Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Listopad 2006


Konec léta pozorovaný z větrného mlýna

Karel A. Pokorný

Bylo to podivné léto. Meteorologové se předháněli v bádání o tom, zda to bylo nejteplejší a nejsušší léto za posledních 300 let. Ekologové a ochránci přírody dávali pochopitelně vinu Američanům, takže byla možnost si vybrat podle libosti. Jinak to bylo průměrné léto, dálky volaly a lidé cestovali a přiváželi si z cizích krajin zážitky, spolu s různými nemocemi.

Klid léta, tedy klid za již dlouho probíhající války v Iráku a znovu začínající války s Talibánem v Afganistanu, byl narušen konfliktem na Středním východě, kdy „mírumilovní“ příslušníci teroristické organizace Hamas unesli z libanonské hranice dva izraelské vojáky. Poté teroristé z bandy Hizballáh, kteří mají pod kontrolou celý jižní Libanon a navzdory rezoluci číslo 1559 vydané Radou bezpečnosti OSN, která jim přísně zakazuje vlastnit zbraně, stále zdokonalují své vyzbrojení, snad aby nezůstali pozadu, unesli ještě další dva izraelské vojáky. Izrael odpověděl jediným možným způsobem, vypověděl válku a vstoupil na území Libanonu. Na území, zcela ovládané Hizballáhem a „kontrolované“ pozorovateli OSN. Pět těchto pozorovatelů na své pozorovatelně nešťastnou náhodou zahynulo, aniž nám někdo rozumně vysvětlil, co a koho pozorovali. Moderní hlad po „pravdivých“ informacích už natolik pokročil, že žurnalisté a různí zastánci míru se pletli do vojenských akcí a filmovali naříkající muslimské plačky a předváděli do kamer mrtvolky dětí a různé „nevinné civilisty“. Bohužel ale nebylo vidět, jak tito „chudáci civilisté“ odpalují rakety na Izrael. Většině zpravodajů vůbec nevadilo, že tito tak zvaní civilisté mírumilovné občany jen předstírají.

Konečně došlo k velice nejisté dohodě o zastavení bojové činnosti a dohodě o kontrole vojsky Organizace spojených národů. Bojovníci Hizballáhu mají vyklidit jižní Libanon, kam by měly přijít mezinárodní jednotky, které budou mít právo i zasahovat vojensky.

Jak se situace vyvine, je těžké předvídat. K normalitě to nesměřuje. Fanatický šejk Nasralláh napadl ve svém projevu v Bejrútu před desetitisíci svých bojovníků spolkovou kancléřku Angelu Merklovou, která podpořila rozhodnutí EU, aby kontrolu lodní dopravy před libanonskými břehy provádělo také německé vojenské námořnictvo. Zároveň požadoval tento Alláhovi milý fanatik odstoupení libanonské vlády v čele s ministerským předsedou, protože přistoupili na mírové uspořádání. Neopomenul také prohlásit, že bude Hizballáh dále bojovat tak dlouho, dokud nebude Izrael zničen.

O neklid v této oblasti se snaží ostatně i sami Palestinci mezi sebou. Začátkem října došlo v Gaze ke střetu mezi palestinskou policií a ozbrojenci Hamas, což mělo za následek osm mrtvých a asi sto zraněných. Příčina těchto nepokojů je jednoduchá, EU odmítla finančně podporovat Hamas, pokud bude mít v programu zničení státu Izrael. A tak byl příliv peněz z EU uzavřen. Tím pádem nejsou prý peníze na platy státních zaměstnanců. Zajímavé je, že munice jim nedojde nikdy.

Trochu jiný problém musí řešit Itálie, Francie a především Španělsko. Příliv uprchlíků z Afriky mění pláže přímořských míst v tábory uprchlíků. Jenom na Kanárských ostrovech, kam od začátku roku bylo „vyplaveno“ 28.000 Severoafričanů, musí místní úřady bojovat s nečekaným přílivem utečenců, kteří riskují svůj život na mnohdy k plavbě zcela nezpůsobilých lodích.

Na nedávné konferenci ministrů zahraničních věcí EU v Helsinkách byl tento problém projednáván a žádost Španělska o milionovou podporu na řešení katastrofální situace se nesetkala s příliš velkým nadšením. Většina delegátů je totiž toho názoru, že si tento problém zavinili Španělé sami, když v loňském roce bez jakéhokoliv upozornění a konzultace s EU, legalizovali 700.000 ilegálně v zemi pobývajícím Afričanům jejich pobyt, což vlastně tento další exodus ubožáků vyvolalo.

