Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Srpen 2003


Soud řekl: Žaloba se zamítá. Žaloba se přijímá

Jan Macháček, Luděk Navara

V kauze advokáta Teryngla podepsala soudkyně v jeden den dva protichůdné rozsudky

Praha - Dovedete si představit, že vás jeden soud současně odsoudí i osvobodí? Že v jeden den v jedné kauze rozhodne dvojím způsobem? Přesně to se stalo v případě advokáta Jiřího Teryngla. Ten si soudu stěžoval na vyškrtnutí z advokátní komory. Podle rozsudku vyvěšeného na nástěnce soud Terynglovo vyškrtnutí zrušil. Podle protokolu založeného ve spisu rozhodl opačně. Oba navzájem si protiřečící dokumenty podepsala soudkyně pražského městského soudu Naděžda Řeháková.

Zrovna v případě, kdy stavovská komora hájí principy etického výkonu advokacie, je práce soudu nekvalitní. Nevíme, co platí, máme dvě kopie ze spisu a každá říká něco jiného,” říká předseda advokátní komory Stanislav Balík. Selhání je o to horší, že soud nerozhodoval veřejně, takže nikdo nemůže říci, jaký ze dvou rozsudků slyšel na vlastní uši. Přitom nejde zdaleka o banální záležitost: Teryngel byl vyškrtnut z advokátní komory kvůli konfliktu zájmů a neetickému jednání, kdy v případu pronájmu Českého domu v Moskvě pracoval pro obě smluvní strany, což je nepřípustné. Teryngel proto přišel o členství v advokátní komoře (a také o možnost být advokátem) loni v únoru. Verdikt je tedy důležitý nejen pro Teryngla, ale i pro komoru, po které Teryngel chce žádat náhradu škody a náhradu nákladů soudního řízení.

Rozhodla nástěnkářka

Zrušil tedy soud Terynglovo vyškrtnutí z komory, nebo ne? Které rozhodnutí vlastně platí? Podle místopředsedy městského soudu Jana Ryby rozhoduje papír, který nástěnkářka dala na vývěsní desku. To by znamenalo, že Terynglovo vyškrtnutí není platné a komora má zaplatit náklady řízení. Protokol založený ve spise, který tvrdí opak, je prý omyl. “Žádný nepořádek ve spise nemám, je to taková chybička, nepozornost. Hned to napravíme,” říká soudkyně Řeháková. Jenže opačný názor má předseda komory Balík. “Kdybychom se nepodívali do spisu, nikdo si toho nevšimne. Tento postup určitě nebudí zdání spravedlivého procesu,” říká. Proto se advokátní komora obrátila na Nejvyšší správní soud, aby případ posoudil. Teryngel mezitím už řekl, že rozsudek je pro něj zadostiučiněním - mluvil samozřejmě o té verzi, která visela na nástěnce.

Naprosto unikátní verdikt

Podobný případ, kdy soud vydá dvě protichůdná rozhodnutí, je podle odborníků naprostý unikát. “Vím jen o případu, kdy se soudkyně přepsala, ale všichni věděli, jak to bylo rozhodnuto, takže se jen opravila písařská chyba. Ale s takovýmto případem jsem se ještě nesetkal,” říká předseda kárného senátu brněnského Nejvyššího soudu Oldřich Jehlička. Soudkyni Řehákové však kárné řízení nejspíš hrozit nebude - předseda soudu ho nenavrhl a bude jen požadovat opravu. Protokol o opravě bude dodatečně založen do spisu.

(MfD)Zpátky