Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Srpen 2003


Experti tvrdí: Postih Kinských byl v pořádku

Martin Zeman

PRAHA - Kníže František Oldřich Kinský byl Němec, a proto se na něj dekrety prezidenta Beneše po skončení druhé světové války vztahovaly. Takový je závěr dvou na sobě nezávislých expertních posudků, které pro ministra kultury Pavla Dostála vypracovali přední čeští odborníci na ústavní a správní právo. Kinského advokát Jaroslav Čapek ale závěry zpochybňuje. Šéf katedry ústavního práva Právnické fakulty UK a jeden z vážných adeptů na funkci ústavního soudce Václav Pavlíček dospěl v expertize k závěru, že "Franz Ulrich (František Oldřich) Kinsky i jeho rodiče byli od 10. října 1938 německé národnosti a německými říšskými příslušníky a ke dni skončení války byli Franz Ulrich Kinsky i jeho matka osobami německé národnosti, a jejich majetek byl proto ve smyslu československého i mezinárodního práva německým nepřátelským majetkem a byl z toho důvodu konfiskován." Stejný názor má i vedoucí katedry správního práva Pedagogické fakulty UK Vladimír Mikule.

Kinský se proti čs. národu neprovinil, říká advokát

Kinský se od roku 2001, kdy získal osvědčení o českém občanství, soudí o rozsáhlé majetky v hodnotě několika desítek miliard korun, které mu byly jako devítiletému chlapci po válce konfiskovány. Podáno je na 150 žalob a pět z nich už soudy pravomocně rozhodly. Soudci uznali, že ke konfiskaci Kinského majetku nebyl důvod, a on ho tedy de iure nikdy nepřestal vlastnit. Podle Mikuleho se sice Kinský při svém narození v roce 1936 stal po otci československým občanem (s německou národností), nicméně 10. října 1938 podle smlouvy mezi ČSR a Německou říší nabyl občanství německého. Navíc, jak upozorňuje Pavlíček, Benešův dekret č. 12 stanovil, že se konfiskuje majetek "všech osob německé a maďarské národnosti bez ohledu na státní příslušnost". Advokát Čapek ale se závěry odborníků nesouhlasí. Benešovy dekrety si podle něho speciálně upravují pojetí národnosti pro své účely a "Kinský se do nich nevejde". Dekrety se totiž, jak tvrdí, vztahují na ty, kteří se při sčítání lidu k německé národnosti sami přihlásili, což prý Kinský nikdy neučinil. "Ze zoufalství se snaží udělat z mého klienta Němce v tom smyslu, že národnost zdědil po otci. To je však jen v intencích občanského práva. Správní právo, o které tu jde, má však své definice, na něž se to nevztahuje," uvedl. Poukázal také na to, že podle dekretu č. 108 se konfiskace netýká těch Němců, kteří se proti čs. národu neprovinili, což podle Čapka "Kinský jako tehdy devítiletý hoch určitě splnil".

(Lidové noviny)Zpátky