Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Únor 2004


Klima ohrožuje uhlík pod povrchem Země.

Klima ohrožuje uhlík pod povrchem Země. Dramatické oteplení by nastalo ve chvíli, kdy by se při sopečném výbuchu na povrch dostalo obrovské množství oxidu uhličitého, který se nachází pod zemskou kůrou

Pod zemskou kůrou se skrývá obrovské množství oxidu uhličitého. Pokud by pronikl na povrch, byla by Země dějištěm podobného masového vyhynutí živočichů, jako tomu bylo naposledy před 245 miliony let. Na svých internetových stránkách to uvedla německá stanice Deutsche Welle. Vědci už několik let tuší, že největší nebezpečí pro pozemské klima zdaleka nepředstavuje znečištění ovzduší člověkem, nýbrž obrovské zásoby oxidu uhličitého pod povrchem Země.

V zemském plášti, v hloubce mezi dvaceti a padesáti kilometry pod povrchem, je ukryta vrstva vazké horniny, v níž je nashromážděn uhlík. Nikdo však zcela přesně neví, v jakém množství. Jisté je však to, že by stačilo k tomu, aby zapříčinilo zánik života na Zemi. "V zemském plášti je nashromážděno až stotisíckrát více uhlíku než v atmosféře," tvrdí profesor Hans Keppler z geologického institutu na univerzitě v německém Tübingenu. Kepplerův tým zkoumal, na jakých místech v zemském plášti je uhlík nahromaděn a proč. Vědci zjistili, že je nashromážděn v uhličitanových rudách. Ty se za vysokých teplot v zemském plášti taví, a následně stoupají k zemské kůře, přičemž cestou nabírají uhlík.

"Uhličitan je stabilní jen pod velmi vysokým tlakem. Pokud okolní tlak povolí, rozpadá se a uvolňuje oxid uhličitý," vysvětluje Keppler. "Pokud sopečná erupce ´načepuje' z velké hloubky zemského pláště zásoby materiálu s obsahem uhličitanu, může se uvolnit velké množství oxidu uhličitého," varuje Keppler. To může údajně způsobit superrychlý skleníkový efekt: Extrémně silná vrstva oxidu uhličitého by akumulovala mnohem více slunečního tepla, než by bylo nezbytné, a klima by se ve velmi krátké době dramaticky oteplilo. Podle odborníků již k tomu v historii Země několikrát došlo.

(Lidové noviny, www.lidovky.cz)Zpátky