Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Únor 2005


Schwarzenberg: Je to pokrytectví

Luděk Navara

Senátor Karel Schwarzenberg znal osobně rodinu Colloredů. Přestože soud minulý týden znovu zpochybnil jejich české občanství, on o něm nepochybuje. „Vždycky jsem je považoval za Čechy,“ říká.

* Nemáte pocit, že soudy, ale i státní instituce včetně policie se na šlechtice v poslední době zaměřily?

Buďme přesní. Byl to tehdejší ministr vnitra, který ustanovil tu policejní skupinu, aby přezkoumala šlechtické restituce. To považuji za divné. Říci, že jednu skupinu občanů, ať jsou to Romové, židi, šlechtici, předem považuji za podezřelou, je podle mne v rozporu s rovnoprávností občanů. Majetkoprávní spory mezi státem a restituenty jsou v zásadě věcí soudu a důkazy a protidůkazy ať hledají advokáti obou stran. Tady se do toho dala i policie, což je na pováženou. Šlechtické tituly byly zrušeny a my jsme občané jako každý jiný. Ovšem, zdá se, že jsme občané pod zvláštním policejním dohledem.

* Víte o informaci policie, že nalezla nový dokument, podle nějž otec zapsal Kristinu Colloredo-Mansfeldovou jako říšskou Němku?

Její otec měl české občanství a nevíme, kdo, co kam zapsal. A vůbec, jestli někdo byl jako dítě někde zapsán, nemá to v tomto sporu žádnou právní váhu, jedná se o jejího otce Josefa. A já vím, že on si od nacistů zkusil své. Každý v Opočnu ví, jak se choval. Byl mu vyvlastněn majetek ve prospěch německé říše, byl nuceně nasazen a dokonce byl - byť krátce - zavřen. Mě tady štve jisté pokrytectví. Ti, co kritizují, se tváří, jako kdyby zapomněli, že tady žili a pod jakým tlakem jsme všichni byli. Jako kdyby za posledních padesát let nikdo nic nepodepsal, do ničeho nevstoupil, nebyl ve Svazu československo-sovětského přátelství, nesouhlasil se vstupem vojsk varšavského paktu, nebyl donucen ke spolupráci s StB, nepodepsal antichartu atd. Mně připadá, že ti lidé si škodolibě říkají, tak je do toho taky pěkně namočíme. Já jsem dědek starej. A vím, co to byl nacismus. To byla hrozná doba. Kdyby ti lidé věděli, co všechno ti Colloredové od nich zažili.

* Znal jste Colloredovy?

Samozřejmě, znal jsem otce Kristiny a jeho bratry, to byla generace mých rodičů. Dnes by jim bylo kolem devadesátky.

* Vnímal jste je jako Němce?

Vůbec ne. To byli přece Češi. Nejčastěji jsem mluvil s Jeronýmem, když byla společnost, mluvilo se i německy, anglicky, ale například Jeroným se mnou v soukromí mluvil vždycky česky. Kromě toho to byli synovci českého vlastence Kolowrata.

(MFDNES)Zpátky