Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Únor 2004


VOTUM SEPARATUM

Jiří Wiedermann

Jiří Wiedermann k článku J. Chudáčka „Český výzkum“, CS-magazín 01/2004

Jako současný ředitel Ústavu informatiky Akademie věd České republiky (AV ČR) považuji za nutné reagovat na shora zmíněný článek, uveřejněný v lednovém čísle CS-magazínu v r. 2004. Činím tak nerad, protože považuji za ztrátu času reagovat na příspěvky, které se zakládají na neověřených faktech a které vynášejí kategorické soudy bez znalosti věci. Pokud tedy reaguji na autorova tvrzení, tak je tomu proto, že se pan Chudáček neprávem vyjadřuje nelichotivě jak o bývalém řediteli Ústavu informatiky, tak i o Akademii věd České republiky a o českém výzkumu vůbec a běžný čtenář CS-magazínu by mohl získat z příspěvku pana Chudáčka dojem neodpovídající skutečnosti.

Nuže, pokud se týká bývalého ředitele Ústavu informatiky, je to profesor Karlovy university v Praze a Technické university ve Vídni; do r. 2003 president mezinárodní Goedlovy společnosti se sídlem ve Vídni; člen Akreditační komise, jmenovaný vládou ČR a předseda její stálé pracovní skupiny pro matematiku a informatiku; člen vědecké rady AV ČR, atd. atd. Je světově uznávaným odborníkem na fuzzy logiku, autorem několika monografií a několika stovek publikací v prestižních časopisech v oblasti logiky, matematických základů informatiky a umělé inteligence. Má stovky citací. Je spoluautorem pravděpodobně vůbec první prakticky použitelné metody pro získávaní znalostí z dat ze šedesátých let dvacátého století (tzv. metody GUHA), čímž předběhl dobu cca o třicet let. Jeho práce z oblasti fuzzy logiky tvoří teoretický rámec pro její aplikace zejména v teorii řízení a regulace. Vychoval kolem desítky kandidátů a doktorů věd. Všechna tato tvrzení lze ověřit prohlédnutím příslušných internetových stránek. Tvrdit o takovém člověku, jak činí pan Chudáček, že je neproduktivní, že se zabývá málo smysluplnou činností a že ví o informatice méně než mnohý středoškolák, natož student informatiky třetího ročníku vysoké školy, je nepodložené, nezakládá se na faktech. Je to názor pana Chudáčka, který vypovídá o něm samotném a nikoliv o meritu věci.

Posláním Ústavu informatiky AV ČR je provádět především základní výzkum v oblasti svého zaměření. Úlohou základního výzkumu je přispívat k rozvoji vědeckého poznání a produktivita ústavu v tomto směru se měří především množstvím a kvalitou publikací. Nezbývá než poukázat na internet, kde se lze přesvědčit o produktivitě pracoviště v tomto smyslu a zejména o kvalitě řady publikací v celosvětovém měřítku jak v minulosti, tak i v současné době. Ústav má také poměrně silné zázemí v oblasti aplikací informatiky v ekonomii, ve vědách o zemi, ve zdravotnictví, atp. Tvrzení pana Chudáčka „místo, aby ústav peníze vydělával, tak jen peníze stál“, není pro ústav pracující v základním výzkumu naprosto relevantní. V uplynulých letech, i během funkčního období bývalého ředitele, byl ústav podroben dvakrát zevrubnému mezinárodnímu hodnocení, ve kterém se umístnil mezi nejlepšími ústavy Akademie věd.

Závěrem tedy konstatuji, že pan Chudáček ve svém článku neopodstatněně uráží osobu bývalého ředitele Ústavu informatiky a s pohrdáním se vyslovuje o úrovni českého výzkumu v Akademii věd. Nemá smysl vést polemiku o tvrzeních, jejichž vztah ke skutečnosti si může každý snadno ověřit. Cílem mého příspěvku tedy je pouze a výlučně uvedení věcí na pravou míru.Zpátky