Práce kpt. Vladimíra Hučína

Služební záznamy

součásti tr. spisu jsou i služební záznamy bývalých zpravodajských aktivit VH. Veškeré práce VH na poli levicového extremizmu byly jeho vyloučením z BIS zastaveny a nekontrolovaně volnou ruku ve svých aktivitách získali členové Štěpánovy strany československých komunistů (SČK), přívrženci extrémního Ludvíka Zifčáka a také všichni jejich více či méně skytí sympatizanti a lobbysté v řadách soudu, policie a správních orgánů.


DatumZdrojObsah
6.2.1998M373
Zdroj potvrdil, že dne 14.2. v 9:00 se má v zámku Epanastatise Prusalise konat seminář o současné situaci v komunistickém a dělnickém hnutí. Tento seminář se koná z iniciativy SČK. Příští informace budou získány do 8.2.
10.2.1998M373
Zdroj se zmínil o rostoucím zájmu o SČK na kroměřížsku, cožby mělo být mimo jiné předmětem jednání na semináři SČK, který se koná dne 14.2.98 v Ostravě-Porubě v zámku Epanastatise Prusalise. Zdroj předpokládá, že tohoto semináře se zůčastní všichni významější členové SČK z Moravy, kteří zde budou prezentovat své návrhy na provedení akcí zaměřených proti NATO. Zdroj dále sdělil, že v kruzích vlastneckého sdružení antifašistů, SČK a KSM a dalších se všeobecně hovoří o vzniku sociálních nepokojů v ČR. Tyto nepokoje by např. dle členky ÚV SČK Taťány Maxantové měly dosáhnou i toho, že by se pozastavil vstup ČR do NATO. Zdroj sdělil, že dne 12.2.98 by se měla uskutečnit schůzka členů KSM s přerovským anarchistou Vladimírem Futákem. Zdroj k tomu sdělil, že s největší pravděpodobností získá informace o této schůzce a dne 12.2.98 mi je sdělí.
16.6.1998R232
Zdroj sdělil, že L. Zifčák by měl dne 18.6.98 přijet do Přerova spolu s dalším členem str. čs kom. V Přerově by se měl Zifčák se členy KSM. Dle zdroje se Zifčák bude zajímat o výbuch u okresního soudu v Přerově. Zdroj dále upozornil, že na vojenském letišti v Přerově je jako sekretářka velitele letového provozu zaměstnána Ivana Matejová - manželka bývalého příslušníka Stb Jiřího Mateje, který je v úzkém kontaktu se členy KSM. Matej se v okruhu KSM vyjadřuje v tom smyslu, že prostřednictvím své ženy, která je sympatizantkou KSM, má přehled o dění na tomto vojenském letišti.
15.10.1998R232
Zdroj na schůzku donesl poslední výtisk Nového Bruntálska č. 41. V tomto výtisku je opět článek, který výrazně útočí na mne. Zdroj upozornil, že o tento výtisk byl opět značný zájem a to především u příslušníků policie. Zdroj hovořil o aktivitě Antonína Čeladníka (býv. důst. Stb), který se v Přerově angažuje pro stranu československých komunistů a dodává informace do Nového Bruntálska. Čeladníkova aktivita se v současnosti zaměřuje na zjišťování informací o mé osobě a o připravovaném otevření stálé expozice 3. odboje Přerovské muzeum. Zdroj upozornil, že mezi cíle severomoravské strany čs kom mimo jiné patří: 1. zastavit - znemožnit moje rehabilitační řízení i bratří Mašínů, 2. dosáhnout toho, abych byl z BIS propuštěn, 3. dosáhnout toho, abych byl obviněn z organizování pumových útoků a abych v souvislosti s tí byla diskreditována BIS. Zdroj upozornil na Miloslava Jemelku, který se začíná angažovat v Přerově pro stranu čskom. Jmenovaný je podezřelý z toho, že se podílel na výbuších. O jmenovaném je známo, že je propagátorem antisemitizmu.
