Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Červenec 2004


Cimrman popírá KSJdC!

Ross Hedvíček

Pečlivým prohledáváním starých výtisků deníku The Wall Street Journal v knihovně amerického Kongresu bylo objeveno následující:

Sobota 25. dubna 1925 - stejný den kdy Paul von Hindenburg vyhrál německé volby nad socialistou Wilhelmem Marxem, bývalým kancléřem.

(UPI) Na tiskové konferenci v salónku hotelu Walldorf Astoria se střetli reportéři tiskového koncernu Hearst s americkým vynálezcem, podnikatelem a géniem Jerry Zimmermannem. Toto veřejné vystoupení je vůbec první od doby, kdy v roce 1914 Zimmermann, tehdy znám jako Jára da Cimrman, záhadně zmizel u obce Liptákova v tehdejším Rakousko-Uhersku. Zimmermann není v žádném příbuzenském vztahu k Arthuru Zimmermanovi, ministru zahraničí východního Pruska, ani k Johannu Georgu, Ritter von Zimmermann, švýcarskému lékaři a spisovateli.

Zimmermann sdělil novinářům, že nyní pracuje s Tomášem Alvou Edisonem a svým novým asistentem Robertem Oppenheimerem v Edisonově laboratoři ve Fort Myers, Florida, na projektu tepelné emise (thermionic emission). V tomto oboru dosáhl Zimmerman již nejednoho úspěchu, z nichž nejslavnějším je série experimentů v roce 1919, kdy dle jeho vlastních slov "in a laboratory of that envious bastard Ernest (Rutheford) I discovered that alpha-ray bombardments induced atomic transformation in atmospheric nitrogen, liberating hydrogen nuclei. This reversely established that alpha particles were ďoubly ionized helium ions by counting the number given off with a Geiger counter. This led to revolutionary conception of the atom as a miniature universe in which the mass is concentrated in the nucleus surrounded by planetary electrons. I applied this to the quantum theory and the concept of nuclear physics was born."

Na otázku reportérů, zda opravdu založil KSJdC (Komunistickou stranu Járy da Cimrmana), jak bylo nedávno zveřejněno ve východoevropském tisku, Jerry

Zimmermann sdělil, že "I never had anything to do with any socialist, communist or any other leftist political movement". Zimmermann, znám pro svou geniální schopnost rychle si osvojit cizí jazyky (angličtina je již sedmnáctou řečí, kterou tento lingvista mluví), briskně odvětil: "I ain't no fuckin' commie, dig it, yo media bozos?" - ale toto originální prohlášení bylo změněno na již výše uvedené a více publikování vhodné.

Na následující otázku, proč se tedy tyto zprávy v jeho rodné Bohemii vynořily,

Zimmermann vysvětlil: "It's was just a hoax of commie newspapers, led by Dzerzinsky's student comrade Bohumil Šmeral, simple class envy, they would do just about anything to put you down. They're justa fuckin' commies, they keep plotting and plotting... by the way - Karl Marx's grave is just another commie plot."

Bulvární novináři rovněž vypátrali, že jedním z mnoha Zimmermannových přátel je nadaný kreslíř, který se v současné době pokouší prorazit s filmy o jeho animovaných figurkách. Dle pana Zimmermanna kreslíř byl tak uchvácen vypravováním o české pohádkové figurce, kocouru Mikešovi (dle originálu Josefa Lady), že se rozhodl oživit tuto figurku na filmovém plátně. V žáru tvořivého vývoje sice byla původní kočka změněna na myš a jméno Mickesh bylo poameričtěno na Mickey - ale ta původní česká duše tam zůstává. Dosud nepříliš známý kreslíř se jmenuje Walter Disney. Zimmermann, známý rovněž jako geniální investiční poradce, mu právě doporučil, aby ze zisku za filmy koupil pozemky v místě zvaném Lake Buena Vista v blízkosti Orlanda, kudy Zimmermann projížděl na cestě do laboratoře ve Fort Myers. Walter Disney přislíbil tak učiniti.

Na vtíravou otázku novináře, jak to tedy bylo s jeho zmizením u Liptákova v roce 1914, Zimmermann objasnil, že nezmizel, ale pouze odejel v doprovodu Tomáše Masaryka (který rovněž - můžeme-li to tak popsat ZMIZEL ten stejný den) do Paříže, kde byl později autorem manifestu (který s Zimmermannovým svolením vydal Masaryk pod svým jménem) vyzývající k ustanovení Česko-slovenské národní rady a vyzývající České legie k boji na straně spojenců. Manifest vyšel 14. listopadu 1915 v době, kdy už byl Zimmermann na cestě do Ameriky. K otázce o své vlastní státní příslušnosti a zda se bude do své vlasti vracet, Zimmermann vysvětlil, že je americkým občanem od roku 1921, proč by se kamsi vracel, když si tam nic nezapomněl? Myšlenku dále rozvedl poučením novinářů, že jeho původní vlast, Rakousko-Uhersko, již neexistuje, byvše nahrazeno okleštěnou části mocného Rakouska-Uherska, jménem Československá republika, že by se tudíž vlastně vracel do státu, že kterého neodešel. "I told the idiots not to separate - but they did not listen to me, smartasses!" - dodal génius posmutněle.

Závěrem tiskové konference tento skromný génius dále reportérům sdělil: "Self-depreciation is a crime! The great trouble with many of us is that we do not believe enough in ourselves. We do not realize our power. Man was made to hold up his head and carry himself like a conqueror, not like a slave - as a success, not a failure - to assert his God-given birthright."

Tolik Wall Street Journal - sobota 25. dubna 1925Zpátky