Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Červen 2003


Pojmenování potomstva

Ota Ulč

Neviditelný pes uveřejnil stať o jménech, jak nám je udělil osud v podobě rodičů. Čas je ovšem náš úhlavní nepřítel: všechny nás, dřív nebo později, zcela určitě zabije. Nutno mu ale přičíst k dobru, že rovněž nepřeje nudné monotónnosti a prosazuje změny, od vkusu v architektuře po novinky v zemědělství. Hudba, móda, délka sukní - vše se mění, tak jak nás kdysi učili o zákonech dialektiky.

Například podle druhu jmen, která rodičové dávají potomstvu, lze odhadovat na tu kterou předmětnou dobu. Italka pokřtěná jako Benita přišla nejspíš na svět v třicátých letech. Po roce 1945, když už byl Mussolini po smrti, takových Benit či Benitů přibývalo v Itálii stejně málo jako Adolfů, narozených v českých rodinách v době protektorátu. (V Jižní Africe jsem se dozvěděl o existenci černocha s křestním jménem Hitler.) Vladimír Iljič Lenin byl inspirací bohatému pokrokovému advokátovi ve Venezuele při pojmenování jeho tří synů. Ten prostřední, jenž se stal Iljičem, posléze dosáhl světového uznání jako jeden z nejznamenitějších mezinárodních teroristu - toť Iljič Ramírez Sanchez zvaný Šakal, kdysi vážený host v ČSSR, nyní ve Francii za mřížemi.

Zejména revoluční doby porodily všelijaké výstřelky. Po VŘSR mnozí zakalení rodičové trestali svá robátka jmény jako Elektrifikácija, nevinní drobečkové se stávali doživotními Pětiletkami, Traktory, Kombajny, případně i Cementem. Ještě znamenitěji se takhle vyřádili Číňané v době Mao Ce-tungova panování. Objevily se miliony patriotů Ai-Kuo (Láska-Vlast). Potomstvu se dostávalo spíš sloganů než jmen a tak místo Pepíčků a Nanynek vznikaly krvelačnosti jako Zničit Čankajška, Rozdrtit americký imperialismus, Zlikvidovat britský kolonialismus, Vymýtit feudální přežitky, Zocelit se v třídním boji nebo aspoň Zavlažit poušť. Dlužno dodat, že nejen v Číně, ale i leckde v Asii se tradičně dávají nelichotivá jména, za rodičovského předpokladu, že když se z potomka stane Pes, Prasátko, Vepřík či Červ, tím míň padle do oka zlým duchům, kteří by bažili ho ukradnout.

S výjimkou několika dívenek Dvouletek , narozených krátce po druhé světové válce, se v českých zemích politický dech doby takto příliš nepromítal. Vkus, preference se ovšem měnily. Za první republiky vznikalo daleko víc Miroslavů, Miloslavů, Jaroslavů, Květoslavů než je tomu dnes. Jiná generace přišla s úrodou biblicky poněkud inspirovaných Prokopů, Lukášů, Marků, Martinů a Jáchymů. Dostavila se doba, kdy vznikaly Andrey a Romany v daleko větším počtu, než kdysi dominující Aničky a Mařenky.

V Americe již rovněž odeznělo po řadu generací panujícím Johnům, Bobům, Billům, Annám, Bětkám a Mariím. Tisk občas příináší informace o stavu rodičovského vkusu. Nejpopulárnějším chlapeckým jménem je Michael, po něm Christopher; mezi děvčaty vede Ashley, za ní se tlačí Jessica. (Vedoucí desítka v New York City: Ashley, Jessica, Stephanie, Samantha, Amanda, Nicole, Jennifer, Michelle, Tiffany, Daniele.)

Postřehnutelné jsou rozdíly jak zeměpisné, tak rasové. Mezi chlapci v bělošských rodinách nejpočetnější je Michael a Matthew, mezi černochy je víc Christopherů a Brandonů. (V Texasu: Christopher, Joshua, Michael, Brandon, Anthony, James, Jordan, Darius, Marcus, Xavier.) Mezi Hispanics, mohutně se rozmnožující, španělsky mluvící menšinou s latinsko-americkými kořeny, se dosud udržují jména katolických svatých - vede José. Mezi Američany asijského původu nejpopulárnější je Kevin, což se mi zdá být jméno převážně či snad i výlučně irské.

Zatím co mezi běloškami vede ona Ashley, jíž následuje Jessica a Michelle, mezi černoškami na prvním místě trůní voňavá Jasmine, častá je též Ashley a Brittany. Mezi Hispanics první jsou Jessica a Stephanie, mezi Asiaty není jednoznačného vítěze či spíš vítězky. V těsném peletonu se tam řítí Ashley, Vivian, Michelle, Jennifer, Jessica, Stephanie. Každopádně ani jedna Anna, Marie, Aloisie Limová, Chenová, Changová.

Americké mravy - a zejména nemravy - se šíří do světa a zasahují i srdce Evropy. Poněvadž i tam se daří přeochotným imitátorům, nezdá se pak být příliš surrealistickou představa, že za pár let se budeme potkávat s mnohými Keviny, Ashleyemi, Jessicami a Jasmínkami Novákových.Zpátky