Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Říjen 2006


Lépe zpoždění než smrt!

Andor Šándor

Včasné odhalení příprav velkého teroristického útoku je úspěchem britských tajných služeb a policie ve spolupráci s partnery v USA a Pákistánu. Britská rozvědka a policie už od útoků na londýnské metro sledovaly skupiny lidí, které představovaly možnou hrozbu. Co tento zmařený útok znamená a jaké může mít dopady? Dokázala by totéž naše policie?

1. Teroristé se i přes všechna bezpečnostní opatření nevzdali úmyslu zaútočit na osobní letadla. Přizpůsobili prostředky, kterými je chtěli zničit. Je dosti pravděpodobné, že pro dosažení cíle v takovém měřítku měli teroristé napojení k někomu uvnitř londýnského letiště Heathrow, kdo znal systém a jeho slabiny. Ani tak nelze v žádném případě bezpečnostní opatření na tomto letišti označit za špatná.

2. Nejednota Evropské unie v přístupu k Iráku a izraelsko-libanonskému konfliktu radikalizuje početné skupiny muslimů, kteří žijí na jejím území. Hrozba zevnitř je silnější než nebezpečí „dovozu“ radikálů ze starých struktur Al-Kajdy. Přestože desetitisícová muslimská menšina žijící v naší zemi je nesrovnatelně menší než v jiných zemích západní Evropy, je legitimní se ptát, proč nejsou všechny aktivity jejích členů průhledné. Proč v zemi, která je nábožensky tak liberální, někteří praktikují svoji víru v neoficiálních mešitách? Vzhledem k naší zahraničněpolitické orientaci, podpoře Izraele v blízkovýchodní krizi a vojenské účasti především v Afghánistánu je potřeba hrozbu teroristického útoku vnímat jako něco reálného. Není žádoucí české občany zbytečně strašit, ale odbývat je lakonickým sdělením, že nám nic nehrozí jen proto, že o tom nemáme žádné zprávy, je mírně řečeno nesprávné. Úřady mají povinnost občany informovat o tom, co nám může hrozit, jak je jejich bezpečnost skutečně zajištěna a jak by se v případě toho, že teroristé zaútočí i u nás, měli zachovat.

3. Teroristé chtějí a přesně vědí, že zaútočí-li na letecké spoje, nejenže zabijí mnoho lidí, ale vyvolají v naší části světa obrovský chaos, jehož zvládnutí bude z krátkodobého hlediska obtížné.

4. Letecká doprava bude muset do doby, než se zdokonalí přístroje na kontrolu cestujících a zavazadel, zavést řadu omezujících opatření včetně prodloužení minimální doby příchodu k odbavení. Je zarážející, že příruční zavazadla nikdo nekontroluje už teď tak, aby se na palubu zaručeně nemohly dostat nebezpečné chemikálie. Ministerstvo dopravy a Letiště Praha musí jednoznačně vyžadovat vysoké standardy bezpečnosti od všech přepravců, kteří k nám létají. Jinak se stupeň ohrožení našich cestujících zvýší a i my se můžeme stát terčem takového útoku. Pasažéři by měli být ve vlastním zájmu trpěliví a podstoupit klidně složité šacování. Raději ztratit pár hodin než přijít o život!

Bylo by však trestuhodné, kdyby naše pozornost byla upřena pouze na zvýšení bezpečnostních standardů v oblasti letecké přepravy. Vždyť i metro a dráhy představují velmi lákavý cíl pro potenciální islámské fanatiky.

Proti hrozbě terorismu neexistuje stoprocentní ochrana. NATO a Evropská unie stále nesehrávají potřebnou roli v boji s teroristy. Česká republika se sice nemůže terorismu bránit sama, měla by však investovat do posílení policie. Zákony by jí měly uvolnit ruce v boji proti terorismu - samozřejmě ne bez kontroly. Pokud se nedokážeme odhodlaně a chytře bránit, mohou příště letadla vybuchnout u nás.

(MFDNES)Zpátky