21.12.1998R232
Zdroj sdělil, že dne 21.12.98 večer se v bufetu na hl. nádr. v Olomouci konala schůzka L. Zifčáka se členy KSM (kom svaz ml.) a strany čs kom. Zifčák hodnotil protestní akci proti mé rehabilitaci jako úspěšnou. Zifčák má v úmyslu v těchto aktivitách pokračovat s cílem definitivně zmařit mé žádosti o rehabilitaci, dosáhnout mého odchodu z BIS a pokusit se obnovit mé trestní stíhání ve věci trestného činu teroru, par. 93 nebo alespoň trest. činu obecného ohrožení par. 179. V souvislosti s tím mají být Zifčákem někteří především mladší členové kom sv ml proškoleni. Cílem tohoto školení je připravit mladé členy KSM a strany čs kom na kontakty se sdělovacími prostředky a s veřejností. Zdroj dále sdělil, že soudce - přísedící Oleg Plšek, který se dne 16.12.98 opozdil u soudního jednání je bývalým členem OV SSM a je přítelem ing. Petra Blahety - syna býv. náčelníka přerovské Stb. Zifčák naznačil, že jednal se zástupci KS Ruska. Z tohoto jednání vyplynulo, že ČR se stane nejslabším článkem NATO a strana čs. kom bude dělat vše pro to, aby soustavně destabilizovala spojení ČR a NATO. Zifčák dále sdělil, že KS v Rusku postupně získává stále větší vliv, což bude mít podstaný význam na další aktivity strany čs kom. Dle Zifčáka se bude na nejbližším sjezdu strany čs.kom jednat o tom, že strana čs kom se opět přejmenuje na KSČ. Zifčák byl koncem minulého týdne na schůzce s občany Iráku a Libie. S těmito občany, kteří svého času studovali v ČR (oblast armády) se Zifčák zná od dob studií na škole SNB. Zdroj upozornil, že strana čs kom chystá v průběhu února 99 různé protestní akce např. 25.2.
3.9.1998R232
Zdroj popisoval průběh tiskové konference strany čs kom, která proběhla v Ostravě-Porubě dne 2.9.98 od 11 hod v domě kultury OKD, Kopeckého ul. č. 62. Tiskové konference se účastnil gen. tajemník čs kom ing. Miroslav Štěpán a krajský tajemní severomoravské SČK Ludvík Zifčák, předseda ostravské strany čs. kom Fr. Smolík a další představitelé SČK. V průběhu tiskové konference Štěpán sdělil, že SČK bude RFE (radio svobodná evropa) bojovat a za tímto účelem se již spojuje se svými iránskými a iráckými přáteli. Dále se mimo jiné hovořilo o protestní akci v Olomouci (z 21.8.98). V souvislosti s touto akcí se hovořilo o mé osobě a o bratrech Mašínech. Protestní akce v Olomouci byla představiteli SČK hodnocena velmi kladně a to především proto, že se podařilo opět zviditelnit SČK. Tiskovka byla ukončena v 11:30 a dále se jednalo s vyloučením novinářů a veřejnosti. V průběhu této části jednání se hovořilo o aktivitách proti RFE v Praze. Tato akce by měla proběhnout koncem záři tohoto roku (asi 27.9.98). Součástí této akce by měly být také protestní aktivity proti velvyslanectví USA a Německa. Štěpán i Zifčák se dále vyjadřovali v tom smyslu, že pro tyto své aktivity mají zajištěnou finanční podporu od svých arabských přátel. Štěpán vyjádřil přesvědčení, že v Rusku se upevní pozice kom. str., což bude mít mimořádný význam pro další aktivity SČK.
4.9.1998R232
Zdroj sdělil další informace související s tiskovou konferencí a s následným jednáním SČK, které se uskutečnilo dne 2.9.98 po 11 hodině v Ostravě-Porubě. Zdroj upozornil, že SČK je v úzkém kontaktu se zástupci Iráku a Iránu a společně již s těmito zástupci jedná o protestních aktivitách RFE. V průběhu jednání v úzkém okruhu SČK Miroslav Štěpán sdělil, že je nutno počítat i s nějakým výbuchem, kterým se odpůrci RFE projeví. Štěpán i Zifčák se netajili s tím, že výbuchy jsou součástí protestních aktivit proti vstupu ČR do NATO. Štěpán doporučil, aby se mezi veřejnost rozšiřoval názor o tom, že případné zahájení vysílání RFE do Iráku a Iránu výrazně poškodí zaměstnance těch podniků, které mají s těmito státy dohodnuty kontrakty jako např. Škoda Plzeň, Přerovské strojírny a další. Štěpán pochválil organizátory protestní akce, která proběhla v Olomouci dne 21.8.98 a zároveň nařídil, aby byly bedlivě sledovány mé další pokusy o rehabilitaci.
