Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Duben 2003


Výstava 10+10

Zdeňka Kukalová

10+10

PRVNÍ ČÁST SBÍRKY Svazu českých fotografů – FOTOGRAFOVÉ IN MEMORIAM

Berka, Bílek, Drtikol, Ehm, Feyfar, Goldwein, Hájek, Heckel, Hrubý, Illek

+

Finalisté soutěže o titul Mistra

Svazu českých fotografů

(Praha, 14. března 2003) Svaz českých fotografů obnovuje po několikaleté přestávce svoji činnost uspořádáním výstavy 10+10 z děl předních českých fotografů, které jsou umístěné ve fotografické sbírce, tzv. zlatém fondu, Svazu českých fotografů. Výstava se koná od 20. března do 9. dubna 2003 v Praze v Betlémské kapli a je věnována PhDr. Milanu Krejčímu in memoriam, zakladateli a tvůrci sbírky Svazu českých fotografů. Po vernisáži bude slavnostně vyhlášen vítěz soutěže o titul Mistra Svazu českých fotografů.

Výstava 10+10 připomíná in memoriam tvorbu prvních deseti nežijících fotografů, kteří jsou ve sbírce Svazu českých fotografů prezentováni více jak třiceti svými fotografiemi. Vybranými autory jsou: Ladislav. E. Berka, Miroslav Bílek, František Drtikol, Josef Ehm, Zdenko Feyfar, Bernard Goldwein, Karel Hájek, Vilém Heckel, K. O. Hrubý, František Illek.

Nežijící čeští významní fotografové jsou ve sbírce zastoupení přibližně z jedné čtvrtiny.

Expozici 10+10 inicioval místopředseda Svazu českých fotografů Jaroslav Šimon, realizace se ujala fotografka.Blanka Chocholová, vedoucí fotoarchívu Státního ústředního archívu v Praze Emilie Benešová a Daniela Procházková, manažerka a ředitelka produkční společnosti Plejády a další.

Založení sbírky české fotografie tzv. „zlatého fondu“ Svazu českých fotografů inicioval Milan Krejčí v červenci 1982. Sbírka byla již tehdy založena na galerijních principech a od svého počátku byla organizována v souladu se zásadami stanovenými pro vytváření sbírkového fondu. Každý přírůstek byl řádně schválen sbírkovou komisí, které předsedal profesor Ján Šmok do roku 1997. Milan Krejčí jako zakladatel a správce sbírky dokázal svou systematičností a precizností shromáždit přes 11 000 evidovaných fotografií. Součástí fondu je i vypracovaná autorská kartotéka čítající 930 autorů.

Fotografická sbírka Svazu českých fotografů je uložena ve Státním ústředním archívu v Praze na Chodovci od 10. března 2000 na základě vzájemné smlouvy a je zpřístupněna pro badatelské a výstavní účely i pro veřejnost.

Výstava se koná s laskavou podporou společnosti CANON CZ s. r. o., generálního partnera a

partnerů FOTONOVA, KONICA CZECH, s. r. o., FOMA-BOHEMIA, s. r. o.

Pro bližší informace a případné zaslání fotografie pro tisk nás laskavě kontaktujte na níže uvedených telefonních číslech:

Zdeňka Kukalová, Daniela Procházková

Tel.: 222 321 623, 602 38 90 94, 777 650 881

kukalova@artaccord.cz

www.plejady.cz

www.fotozurnal.czZpátky