Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Květen 2004


Rozpornosti boje proti terorismu

Emanuel Mandler

Když teroristické výbuchy v Madridu zahubily téměř dvě stě lidí a přes tisíc jich zranily, vyšly do ulic miliony protestovat proti terorismu. Ale když Izrael zlikvidoval Ahmada Jasína, hlavu teroristické organizace Hamás, která relativně (vzhledem k velikosti Izraele) má na svědomí větší počet obětí než výbuchy v Madridu, světoví státníci, až na Američany, tento akt odsoudili. Není v tom rozpor? Proč má být civilizovanými normami chráněn ten, kdo proti nim vede bezohledný a krvavý boj? Lze snad uvést jako důvod současný antisemitismus, ale to ještě samo o sobě nevysvětluje tak spontánní odpor proti likvidaci Ahmada Jasína.

Reakce státníků se s postoji obyvatelstva mohou a nemusejí shodovat. Avšak výzkumy veřejného mínění někdy dokáží být až cynické: většina Evropanů vidí jako největší ohrožení míru 1. Izrael a 2. Spojené státy. Je to výron antisemitismu, ale ještě něco důležitého navíc. Tím důležitým dalším prvkem je distance mezi státy, které s terorismem vedou válku, a státy, které se snaží před válkou s terorismem ochránit. V Evropě už takřka 60 let nebyla válka, obyvatelstvo přivyklo míru a nehodlá se ho vzdát. Proti tomu židovský stát, který bojuje o svou holou existenci, nemůže vést debaty, zda má vést s terorismem válku; je v ní až po uši. V důsledku toho jsou také prostředky, kterých v tomto boji používá, povahy poněkud méně duchovní, než by si přála stará dobrá Evropa. My, bojovní Čechové, vedeme boj se sudetskými Němci tím, že s nimi nemluvíme, popřípadě náš parlament projednává zákon, který je má rozhořčit. Sudetští Němci bojují proti Praze pomocí soudů, médií a jiných institucí. Evropě je takový "boj" po chuti, a protože nemá ponětí, oč na Blízkém východě jde, je už desetiletí rozhořčena, že Izrael odpovídá na teror nikoli soudními žalobami, nýbrž zbraněmi.

Současný evropský antisemitismus je založen na nepochopení, oč v současném světě jde. Snaha vyjít po dobrém i se silami a organizacemi, které jsou zaměřeny proti západní civilizaci tím, že se evropský křesťanský svět bude tvářit, jako by neviděl, že islámský radikalismus je bojovně zaměřen nejen proti Židům, ale i proti němu, je ubohá obdoba appeasementu.

Demokratický stát Izrael je výspou euroamerické civilizace. Bohužel ve snaze mít klid kladou státy této civilizace už po desetiletí sebezáchovný boj Izraele na stejnou úroveň s radikálně islámským terorismem proti Izraeli. Je to terorismus, který má tuto součást západní civilizace zničit. To přispívá k totálnímu zmatení jazyků. Teroristický akt v Evropě a v Americe je prachsprostý (v pravém slova smyslu) teror, ale palestinský teror je, dovídáme se od světových politiků, něco jiného. Noviny píší o Ahmadu Jasínovi: "Šestašedesátiletý muž vyzýval k sebevražedným teroristickým útokům a obhajoval je jako formu nesmiřitelného boje proti Izraeli". Jinak řečeno vyzýval k válce proti civilnímu obyvatelstvu, k té formě války, proti níž protestovaly miliony Evropanů. Když nyní "většina západních politiků s výjimkou Američanů /izraelský/ útok odsoudila", neznamená to vlastně nic menšího, než že i nadále bude většina Evropy napomáhat různě maskovanému (někdy i nemaskovanému) islámskému radikalismu, podporujícímu teror proti Izraeli. A že budeme i nadále poslouchat, jak se "obě strany" dopouštějí násilí. Také mnozí nynější zastánci appeasementu se domnívají, že teror vlastně způsobuje Izrael. Má spoléhat na vlídná slova OSN… Jako by naší civilizaci chyběl pud sebezáchovy.



Zpátky