21.10.1998R232
Zdroj sdělil, že dne 20.10.98 se v redakci listu Nové Bruntálsko konala porada za účasti L. Zifčáka. Zdroj upozornil, že v dalších článcích v Novém Bruntálsku bych měl být opět výrazně diskreditován. Zdroj upozornil, že Zifčák se vyjádřil v tom smyslu, že má údajně svědka, který potvrzuje, že mne viděl, jak jsem kladl nálož k budově soudu (Olomouc??, Přerov??). Tento svědek má však značné obavy o svůj život. Zdroj dále upozornil, že Zifčák je připraven Nové Bruntálsko i ilegálně. Zdroj sdělil další informace o konspirativních schůzkách členů severomoravského krajsk. výboru strany čs kom a jihmor.... v Přerově. Tyto schůzky jsou pravidelné.
24.2.2000M373
Zdroj sdělil, že na OV KSČM v Přerově dne 21.2.2000 se v odpoledních hodinách konalo jednání, které svolal místopředseda OV KSČM Rudolf Dušánek (předseda Antify). Na počátku tohoto jednání Dušánek sdělil, že se mu podařilo upevnit pozici okresního ředitele PČR v Přerově plukovníka JUDr. Jiřího Zlámala, což, jak uvedl, je pro KSČM velmi příznivá situace. V průběhu jednání Dušánek uvedl, že Zlámal pro vyloučení Hučína z týmu výbuch udělal maximum a je proto nutné Zlámala zatím nezatěžovat dalšími požadavky. Dušánek dále uvedl, že setkání bývalých příslušníků SNB a STB, které se konalo 26.11.1999 v Přerovské restauraci Bečva, bylo nedostatečně zajištěno a mohlo tak vážně ohrozit pozici Zlámala. Z tohoto důvodu je proto nutné příští setkání organizovat mimo Přerov tak, aby se akce neprozradila. Dušánek také vyzval přítomné členy OV KSČM k podpoře Sjednocené fronty. V souvislosti se sjednocenou frontou upozornil, že dne 25.2.2000 se v Olomouci od 15 hod před sídlem BIS bude konat protestní akce proti Hučínovi. Tato akce má souviset s vyšetřováním výbuchu v Přerově.
2.3.2000R232
Zdroj upozornil, že v prostorách vinárny U Mušálků se má asi v polovině března t.r. konat jednání Sjednocené fronty za účasti Ludvíka Zifčáka, PhDr. Aleny Ovčačíkové a dalších. Na jednání Sjednocené fronty mají být pozváni i bývalí příslušníci Přerovské Stb a lidové milice a také současný vedoucí katedry policejní školy v Holešově pplk JUDr. Ján Murček. Zdroj upozornil, že ihned po demonstraci Sjednocené fronty (KSČ a spol.) bylo Zifčákem rozhodnuto, aby se zástupci Sjednocené fronty (KSČ a spol) intenzivně angažovali při organizování a podněcování demonstrace v akciové společnosti Železárny a drátovny Bohumín a v dalších podnicích, které jsou ohroženy krachem a propouštěním pracujících. V případě ŽaD Bohumín by se mělo jednat o demonstraci, která se má dle zdroje konat dne 14.3.2000 před tímto podnikem.
16.3.2000P400
Zdroj sdělil, že na PČR v Přerově se hovoří o připravovaném soudním procesu, který se má podle oznámení uskutečnit dne 19.4.2000 u okresního soudu v Bruntále. Zdroj upozornil, že o tento proces mají zájem bývalí příslušníci přerovské Stb a to především Zdeněk Vincenec a Milan Mraček. Prostřednictvím jmenovaných je na PČR šířen názor, že neobjasněné výbuchy v Přerově jsou součástí zpravodajské hry, která je organizována mnou s cílem diskreditovat komunisty a tím zastavit růst preferencí komunistů. Zdroj upozornil, že tento názor podporuje i současné vedení PČR v Přerově. V souvislosti s uvedeným zdroj sdělil, že na OV KSČM v Přerově byl koncem února t.r. člen kom str Slovenska. Z jednání, kterého se tento slov. občan účastnil, bylo zřejmé, že bezpečtnostní složky Slovenska se mimo jiné soustavně zajímají o průběh vyšetřování výbuchů v Přerově.
