MINISTERSTVO VNITRA
pošt.přihrádka 21/ÚDV
170 34 PRAHA 7

č.j.: ÚDV -17/VvK-98 V Přerově 4.12.1998
Věc: Doplnění informací ke shora uvedenému č.j.
Na základě telefon. rozhovoru ze dne 4.11.1998 sděluji následující :
V den zatčení ( 12.10.1976} jsem byl ve večerních hodinách při výslechu na StB v Ostravě fyzicky napaden - několikrát udeřen obuškem a pěstí. Toto se událo za přítomnosti důstojníka StB mjr. Jana STRYKA a dalších,kteří na mne naléhali, abych se přiznal k chystanému atentátu na DEANA REEDA a k útoku s pomocí zbraní proti tehdejším volbám do zastupitelských orgánů. Tuto část akce zřejmě řídil mjr. STRYK.
Počátkem prosince roku 1976 jsem byl večer při výslechu opakovaně udeřen dlaní do tváře mjr. Janem ÚLEHLOU. Toto se událo za přítomnosti ppor.JUDr. Jana ZUZKY,který zároveň vyhrožoval,že pokud se nepřiznám, bude to mnohem horší a již se nikdy nevrátím. Po úderech jsem měl krvácení z nosu a ze rtu.O okolnostech z výslechu jsem hovořil s jistým Pavlem WALOWYM,který byl toho času na vazební cele se mnou. WALOWY si všiml zranění v obličeji a také, že jsem smrkal krev po návratu na celu.(Domnívám se, že WALOWY do jisté míry spolupracoval s StB).
Podobné metody se při výslechu na StB v Ostravě opakovaly i počátkem roku 1977. Předmětem zájmu StB byly letáky, zbraně a útoky s pomocí výbušnin proti propagaci spojenectví s SSSR.V této fázi výslechu byli nejméně ve dvou případech přítomni dva pracovníci sovětské bezpečnostní složky. Tito měli zájem především o útoky na přepravovanou vojenskou techniku.
Při dalším vyšetřování ve vazbě na StB v Ostravě mě při výslechu udeřil kpt. Miloslav NEDĚLA několikrát dlaní do tváře . Toto se udalo asi v polovině prosince roku 1983 v podvečer. NEDĚLA při výslechu vyhrožoval , že pokud nebudu vypovídat, tak mi nechá rozbít hlavu. Jeho agresivita se vystupňovala po zjištění, že fyziodetekční vyšetření (polygraf) nepřináší požadované výsledky s cílem zjistit úkryty zbraní a tiskovin.
Při vyjádření nesouhlasu s posudkem, který na mne vypracoval nynější vedoucí katedry policejní Školy v Holešově pplk. JUDr. Ján MURČEK, jsem byl fyzicky napaden dvěma příslušníky StB. Tomuto napadení byl přítomen kpt.NEDĚLA.Byl jsem ze zadu sražen dvěma zmíněnými příslušníky StB a to tak, že jsem se obličejem
-2-
udeřil o desku stolu na kterém ležel vykonstruovaný posudek mé osoby.Toto se udalo počátkem ledna roku 1984 v odpoledních hodinách.Jako součást výslechu jehož účelem bylo mě donutit k přiznání, že jsem pomocí výbušniny zaútočil na tehdejšího placeného agenta Antonína MIKEŠE viz. svazek " ELIÁŠ " a že jsem v 70.letech vyráběl a rozšiřoval protisovětské letáky, spolupracoval s cizí zpravodajskou službou atd.
Při domovní prohlídce dne 12.10.1976 a 24.2.1977 mi byly příslušníky StB zabaveny sečné a bodné zbraně - součást rodinné sbírky,optický historický přístroj - periskop a knihy.(Domnívám se, že některé z těchto vyjmenovaných odcizených věcí se nachází ve sbírce bývalého pracovníka přerovské StB Zdeňka VINCENTA).
Dne 2.12.1983 mi při domovní prohlídce byla zabavena lahvička s obsahem rtuti, stříbrné plíšky a při osobní prohlídce téhož dne mi odebrali cennou stříbrnou brož ve tvaru lebky.Tyto věci patřily mému otci.V příslušných trestních spisech jsou tyto věci zaevidované.
Jen pro úplnost uvádím, že můj případ byl několikrát medializován v tisku a v televizi. Stále mi zůstává zbytkový trest, čehož využívá krajní levice k útokům na mou osobu a potažmo i proti BIS viz. demonstrace SČK (Zifčák a spol.) 21.8.1998 před budovou BIS a bydlištěm paní Zdenky Mašinové v Olomouci a soustavné útoky na mou osobu a BIS v periodiku NOVÉ BRUNTÁLSKO. Jedním z požadavků krajní levice je mé propuštění z BIS vzhledem k mému dosud nerehabilitovanému zbytkovému trestu.
doplneni-1998-1.jpg
S pozdravem
Vladimír HUČÍN Lančíkových 10 750 00 Přerov
Aktualizováno: 20.7.2003 Verze: 1 Domů: http://www.hucin.com/ Reakce: stopcommunists@yahoo.com