Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Květen 2004


Vláda zpřísní farmářům podnikání.

Hana Mášová

Soukromě podnikající zemědělec bude muset mít podle nového zákona úplné střední vzdělání. Evidence, bezúhonnost a odborná způsobilost. To jsou podmínky pro nové podnikatele v zemědělství.

Zemědělce čeká se vstupem České republiky do Evropské unie další novinka. Přísnější podmínky pro podnikání v zemědělství má totiž přinést nová právní úprava pro chovatele a pěstitele. Prvního května letošního roku nabývá účinnosti novela zákona o zemědělství. Z té vyplývá, že každá osoba, která chce v dané oblasti podnikat, se musí zaevidovat u příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností. "Evidenci zemědělců EU striktně nepožaduje," vysvětlil Hugo Roldán z odboru komunikace ministerstva zemědělství. "Důvodem jejího zavedení je lepší kontrola nad účelným využíváním dotací do zemědělství," doplnil Roldán. S evidencí souhlasí jak zástupci Asociace soukromého zemědělství, tak i Agrární komora. "Fyzické osoby dosud mohly podnikat na základě živnostenského oprávnění nebo na základě registrace jako samostatně hospodařící rolník," upřesňuje Roldán. Právnické osoby mohly provozovat zemědělskou výrobu bez omezení.

Jestliže se do příslušného data osoba provozující zemědělskou výrobu nezaeviduje, hrozí jí pokuta až do výše 200 tisíc korun. Další novinkou zákona je, že lidé, kteří chtějí v zemědělství podnikat, musí prokázat svou bezúhonnost a odbornou způsobilost. To kromě jiného znamená mít minimálně středoškolské vzdělání v oboru, případně absolvovat rekvalifikační kurs. Anebo prokázat zemědělskou praxi nejméně po dobu pěti let.

Především kvůli těmto bodům vrátil návrh do sněmovny prezident republiky Václav Klaus. Podle něj je podmínka bezúhonnosti zbytečná a znamenala by omezení vstupu do odvětví. Poslanci však jeho veto přehlasovali a schválili zákon v původní podobě. "Na novele nás mrzí hlavně prokazování bezúhonnosti, chápeme to jako kladení překážek k podnikání," uvedl tajemník Asociace soukromého zemědělství ČR Jaroslav Šebek.

Ministerstvo zemědělství však argumentuje tím, že zákon musí v co největší míře zajistit, aby příjemci dotací byli skuteční odborníci. "Takoví, kteří mají dlouhodobé podnikatelské záměry a nebudou žádat o dotace ze spekulativních důvodů," dodal Roldán. S tím souhlasí i tajemník Agrární komory ČR Jan Záhorka. "Ten, kdo chce podnikat v zemědělství, by měl projít alespoň školením, jestliže je na prvním místě skloňována bezpečnost potravin," poznamenal Záhorka. "Osoba, která hospodaří, by měla být důvěryhodná," doplnil.

"Nám to spíše připadá jako tahání peněz lidem z kapes, protože se asi bude muset za kurs zaplatit. Člověk k hospodaření buď má, anebo nemá, vztah," oponuje Jaroslav Šebek z asociace, která zastřešuje přes 3000 členů ve čtyřiceti samostatných regionálních organizacích.

(Lidové noviny, www.lidovky.cz)Zpátky