Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Červenec 2004


O matematické pravděpodobnosti českosti Járy da Cirmrmana

Ross Hedvíček

Dnešní moderním cimrmanologům (hlavně těm českým) stále ještě náhle vysychá v krku, když přijde na často probírané téma a mají vysvětlit, PROČ Jára da Cimrman tak šťastně a spokojeně opustil české země, odejel do Ameriky a stal se Američanem.

Jerry Zimmermann sám řekl, že to, že se stal Američanem, byla událost předpověditelná ("predictable event"). Vysvětlil to na příkladu hracích kostek: "Rolling dice is a popular pastime principally because it is a game of ´chance´. After all, Lady Luck can smile on anyone. This leads us to ask what a ´chance´ or ´random´ event is? The definition I like best is that a random event is ´unpredictable event´. Although negative definitions are not usually preferred, this one has some appeal. Everyone knows, after all, what a predictable event is. Yes, and my becoming an American was a predictable event."

Dále Mistr řekl, jak publikováno ve Wall Street Journal: "A course in probability and statistics usually provides the last chance in a person's education for such insights into thé workings of the physical world. The probabilistic perspective on the world is truly novel. From this view, the world is a chaotic and upredictable place, where God really does play dice. Nothing is known for sure. Everything must be estimated, with inevitable (and estimable) error. We cannot státě that event A will happen, but rather that A will happen with a certain probability. This view is often forced upon us by nature. Many phenomena cannot be explained EXCEPT in terms of probability. Alternatively, we may choose to také this view because of practical considerations such as time or cost."

Novináři, nikoliv nepředpokládaně zmatení Mistrovým výkladem, se i po tomto naprosto jasném vysvětlení hloupě otázali, jaká tedy byla matematická pravděpodobnost, že by se Jára da Cimrman mohl vědecky, historicky a společensky uplatnit v zemi svého dočasného pobytu, tedy v českých zemích a tudíž kdyby zůstal Čechem? Na což Jára da Cimrman po krátkém zamyšlení, když mu očividně před očima letěly všechny matematické rovnice na vyřešení této otázky, vlídně odvětil: "Well, that's fucking improbable.."

Uspokojení novináři dále vzpomněli Cimrmanovy teorie "maximální entropie" - kterou Mistr, jako i mnohé další vědecké záležitosti, zveršoval - zněla takto:

"Maximum Entropy

There's a great new branch of science which is coming to the fore,

And if you learn its principles you'll need to learn no more.

For though others may be doubtful (which can make them fuss and fret)

You'll be certain your uncertainty's as large as it can get.

This is no toy of theory, to invite the critic's jeering,

But a powerful new method ušed in modern engineering.

For uncertainty, which often in the past just gave us fidgets,

Has proved to be a vítal tool in mass-producing widgets.

The procedure's very simple (it is due to Dr. Jaynes)

You just maximize the entropy, which doesn't také much brains.

Then you form a certain function which we designate by Z,

Differentiate its log by every lambda that you see.

AND LO! - we see before us (there is nothing more to do)

All the laws of thermal physics, and decision theory too.

Possibilities are endless, no frontier is yet in sight,

And regardless of your ignorance, you'll always know you're right!

So, are you faced with problems you can barely understand?

Do you have to make decisions, though the facts are not ať hand?

Perhaps you'd like to win a game you don't know how to play.

Just apply your lack of knowledge in a systematic way."

Událostí večera se ale stalo, když Cimrman, potěšen úspěchem a známosti svých teorii - tohle by se mu v Česku prostě nestalo!!! - přednesl - přímo EX ABRUPTO - novou, revidovanou a novými údaji doplněnou verzi své teorie a taktéž ve verších!

"Maximum Entropy Revisited

There's fine old branch of science coming back now to the fore,

And if you learn its principles you'll need to grope no more.

For though others may be blinded (which can make them twist and turn)

You'll be certain that you see whatever is there to discern.

This is no cut-and-try device, empirical ad hockery,

But a principle of reasoning, of proven optimality.

For prior information, which empiricism spurns,

Has proved to be the pivot point on which decision turns.

Thé procedure's very simple (it is due to Willard Gibbs).

First define your prior information, without telling any fibs.

On this space of possibilities, a constraint is then applied

For every piece of data, until all are satisfied.

If the states you thought were possible, in setting up this game,

And the real possibilities in Nature are the same,

Then LO! you see before you (there is nothing more to grind)

Reproducible connections that experimenters find.

But the principles of logic are thé same in every field,

And regardless of your ignorance, you'll always know they yield

What your information indicates; and (whether good or bad)

The best predictions one could, from data you had."