24.8.2000P400
Zdroj prostřednictvím mrtvé schránky upozornil na pokračující kontakty mezi vedoucím katedry policejní školy v Holešove pplk Jánem Murčekem a členy Sjednocené fronty. V průběhu těchto kontaktů je např. KSČ Jiří Metelka nabádán Murčekem k opatrnosti při svých aktivitách zaměřených proti MMF. Z průběhu rozhovoru mezi jmenovanými a dalšími přítomnými je zřejmé, ž eMurček má výrazný zájem o informace související s vyšetřováním výbuchu. Z jednání Murčeka je zjevné, že se spolu s dalšími příslušníky PČR podílí na rozšiřování informací o tom, že za dosud neobjasněnými výbuch v Přerově stojí VH.
29.9.1998R232
Zdroj na schůzku donesl fotografie zachycující protestní aktivity KSM dne 27.9.1998 v Praze s tím, že na příští schůzce mi bude schopen předat další fotografie z 3. konventu SČK, tkerý se dne 26.9.98 v Praze konal. Zdroj upozornil, že výše uvedených aktivit se účastnil i Leo Singer, který tohoto času bydlí na Slovensku. Jmenovaný je členem KS Slovenska a byl dříve členem KS Belgie. V Belgii byl dle zdroje vyšetřován pro podezření ze spáchání pumového útoku a z nezákonného držení zbraní a výbušnin. Zdroj prostřednictvím další osoby získal i fotografii jmenovaného.
26.11.1998L252
Zdroj sdělil, že Městský úřad, Komerční banka, školský úřad, úřad práce a další instituce obdržely poštou od anonymního odesílate dopis - varování v jehož textu je uvedeno, že přerovská firma Altel je propojena se zpravodajskou službou a s bývalými strukturami Stb. Dle pisatele firma Altel prostřednictvím bývalého náčelníka Stb Zdeňka Blahety odposlouchává telefony a takto získává informace, které následně prodává. Pisatel upozorňuje, že v případě medializace je připraven pod ochranou státního zástupce vystoupit z anonymity a podat o celé záležitosti svědectví včetně důkazního materiálu.
6.1.1999P400
Zdroj upozornil na přátelské kontakty přerovského st. zástupce Mgr. Obsta s bývalým náčelníkem přerovské st. bezpečnosti Zdeňkem Blahetou. Zdroj např. uvedl několik příkladů o tom, že Mgr. Obst na pokyn Blahety sabotoval moje rehabilitační řízení. K této věci zdroj přislíbil další konkrétní informace. Zdroj upozornil na souvislost výbuchu u okr. soudu v Přerově a Olomouci s novými aktivitami býv. příslušníků STB a LM.
30.3.1999R232
Zdroj sdělil, že Ludvík Zifčák počátkem t.r. se intenzivně zajímal o kamerový bezpečnostní systém v Přerově. Informaci o tom, kde se v Přerově nacházejí bezpečnostní kamery, Zifčák získal i z otevřeného zdroje - Nové Přerovsko. Zdroj se v krátkosti zmínil o tom, že Zifčák má snad i u měststské policie v Přerově svého člověka. Zdroj tuto informaci získal náhodně prostřednicvím další osoby. Na základě této informace zdroj vyjádřil přesvědčení, že za výbuchy u okr. soudů a za výbuchem u muzea v přerově stojí Zifčák spolu se svými stoupenci. Dle zdroje jsou tyto výbuchy organizovány tak, aby podezření padlo na mou osobu a potažmo na BIS. V průběhu schůzky zdroj vyjádřil obavy z případné své dekonspirace a vyslovil náznak, že uvažuje o ukončení spolupráce s BIS. Jako jeden z důvodů svých obav zdroj uvedl, že nemá důvěru v personální obsazení olomoucké BIS. V průběhu schůzky se mi podařilo jen částečně vyvrátit obavy zdroje. Zdroj opakovaně projevil obavy z rostoucí autority Zifčáka.
Aktualizováno: 20.7.2003 Verze: 1 Domů: http://www.hucin.com/ Reakce: stopcommunists@yahoo.com