V......Přerově.............................dne 8.3.2001
PROTOKOL
o provedení prohlídky osobní - domovní - jiných prostor - pozemků*)
židovský hřbitov umístěný v Přerově v ulici
Prohlídka byla provedena y...................................................................................................................,
Lančíkových, který je v katastru nemovitostí zapsán pod č.p. 1620,6424
SP-protokol-prohlidka-1.jpg
Při prohlídce byly vydány - odňaty tyto věci:
Poř.
čís.

Popis věcí
(název, množství, tvar, barva, kvalita apod.)

Místo
nálezu

l
Židovský hřbitov
plastová láhev připomínající armádní imitační
prostředek - nalezeno při obvodové vnější zdi

hřbitova viz. fotodokumentace krim. ozn. č. 65

2
bílá plastová střepina pravděpodobně pocházející z
rozbušky, nalezeno v střední řadě mezí hroby
viz. fotodokumentace - krim. ozn. č. 66

prohlídka ukončena dne 8.3.2001 v 12,15h
Prohlídkou jiných prostor bylo nalezeno věcí
víz. seznam o dvou položkách viz. výše.
Nedílnou součástí tohoto protokolu je rovněž i
fotodokumentace a videozáznam.

Aktualizováno: 20.7.2003 Verze: 1 Domů: http://www.hucin.com/ Reakce: stopcommunists@yahoo.com