Problémem azylantů se zabývalo také Švýcarsko, kde proběhlo nedávno referendum o zpřísnění podmínek pro udělování azylu. Všichni žadatelé, kteří se nebudou mít možnost prokázat platnými doklady, budou odmítnuti. Bylo totiž zjištěno, že mnozí žadatelé své pasy zahazují a uvádějí nesprávné údaje o své osobě a zemi původu. Přes obvyklé brblání zastánců lidských práv byl zákon přijat a schválen velkou většinou obyvatelstva. Také francouzský ministr Sarkozy, tedy francouzská vláda, posílá v poslední době tento druh „azylantů“ šupem domů.

Německo bylo také středem zájmu. Na návštěvu rodného Bavorska přiletěl bývalý kardinál Ratzinger, nyní papež Benedikt XVI. Celá jeho návštěva, sledovaná tisíci policisty a desetitisíci věřících, proběhla bez jakýchkoliv větších problémů. Ke konci svého pobytu navštívil papež také teologickou fakultu v Regensburgu, kde pronesl přednášku, která o několik dnů později vyvolala demonstrace muslimů po celém světě. Byly páleny německé vlajky a obrazy papeže a to všechno jenom kvůli tomu, že ve své přednášce použil citátu z rozhovoru byzantského císaře Manuela II. Palaeologose s učeným Peršanem, kdy v diskusi o víře císař řekl: „Ukaž mi, co nového přinesl Muhammad a nalezneš pouze zlé a nelidské věci, například to, že ti předepsal, abys víru, kterou ti hlásal, šířil mečem“. Jenom pouhý citát způsobil, že tisíce imámy zfanatizovaných muslimů protestovaly po celém světě. Žádali papeže, aby odvolal, co řekl, a omluvil se všem muslimům. Papež vyslovil jenom politování nad tím, že jeho řeč nebyla sledována pozorně, neboť jen citoval a citátem chtěl jenom poukázat na to, že víra se nemá vynucovat násilím, že je třeba vést dialog mezi příslušníky jednotlivých náboženství.

O týden později pozval do své letní rezidence Kastel Gandolfo zástupce z různých muslimských států, k rozhovoru a k případné dohodě o dialogu bez násilí. Al-Kaída v televizním vysílání Al Džazíry s velkým patosem hrozí, že „kříž zlomí, víno rozlije a Bůh jim pomůže podrobit si Řím“. V jiném prohlášení oznamují, že nevěřící si mohou vybrat ze dvou možností: buď přestoupit k islámu, nebo být zabiti mečem. Nic nepomáhají slova tolerantních muslimů, kteří poukazují na nepochopení papežových dobře míněných slov.

V obavách z nepředvídaných nepokojů se rozhodla intendantka Berlínské opery stáhnout z programu Mozartovu operu Idomeneo. V této opeře prezentuje ke konci krétský král čtyři uťaté hlavy: Posseidona, Buddhy, Krista a Alláha. Vtipně se k tomu vyjádřil ve Sternu kritik Henry M. Broder. Pravil, že se cítí jako žid velmi dotčen tím, že není ukazována také hlava Mojžíšova. Považuje to za diskriminaci a uvažuje o tom jak protestovat, zda má běhat po ulicích a zapalovat německou vlajku anebo se ve foyer opery vyzvracet.

Je velice těžké předvídat budoucnost v tomto střetu dvou náboženství. Zvláště, když vysoký představitel Talibánu v televizním projevu vysílaném do arabského světa označil papeže za hochštaplera a sluhu ďábla. A co západní diplomaté a státníci? Nic. Sám prezident EU Barroso vytkl státníkům EU jejich mlčení k tomuto problému.

Snad pod dojmem těchto událostí, jakož i možná po požití nějakých silnějších nápojů se nechal nizozemský ministr spravedlnosti Donner slyšet, že si dovede představit zavedení zákonů šaríi, budou-li si to dvě třetiny obyvatelstva přát. Druhý den to sice odvolal, ale pod tlakem veřejného mínění mu nezbylo nic jiného, než podat demisi. Děje se ledacos. Pravděpodobně ve snaze získat v nadcházejících volbách více hlasů, žádá Socialistická strana (krajní levice) aby bylo z úředního slovníku odstraněn název allochton, který považuje za rasistický a diskriminující. Allochton je Nizozemec, který pochází z jiné země. Kterékoliv, tedy i například z Československa.

