Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Únor 2005


Blbost

Ivan Špaček

Blbost je relativní. Nemluvím tu o nedostatku inteligence, respektive IQ rovnajícímu se tělesné váze. Pro Novočechy je asi vhodnější užít slova "hmotnosti". Pro člověka levicové orientovaného je "křovák" - z českého významu slova "bush" - blbec, v nejlepším případů člověk neinformovaný, případný morálně narušený. Pro člověka nelevicově orientovaného je "růžovka" - z českého významu slova "pinko" - rovněž blbec, v nejlepším případě člověk neinformovaný, případně morálně narušený. Pro člověka odmítajícího členství v jakékoliv církvi, "svobodnáře" - z českého významu slova "libertarian" - jsou blbci oba, v nejlepším případě neinformovaní, případně morálně narušení. Všechny tři skupiny sečtené dohromady nereprezentuji víc než deset procent populace světa.

"...devadesát procent lidí nemyslí vůbec, pět procent občas a nepříliš dobře, ve zbytku se občas najde člověk, který myslí systematicky a často. Jedna se o lidi, kteří jsou přímou příčinou všeho pokroku a všeho dobra a zla."

Albert Einstein - skutečný otec atomové bomby - kdysi prohlásil, že k pochodování není třeba mozku. Stačí prodloužena mícha. Dodávám, že nejen k pochodování.

Sednu do automobilu, tedy stroje existujícího díky civilizaci stvořené mozkopotem několika mála jedinců, otočím klíčkem, čímž nastartuji řetěz akcí, o jejichž podstatě nemám zdání, vedoucích k pohybu - užívaje si infrastruktury stvořené touto civilizaci. Vystoupím z auta, vyndám kus papíru na klacíku a jmu se pochodovat - k tomu přece není mozku zapotřebí - a vykřikovat hesla proti zlům západní civilizace.

To, že moje osobní existence je možná pouze díky existenci toho, proti čemu protestuji, mě nezajímá. Komplexita procesu probíhající v prodloužené míše má definitivní meze. Protest se obvykle týká kapitalismu/imperialismu a rasismu - to poslední se týká výhradně lidí geneticky vázaných k neolitické Evropě, tedy před příchodem afrických a asijských imigrantů. Celou tu věc ovšem komplikuje skutečnost že i neolitický Evropan byl imigrantem, ale někde se musí udělat "tlustá čára". Jindy spíš "tlustý provaz", ale to příliš zabíhám. Lepším slovem by snad bylo "eurocentrismus", ale to nemá takový šmrnc. "Stop eurocentrismu"?

Propaganda musí být srozumitelná podle receptů na televizní show, oblek ušitý na míru bez otvorů pro zbytečný krk - hlava není součástí návrhu. Důvodem proč "protestanti" jsou většinou růžovky, podle geniálního postřehů P. J. O'Rourkea - sebepopsaného irského ožraly – je, že křováci nemají čas, protože pracují.

Kritický způsob myšlení, tedy bez snahy dosadit čísla do rovnice, abychom potvrdili výsledek, o kterém jsme se rozhodli, že je správný, je zřejmě nedosažitelným ideálem, od kterého se lidská rasa viditelně vzdaluje pokaždé, když její členové naslouchají a berou vážně výkřiky demagogů a hvězd populární kultury. John Ralston Saul nazývá tento stav myslí "nevědomou civilizací" stvořenou "Voltairovymi bastardy". To, že znásilňuje fakta, aby zdůvodnil závěry, ke kterým dospěl, než začal s analýzou - nalézá se v pásmu nikoho, kdesi mezi růžovkami a svobodnáři - nemění nic na skutečnosti, že jeho základní teze civilizace, která ztratila mapu, má něco do sebe.

Voltaire byl jedním z nepatrného, statistický nepodstatného počtu lidí, kteří "tvoří všechno dobro a zlo". Lépe řečeno, jedná se o "dobrozlo", podle principu T. A. N. S. T. A.A. F. L., tedy "There Ain't No Such Thing As a Free Lunch". Volně přeloženo: „za všechno se platí“.

Sekularismus vytvořil podmínky pro explozi vědeckého myšlení, vedoucího k vynálezu penicilinu, opékače topinek, kulometů, marxismu a žen s kovovými kroužky v pupíku, predstirající aktivitu kdysi známou jako "zpěv". Jako každé hnutí i hnutí sekularistické vytvořilo svou vlastní netolerantní extremistickou sektu. Dostatečně mocná sekta se eventuálně stane církví, která začne vnucovat světu své vlastní standardy. Obvykle pod záminkou "rovnosti, svornosti a bratrství", případně "objektivismu", se začne bourat, pálit a likvidovat, čímž vznikne "lepší příští". Cílem je vždycky základ předchozí civilizace. Zpětnou logikou se dá vydedukovat, co drží věci dohromady. Co se počítá.

Církev atheistická nám přinese svět bez nábožensky zabarvených svátků typu Vánoc - v tom se shodne s církví svatého Marxe - vánoční stromeček nahradíme jolkou, případně "svátečním stromem", mějte "veselé svátky" - slyšel jsem i "Happy Solstice", tedy asi návrat ke kultuře stavitelů Stonehenge. "Z žaludu velikosti palce vyroste mocný dub". Logickou interpolaci si proveďte sami, ale až po Slunovratu, není třeba si kazit náladu.

Jaké jsou vaše rovnice se známým výsledkem? "Američané jsou idioti nebezpeční míru", případně "Lidé jsou si rovni" a z toho plynoucí čínské přísloví: "...vyčnívající hřebík bude zatlučen."

...ale už musím jít, jdeme s mrňouskem potkat Santa Clause. Ježíšek přijde až příští týden, místo pro něj už nějak najdeme. Veselé Vánoce a Šťastný Nový Rok vám přeje, Ivan ŠpačekZpátky