Sál hotelu Waldorf Astoria, kde se již tradiční tisková konference tohoto největšího amerického génia konala, hřměl ohlušujícím a dlouhotrvajícím potleskem. Dlouhotrvající potlesk trval celou hodinu - Jára da Cimrman však z toho potlesku slyšel jen první dvě minuty, protože se mu při hlubokých úklonách zamotala hlava a spadl z pódia do orchestřiště, způsobil si otřes mozku a musel být přepraven do nemocničního ošetření. Za tohoto pobytu v nemocnici, inspirován pohledem na v rohu stojící váhu a měřidlo výšky osob, rozhodl se Cimrman věnovat měřitelné fyziologii a kraniologii.

Jak zde již jiní vážení kolegové (obzvlášť hradecko-pardubická sekce, ostatní sekce jsou poněkud didusineptní) mnohokrát diskutovali, se Cimrman zabýval problémy lidské inteligence v návaznosti na různé tělesné vyvýšeniny - známým příkladem jsou jeho výzkumy ohledně tzv. Cimrmanova pahrbku.

Z dokumentů, volně přístupných v Library of Congress (Library of Congress

Catalog Card 22-290664590-llau0ykCuf, ISBN- 0-8120-47891-2x), je ale zřejmě, že se Cimrman neomezil ve svém studiu tělesných vyvýšenin na měření pouze pahrbků lebečních. Prvním takovým důkazem je Cimrmanovo dílo, založené na Cimrmanových výzkumech v oblasti Ostravska, ale přesto už napsané anglicky, pod stručným názvem "Beaks". Do češtiny bylo toto dílo přeloženo s mnohem delším názvem (překladatel si myslel, že je chytřejší než autor, jako obvykle): "Ostraváci mají kratke zobaky".

Tohle bylo naštěstí jen dílo úvodní. Cimrman toto téma dále rozpracoval, doplnil dalším měřením mnoha jiných vyvýšenin a dalšími vědeckými závěry - což po nějaké době vydal jako doplněné a rozšířené vydání jeho bestselleru "Beaks" - tentokrát pod rýmovaným názvem: "Beaks and Dicks" - Cimrmanovu lásku k vysvětlování složitých vědeckých souvislosti netřeba dále vysvětlovat. V českých zemích opět vyšel překlad a opět mnohoslovný, i když nevyslovený a poněkud záhadný (není zcela jasné, zda rýmování bylo do názvu zahrnuto) "Ostraváci mají nejen kratke zobaky, ale i kratke...."

V této souvislosti zůstává nevyjasněno náhle přerušení spolupráce a přátelství mezi Járou da Cimrmanem a poštmistrem Vaškem, jinak později známým pod pseudonymem Petr Bezruč - co je známo, je, že právě v době jejich rozkolu se přátelé radili, jakého pseudonymu by měl poštmistr Vašek používat a že Vašek se cítil uražen Cimrmanovým návrhem. Jak známo, poštmistr Vašek měl obě ruce v pořádku.

Materiálu v knihovně Kongresu je mnoho, přátelé, pracují na tom - ne nadarmo byl Jára da Cimrman hrdým americkým občanem a své výzkumy řádně katalogoval v regálech této bohulibé instituce našeho národa. Jára měl foresight, není pochyb, což inspirovalo Johna Galsworthyho k jeho Sáze.

Rosta

(za sekci Waterloo)

Autorsko/badatelská poznámka:

K jedovaté poznámce Jana Kučery, Dept. of Computer Science, "Fajn, je vidět, že Mr. Head-we-check umí napsat i příspěvek, který se dá číst bez nárůstu systolického tlaku do nebezpečné výše a který neznamená pro konferenci Waterloo" - dodáváme:

Waterloo! Další příklad toho jak směrovaná politická orientace může zatemnit mozky celých národů na téměř 200 let (a my se divíme pouhým 45 rokům). Waterloo, jak viděno z anglosaské Kanady, není symbolem a synonymem katastrofy či porážky, ale symbolem vítězství! Ano, vítězství. NAŠI tam totiž vyhráli! Myslíte si, že by Angličani pojmenovali po Waterloo celé nádraží v Londýně, kdyby to pro ne symbolizovalo nějaký průser? Nikoliv - právě naopak! Nádraží se nehejbá (jak známo) a bude tam furt, a furt připomínat. jak jsme těm úchylným žabožroutům nakopali prdel. Touto otrockou náturou českého národa se zabýval už Jára da Cimrman ve svém raném spise Austerlitzer Mentalität - Mein kleines tschechisches Problem - uloženém dnes v Österreichisches Staatsarchiv in Wien (kde jinde), později inkorporovaného do rozsáhlejšího spisu (se zcela novým náhledem na situaci), který Jára vydal už doma, v Americe, pojmenovaném They can pucker up and kiss my ass - The problems of advancement od the real knowledge in the fields of Zvoleň among the long-term brainwashed population. Je jako obvykle k vidění v knihovně Kongresu.Zpátky