Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Leden 2004


Zvůle ministeriálních úředníků

Tomáš Krystlík

Návrh nového silničního zákona, který prosákl na veřejnost (MFD 05. 12.), obsahuje holé nesmysly. Výše pokut za velmi vážná provinění by neměla být taxativně zvýšena až na 50 000 korun, nýbrž odstupňována od 50% do 200 % čistého měsíčního příjmu provinilce (vyměřoval by ji soud); minimální pokuta 1 500 Kč je nesmyslně vysoká, v Německu je to jen několik málo eur. Nechat odtáhnout auto, aby řidič nemohl jet dál na jeho náklady, je hloupost. Stačí s autem poodjet, zamknout, klíčky zabavit.

Navrhovaný systém trestných bodů zrcadlí tupost českých úředníků. Sedm bodů za to, že řídím bez řidičského oprávnění (!) - buď řidičský průkaz nevlastním a je úplně jedno, zda dostanu nějaké trestné body, nebo jej mám, ale ne s sebou. To první by měl být trestný čin, to druhé by se mělo řešit tím, že do týdne musíte libovolnému policajtovi na libovolné vachcimře svoje oprávnění ukázat (jako v Německu), nebo pokutou tak kolem sta korun. Stejný počet bodů za odmítnutí se podrobit vyšetření, zda řidič neřídil pod vlivem drogy, může policie zneužívat proti řidičům, kteří se jí znelíbí - jaká jsou kritéria pro rozpoznání řidiče pod vlivem drog? Kromě toho řídit s 0,5 %o nebo se 2 %o alkoholu je, jak každý uzná, rozdíl, počet tresných bodů je ale stejný. Udělovat šest bodů za způsobení dopravní nehody je pochybné (v Německu se za to neuděluje ani pokuta) - a jak se budou ony trestné body dělit, když zavinění bude v poměru třeba 30% ku 70%?. Pět bodů za řízení vozidla technicky nezpůsobilého k provozu je nesmysl - jak to řidič má poznat, když auto má platný technický průkaz (kromě případů, když auto nebrzdí, nesvítí, nebliká a vůle řízení je větší než 60-90°)?

Řízení vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz, by měl být trestným činem a nemělo by být odměňováno trestnými body. Nedovolené otáčení, couvání na dálnici by mělo být postiženo nejvyšším počtem trestných bodů a zabavením řidičského průkazu na pár měsíců. Jízdu na červenou trestat stejným počtem trestných bodů jako telefonování za jízdy - zde nemám slov, to se úředníci zbláznili? Za zdokumentovanou jízdu na červenou, svítící alespoň 1,5 s, odebrat kromě mastné pokuty řidičský průkaz na několik měsíců. Neoprávněné užití modrého majáčku u vozidel jím podle zákona nevybavených by měl být trestný čin. Ohrožení jiného řidiče při předjíždění a nejen při něm by mělo být odměňováno více trestnými body, ale jak je hodlá policie dokazovat? Kde končí omezení a kde začíná ohrožení?

V návrhu zcela chybí vazba mezi velmi závažnými přestupky a délkou zadržení řidičského průkazu v měsících. Při tak vysokých počtech přidělovaných trestných bodů (1 až 7) je 12 bodů jako hranice pro odebrání řidičského průkazu po dobu jednoho roku směšně nízká. V Německu je nejvyšší počet bodů za přestupek čtyři, ztráta řidičského průkazu nastává při 18 bodech, ale po dvou letech bez nových trestných bodů se čtyři automaticky smazávají.

Nešlo by místo bouření českých úřednických mozků převzít celý systém z Německa, který se nejen osvědčil, nýbrž byl za desetiletí vyladěn? Navíc obsahuje pokuty většinou nižší než v Česku a dobře velmi dobře odstupňován: se závažností přestupku roste výše pokuty, pak přibývají i trestné body do registru a u velmi závažných trestných činů přistupuje k pokutě a k trestným bodům ještě zadržení řidičského průkazu na jeden nebo více měsíců. O trestech za opilost za volantem rozhodují zásadně soudy, včetně výše pokuty podle čistého měsíčního příjmu.Zpátky