V České republice mají jiné starosti. Po dlouhodobém dohadování a vzájemném osočování se sestavil pan Topolánek vládu, která ale nedostala v parlamentu důvěru. Tak se bude podle pana profesora z Hradu čekat na volby do senátu a pak se rozhodne, zda budou nové volby, či další pokus o sestavení vlády. Mezi vším tím dohadováním ale stačil pan Topolánek ještě zavítat na setkání zahraničních Čechů, krajanů, které se konalo v Praze. Pravděpodobně po zkušenostech z minulých setkání nebyla účast krajanů nijak hojná. Čas si na ně nenašel ani pan profesor z Hradu.

Mne velmi zaujal názor pana Topolánka, který v rozhovoru pro český krajanský rozhlas sliboval, že se bude projednávat možnost korespondenčních voleb pro krajany. Ale hned vzápětí řekl, že je zásadně proti dvojímu občanství a proti tomu, aby volili lidé, kteří v zemi nebydlí a neplatí daně. Podivuhodné je, že nikdo na tento výrok nereagoval a přešel se bez jakéhokoliv komentáře. Jak to teda vlastně myslel, o to se nikdo nezajímá.

Ministerstvo zahraničních věcí rozesílá prostřednictvím svých konzulátů v USA e-maily a dopisy krajanům žijícím v Americe - a tedy americkým občanům - ve kterých je žádá, aby se zúčastnili akce za zrušení víz pro Čechy. Mají prý žádat od svých senátorů, aby tento požadavek urgovali u vlády USA. Ohlas akce mezi krajany je minimální. Proč by se vůbec mělo usnadňovat Čechům získávání víz? Masově zůstávají nelegálně v USA a dělají tam zemi ostudu. Je jich tam prý asi 250.000. To už docela stačí.

Jinak jde v Čechách vše svou postkomunistickou cestou. Poslanec Karásek, emigrant, zpěvák a také protestantský kazatel, byl bleskově zbaven své funkce předsedy komise pro lidská práva. Proč vlastně, to nikdo neví.

K překvapení dochází v konzumaci piva, Češi objevili bezalkoholické pivo. 24 milionů litrů bezalkoholického piva vyrobí v příštím roce české pivovary. Poptávka po něm kupodivu stoupá.

A teď ještě ke všemu získala Češka Taťána Kuchařová titul Miss Word. S Čechy nebude k vydržení, světovost jimi mlátí.

Sousední Polsko to ale také nemá lehké. Po několika „úletech“ ministerského předsedy Jarosława Kaczyńského a jeho slibech zbavit Polsko korupce, vysílala polská televize zajímavé záběry, pořízené skrytou kamerou. Jeden spolupracovník Jarosława Kaczyńského sliboval političce Renátě Beznové (z hnutí Sebeobrana) vysokou peněžní částku a místo ve vládě, když přestoupí do zkorumpované Kaczyńského strany. Ostatně, ani tato politička nemá zcela čistý lajblík. Vypadá to na nové volby.

V postkomunistických zemích to v poslední době dost vře. Maďarský ministerský předseda Ferenc Gyurcsányi byl konfrontován s uveřejněním tajně natočených rozhovorů, kde svým spolustraníkům z levicové strany přiznal, že celá léta veřejnosti zamlčoval katastrofální situaci jenom proto, aby se udržela strana u moci. Přiznal se, že prostě lhal a lhal. Následkem byly pouliční nepokoje, zapálená auta, vypleněné budovy a demonstrace, které ale časem „vyšuměly“. Češi by v takovém případě jen nadávali v hospodě. Začátkem října bude položena otázka důvěry, kdoví, jak to dopadne.

EU bude obohacena o dva nové členy, Bulharsko a Rumunsko. Tyto státy sice ještě vůbec nesplňují podmínky, které EU vyžaduje, takže budou pod jakousi kuratelou. Pánové z EU by ovšem měli začít u sebe. Vyšlo například najevo, že se jednou za měsíc přemisťují z Bruselu do Štrasburku na týdenní jednání a pak se opět s celou „domácností“ vracejí do Bruselu. Tyto „zájezdy“ přijdou ročně na 200 milionů €.

