Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Leden 2004


Budou zničené spisy východoněmecké Stasi brzy čitelné?

Tomáš Krystlík

Již několik let skládá dohromady patnáct zaměstnanců úřadu „Spolkového pověřence pro podklady státně bezpečnostní služby bývalé Německé demokratické republiky“ (dříve nazývaného podle prvního spolkového pověřence „Gauckův úřad“, dnes „úřad Birthlerové“) v Zirndorfu u Norimberka spisy bývalé státní bezpečnosti NDR Stasi, které jsou roztrhány a rozřezány na tenké proužky. Stovky milionů útržků. Největší puzzle v dějinách.

V listopadu 1989 si Stasi začala uvědomovat, že její dny jsou sečteny a přistoupila k ničení dokumentů strojky na ničení dokumentů fungujícími na principu rozřezávání dokumentů na velmi úzké proužky. Když se příliš rozžhavily a hrozilo, že vypovědí službu, trhal personál státní bezpečnosti po dobu jejich vychládání spisy ručně, protože čas kvapil a dokumenty musely být zničeny. Některé služebny tyto strojky neměly a spisy se trhaly jen ručně. Šestnáct tisíc pytlů s asi šesti sty miliony proužků a útržků zanechala po sobě Stasi a ty dodnes čekají na své složení do původní formy. Za několik let se podařilo oněm 15 zaměstnancům úřadu spolkové pověřenkyně Birthlerové složit útržky z 250 pytlů. Tedy nepatrnou část. Každý zaměstnanec složil dohromady z útržků v průměru deset stránek dokumentů denně. Tímto tempem by se dobrali konce tak za 400 let.

Po celou dobu ručního sestavování se pracovalo horečně na metodě, která by tuto namáhavou práci značně urychlila. Nyní, jak to vypadá, se dosáhlo cíle. Frauenhoferův institut pro výrobní zařízení a Lufthansa Systems Group předvedly metodu, s kterou by během pěti let měly byt sestaveny všechny rozřezané a roztrhané dokumenty státní bezpečnosti bývalé NDR - první strojové zpracování takto zničených dokumentů v dějinách.

„V prvním kroku se útržky papíru vysypou z pytlů a oddělí se na jakémsi běžícím pásu na jednotlivé kousky,“ říká Gunter Küchler z dceřinné společnosti německých aerolinek Lufthansy, která pro mateřský podnik třídí obrovská množství účtenek a scannuje je. Každý jednotlivý útržek z dokumentů Stasi se očísluje a zavaří se do průhledné fólie a pak se scannuje. Vysokorychlostní scannovací zařízení zpracuje až 10 000 kusů za hodinu a data se pak zaznamenají na asi 40 000 DVDs. Pro představu - odpovídá to necelému půl milionu CDs.

V druhém kroku nastoupí speciálně pro tento účel vyvinutý software ve Frauenhoferově institutu, pomocí něhož budou u každého útržku zaznamenány parametry jako: barva a tón papíru, typografické znaky, kusy čar, grafik, razítek a tvar linie odtržení. Každý útržek pak bude v počítači srovnán s každým. Pokud budou parametry navzájem souhlasit, kousky se spojí. Účinnost tohoto postupu odhaduje Ottmar Bünnemeyer z Frauenhoferova institutu na 80 %. Zbytek se bude muset vizuálně porovnávat na monitoru.

Německé ministerstvo vnitra a Bundestag musejí pro projekt přidělit několik milionů eur, ale dá se očekávat, že se tak stane, protože nemalé prostředky pohltil již vývoj postupu automatizovaného scelování. Pak by měla být zrekonstruována kompletní dokumentace Stasi ze sedmdesátých a osmdesátých let minulého století o neoficiálních spolupracovnících Stasi z řad obyvatelstva a o špiclovaných osobách. Úřad Birthlerové si od toho slibuje nejen dokonalejší vhled do minulosti pro historiky, nýbrž i možnost objasnit dosud neuzavřené případy, popřípadě vůči některým jedincům vznést žalobu.

Frauenhoferův institut pro průmyslová zařízení při této příležitosti oznámil, že se o jejich metodu zajímají i jiní - hlavně archeologové a policejní složky zabývající se daňovými podvody.Zpátky