Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Květen 2004


Průzkum: mládež nemá ráda Romy

Jana Machálková

Mladí lidé si myslí, že jejich romští spoluobčané jen zneužívají sociální dávky. Romové nepatří do Česka, to si myslí téměř třetina středoškoláků. Více než polovina z nich by si Roma v žádném případě nevybrala za partnera. Tak vypadá generace -náctiletých podle průzkumu Společnosti tolerance.

Žádnou národnostní menšinu žijící v Česku nevnímají mladí lidé negativněji než tu romskou. Vyplývá to z průzkumu, který provedlo sdružení Společnost tolerance.Tak například: žít s Romem v jednom domě nebo v jedné ulici vzbuzuje nepříjemné pocity u téměř tří čtvrtin středoškoláků. Šedesát procent mladých by za svého životního partnera nepřijalo Roma. A skoro polovina jich považuje na nutné dohlížet na to, kolik Romů se narodí.

Na tom, kde se toto xenofobní smýšlení u mladých lidí bere, se odborníci nedokážou shodnout. Jedni tvrdí, že učitelé i rodina zanedbali svou výchovnou funkci, druzí mají za to, že středoškoláci, kteří se šetření zúčastnili, ve skutečnosti nevědí, o čem je řeč, a jen tlumočí názory, které slýchají ve svém okolí. "To dokládá například skutečnost, že 85 dětí uvedlo, že při výběru partnera nehledí na barvu kůže. Jedním dechem pak ale 60 procent přizná, že Rom by byl nepřijatelný," konstatoval Jan Vávra ze sdružení Společnost tolerance, které loni průzkum mezi studenty provedlo.

Pomoci má multikulturní výchova studentů

"Uvnitř společnosti existuje všeobecná představa o Romech. Veřejnost sice navenek prezentuje obecně korektní názory, ale myslí si něco jiného," doplnil Vávra. Šetření se zúčastnilo 4400 středoškoláků z celé země a téměř všichni studovali maturitní obor. Studenti mají podle průzkumu "jasno" i v tom, jak Romové uvažují. Podle 73 procent jsou Romové líní pracovat, 38 procent si myslí, že vzdělávat Romy je obtížné, a 92 procent si myslí, že jen zneužívají sociální dávky. "To si mladí všechno nasbírali doma, ve škole a z médií. Je načase, aby školy začaly věnovat více prostoru výchově," konstatoval Ivan Veselý z romského občanského sdružení Dženo.

Pokud parlament schválí školský zákon, dostanou ředitelé možnost takový předmět zavést. V rámcových vzdělávacích programech, které by měly nahradit současné osnovy, je totiž i téma multikulturní výchova. "Uvažování některých učitelů se musí změnit. Pokud budou zavedeny rámcové vzdělávací programy, už bych učitelům nechuť učit o menšinách neodpouštěla," říká Katerina Jacques z Rady vlády pro romské záležitosti.

(Lidové noviny, www.lidovky.cz)Zpátky