Federální bezp.inf.služba
samostatný odbor OLOMOUC

V Olomouci dne 3.9.1992
PRVOPISNĚ
Počet listů: 2

Schvaluj i :

por. Petr ČÁSTEČKA
pov.řízením SO-FBIS
OLOMOUC

NÁVRH na zavedení svazku signálního-objektového, ve kterém bude prověřena řada signálů o činnosti bývalých příslušníků LM,TS bývalé StB v prostoru a.s.PŘEOVSKÉ STROJÍRNY.
Předkládám ke schválení návrh na zavedení svazku signálního-objektového,ve kterém budou prověřeny poznatky,signalizující vzrůstající nepřátelství proti současnému režimu a to od bývalých příslušníků LM,TS bývalé StB a jiných zastánců minulého totalitního období, zaměstnaných či jinak působících v a.s.PŘEROVSKÉ STROJÍRNY.
Svazek bude mít přidělen krycí název ...SILON... a bude
veden pod číslem ...I-00052... v rámci...............
Odůvodnění :
Krátce po 17.listopadu 1989 se v nynější a.s.PŘEROVSKÉ STROJÍRNY počala formovat nejprve malá skupina bývalých příslušníků LM,která se postupně napojila na bývalé neprověřené pracovníky StB,kteří v a.s.PŘEROVSKÉ STROJÍRNY pracují.
V současnosti řada bývalých příslušníku LM,SČSP a KSČ zastává vedoucí místa v tomto podniku a lustrační zákon je zde veřejně zesměšňován.
V několika případech byl získán poznatek o tom,že v prostorách kanceláří a dílen,došlo v pracovní době k setkání skupiny bývalých členů LM a SČSP.Tato setkaní jsou legendována pod krytím,že se jedná o pracovní porady a pod.
Dne 21.8.1992 bylo zjištěno,že několik protidemokraticky orientovaných,bývalých členů LM,veřejně propagovalo vpád tzv. Varšavské pětky na naše uzemí z r. 1968.
U některých bývalých členů LM je důvodné, podezření, že mají v ilegálním držení krátké kulové zbraně a není vyloučeno že se jedná i o samopaly,které pocházejí ze skladů zbraní LM.
Celková situace v a.s.PŘEROVSKÉ STROJÍRNY vyvolává u pracujících obavy,protože vedoucí pracovnici,kteří byli v minulosti známí jako zastánci tvrdé,totalitní linie v současnosti v mnoha případech rozhodují v důležitých resortech podniku.
2
Cílem zavedení svazku signálního-objektového s
kr. názvem ...SILON.., bude prověřit,do jaké míry je do celé věci
zainteresována bývalá,ozbrojená složka LM,dále TS bývalé StB
a zda se nejedná o koordinovanou činnost,která má narušovat
případně i_stabilitu v podniku.

Plán prověřováni.
1) Uskutečnit zadokumentování a prověrku osob,které se
angažují ve výše uvedené činnosti.

T:15.12.1992
2) Agenturně proniknout k osobám,u kterých je předpoklad,že
ukrývají zbraně ze skladu LM a v mezích možnosti zjistit
záměry těchto osob.

T:15.2.1993
3) Ve lhůtě 6 měsíců po zavedení svazku,bude akce vyhodnocena
a bude navržena realizace nebo převedení svazku na vyšší
typ.

Zpracoval: stržm.HUČÍN Vladimír
Aktualizováno: 20.7.2003 Verze: 1 Domů: http://www.hucin.com/ Reakce: stopcommunists@yahoo.com