Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Květen 2004


Středoškolákům vadí Romové.

Vládou zadaný průzkum vypovídá o rozšíření rasismu mezi mladými

Většina středoškoláků v České republice se dívá nevraživě na české Romy. Alespoň podle výsledků šetření, které na vládní objednávku provedlo mezi 4400 studenty sdružení Společnost tolerance. Například téměř polovina středoškoláků považuje za nutné kontrolovat romskou porodnost. Osmdesát procent mladých by si za partnera nevybralo Roma. Třem čtvrtinám středoškoláků by bylo nepříjemné, kdyby v jejich sousedství žili Romové. Průzkum naznačuje odtažitý přístup respondentů i směrem k Vietnamcům nebo Ukrajincům, ale pohled středoškoláků na Romy je mnohem negativnější. "Romové se příliš neúčastní akcí, kde se pohybuje většinová společnost. Střední školy navštěvuje malé procento Romů, takže mezi lidmi převládá názor, že jsou nepřizpůsobiví," komentuje průzkum Kateřina Jacques z Rady vlády pro romské záležitosti. "Ta čísla jsou znepokojující. Na školách se věnuje málo pozornosti výchově k toleranci," dodává sociolog Martin Potůček. "Ve školách by se měla věnovat pozornost kulturním odlišnostem. Je to nutné. Zatímco v západních zemích se k toleranci děti vychovávají od mala, u nás jsou stále velké nedostatky," říká předseda romského sdružení Dženo Ivan Veselý.

S kým byste nechtěli žít?

s Romem 81 procent

Vietnamcem 49 procent

Ukrajincem 37 procent

(Lidové noviny, www.lidovky.cz)Zpátky