Z trochu jiného soudku: v Belgii řádí bandy, které kradou veškeré mosazné a měděné kabely a často se stává, že tím pádem nejezdí vlaky. Ze které země oni zloději asi budou? A ještě něco zajímavého: vysokoškolský profesor psychologie na bruselské universitě Stefan Lieves zkoumal 22 let nápisy a škrábance na veřejných záchodcích a vydal o tom zajímavou knihu, která se jmenuje In t´Geniep, kde srovnává různé nápisy a poznámky. Musí to být poučná a zajímavá kniha.

Když už jsme u záchodků.Utkání o titul mistra světa v šachu mezi Rusem Kramnikem a Bulharem Topalovem v kalmyckém městečku Elista se nyní vede v kuloárech boj, kde se zástupci obou kontrahentů dohadují jak vyřešit problém jednoho WC pro oba. Topalov osočuje Kramnika, že se na WC zdržuje neúměrně dlouho a že není možno kontrolovat (na WC nejsou kamery), co tam vlastně dělá. Vypadalo to tak, že se utkání nedohraje, až po telefonickém rozhovoru s presidentem Putinem se vše vysvětlilo a bylo v utkání pokračováno. Putin má mimo jiné také problémy. Při nedávné návštěvě v Paříži, kde se sešel na „schůzce tří“ s Angelou Merkelovou a presidentem Chiracem, nepůsobil zrovna suverénně. Možná, že tušil nastávající problémy s Gruzií, kde byli před několika dny zatčeni 4 ruští důstojníci a obžalováni ze špionáže. Podle Putina je Gruzie teroristický stát (nakonec odtud pocházel také terorista Džugašvili). Gruzínci předali zatčené špiony zástupcům mezinárodní bezpečnostní komise, Rusko přerušilo s Gruzií veškeré styky, vlaky nejezdí, pošta nechodí, letadla nelétají,. Že by malá pomsta cara Putina za to, že Gruzie dala souhlas se zřízením amerických vojenských základen na svém území?

Vypadá to tak, že bude Evropa obohacena opět o jeden nový stát. V Moldávii se konalo referendum, jednalo o osamostatnění 250 km dlouhého a asi 30 km širokého pásu, kde žije celkově asi 600.000 lidí. Tento významný cancour se má nazývat Transnistrien (Podněsterská republika). Referendum prokázalo, že 87 % obyvatel chce samostatnost - a eventuelní připojení k Rusku. Divná samostatnost. Prozatím ale výsledek referenda žádný stát neuznal. Uvidíme.

Evropa doplácí na svoji poněkud megalomanickou snahu „dohonit a předhonit“ USA. Chtěli Američanům předvést, jak se vyrábějí obří letadla. Společnost EADS, německo-francouzská, která staví parádní kousek, největší letadlo světa pro osobní dopravu, Airbus A 380, se potýká s nepředvídanými výrobními potížemi. Dodávka objednaných letadel byla již dvakrát odložena, zpoždění činí už 22 měsíců, ztráta 5 miliard €. Firma by musela prodat 250 až 300 letadel, aby se zaplatilo to, co vývoj dosud stál. Několik leteckých společností ale už zrušilo objednávku a objednalo si starý dobrý Boeing. Protože se pro toto obří letadlo musí zpevňovat a rozšiřovat letiště, není problémům konec.

Také byly tento týden uděleny Nobelovy ceny za rok 2006 za fyziku, medicínu a chemii. Dostalo je zatím celkem pět vědců, Američanů. Muslimové mohou protestovat a ti, kteří označují Američany za blbečky, se mohou začít divit.

V Rakousku došlo ve volbách k porážce pravicové liberální strany Wolfganga Schüssela, hlasy jim pravděpodobně „odsála“ pravicová strana FPÖ. Vítěz voleb Alfred Gusebauer bude muset se svojí sociálně demokratickou stranou utvořit koalici. Pravděpodobně dojde k utvoření „velké“ koalice se Schüsselovou stranou.

Při psaní těchto řádek pochopitelně není ani trochu jasné, jak se vše v Evropě a ve světě bude vyvíjet. Budeme muset nechat překvapit.Zpátky