Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Květen 2004


Kladivo na pijáky.

Václav Větvička

Prohibiční sen se v USA drží dodnes

„Vznešený" experiment, který pod názvem Prohibice vstoupil v život ve Spojených státech roku 1920. Je dobré připomenout, že státy unie experimentovaly s prohibicí již mnohem dříve a první z nich "vyschnul" již roku 1846. Přísahu abstinence podepsal v roce 1840 tehdy závratný milion Američanů. Zastánci omezení alkoholu získávali stále silnější pozici již v šedesátých letech 19. století, ale s rostoucím pnutím mezi Severem a Jihem začali mít Američané jiné starosti.

Putovní sendvič

Nový útok je spojen s dámou jménem Eliza Jane Thompsonová (zemřela roku 1905), která nenáviděla alkohol a s dalšími sedmdesáti ženami chodila v rodném Ohiu před bary, kde se zpěvem zbožných písní snažily bránit démonu alkoholu. Brzy se k nim přihlásilo dalších padesát tisíc odpůrkyň lihového drinku. Představa prohibice je ponejvíce spojována s osobností Carry Moore Nationové (zemřela roku 1911), která věřila, že si ji vybral sám Ježíš k tomu, aby zničila alkoholové nálevny. Se skupinou podobně orientovaných žen zaútočila roku 1900 na bar v Kansasu, vyvalila sudy s brandy a před zraky zděšených zákazníků je rozbila palicí a zapálila. Je příznačné, že obě aktivistky poznaly účinky prokleté pijácké vášně doma, ve svých rodinách.

Řada států mezitím začala přijímat zákony omezující prodej alkoholu. New York třeba uzákonil zákaz prodeje alkoholických nápojů v neděli s výjimkou pití u jídla, což se brzy začalo obcházet jednoduchým trikem: k alkoholu přinesl číšník i "putovní" sendvič, který po odchodu hosta zase odnesl. Tento zákaz ostatně ve většině amerických států platí dodnes, takže v neděli mají prodejny alkoholu sice otevřeno, ale regály s lahvemi mají potaženy plátnem. Originální zákony platí i o prodeji piva: supermarkety většinou prodávají jen piva s menším obsahem alkoholu, mladší obsluha v pokladnách se plechovky nesmí dotknout a musí povolat starší osobu, která plechovku strčí do pytlíku. V roce 1909 hnutí nabylo na síle, polovina Američanů žila v "suchých" oblastech a každý stát měl nějakou formu zákazů alkoholu. Celkovou prohibici nebylo možné odvrátit. V roce 1915 již mělo naprostou prohibici 20 států a válečný zákon z roku 1917 vyhlásil pálení alkoholu za nezákonné. Poslední tečku udělalo přijetí federálního zákona iniciovaného minnesotským právníkem Andrewem Josephem Volsteadem (1919), který poměrem hlasů 278:100 uzákonil přes veto prezidenta Wilsona totální prohibici s jedinou výjimkou prodeje na lékařský předpis.

Co následovalo, vědí všichni: do pálení a pašování alkoholu se vrhli gangsteři a Amerika pila dál. Tvrdý alkohol se stal populárnějším než dříve a konzumace tvrdého alkoholu vzrostla o 15 procent, což bylo dáno většími zisky z pašování whisky než piva, jehož prodej poklesl o 90 procent. Řada lidí přešla na drogy, speciální kavárny nabízely marihuanu, která byla legální až do roku 1937. Národ znechucený explozí zločinu se po třinácti letech vzbouřil a osmnáctý dodatek ústavy byl v roce 1933 zrušen dodatkem dvacátým prvním. Konzumace alkoholu rychle klesla o čtvrtinu. Zvláštní poměr Američanů k alkoholu podtrhuje dodnes existující Prohibition Party, strana bojující za obnovení prohibice. Od založení v roce 1869 se snaží prosadit kandidáty jak do místních radnic, tak do funkce prezidenta USA; s pouhými sto tisíci přívrženci má chabé naděje na úspěch. Většina stranické platformy je poněkud utopistická: od návratu ke zlatému standardu přes zrušení federálního rezervního systému (Fed), odchod USA ze Světové banky, zákaz hazardních her či státní podporu umění.

Vlastizrádné kouření

Jelikož je zákonem nařízená prohibice obecně považovaná za katastrofální selhání a v současné době nemá žádnou výraznou politickou podporu, její novodobí zastánci používají modernější postupy. Místo ústavního zákazu se snaží o kulturní nátlak s cílem dostat pití alkoholických nápojů na úroveň kouření, které je na tom v dnešní Americe jen o maličko lépe než vlastizrada. Stejně jako kdysi palicí mávající Carry Nationová, i dnes se zastánci prohibice snaží představovat konzumenty alkoholu coby sociální párie. Bojem za snížení prodejen alkoholu, zvýšení spotřební daně, zákaz reklam a snížení obsahu alkoholu v nápojích se snaží postupně omezit konzumaci. Naděje na úspěch se zdá být malá, ale to si před několika lety kuřáci mysleli také.

(Týden)Zpátky