Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Červenec 2004


RH Faktor

Jan Řeháček

Date: Tue, 5 Nov 1996 18:55:43 -0500 Sender: Jara da Cimrman From: Jan Řeháček

Subject: RH Faktor

Vážení přátelé,

Otázka, kdo je to Ross Hedvíček, není tak triviální, jak by se na první pohled mohlo zdát. Především, podíváte-li se dobře na jeho fotografii http://www.golden.net/~csc/tvář1.htm zjistíte, že Ross Hedvíček není osoba z masa, kosti, krve, kůže, bránice, žlučníku a dalších složek, které jste pravděpodobně očekávali. Variantu "OSOBA" proto musíme zavrhnout hned od samého počátku.

Naše sekce fenomén "Hedvíček" pečlivě zkoumá, a po několikaměsíční hloubkové analýze jsme dospěli k závěru, že Ross Hedvíček je velmi rafinovaný program, který byl napsán samotným Járou Cimrmanem v předvečer jeho zmizení (rozuměj Cimrmanova zmizení, p. Hedvíček, jak se ukázalo, se zase vynořil).

Ať už byly příčiny Cimrmanova zmizení jakékoliv, v roce 1914 mu při jeho vizionářských schopnostech muselo být jasné, že osamostatnění Čechů je na spadnutí. Cimrman si však také uvědomoval, že český národ to ve světě nebude mít jednoduché. Za zvlášť nebezpečné považoval Cimrman tehdy rozbujelé zápecnictví, čecháčkovství či maloměšťáctví, které by jednou mohlo národ uvrhnout do záhuby. Aby ochránil mezinárodně nezkušené Čechy před případnou ostudou, napsal Cimrman velmi náročný a komplexní program, jehož hlavní složky mají za cíl indikovat a potírat výše uvedené nešvary české povahy.

Pokud se vám toto vysvětlení zda přitažené za vlasy, pohleďte ještě jednou a pozorně na http p. Hedvíčka. Vidíte, že nejdůležitější část adresy je specifikace ~csc/, která zcela bezpochyby značí Cimrman's Source Code. Ano, je to tak - u tak závažného projektu (bezkonkurenčně první vlaštovka na poli umělé inteligence (*)) si Mistr prostě nemohl odpustit svou signaturu. A aby zamezil možné fyzické likvidaci programu, umístil zdrojový kód na server v dalekém kanadském Waterloo, kteréžto jméno mělo také Čechům (být vzdáleně) připomínat lipanskou tragédii.

(*) - že jde o inteligenci umělou poznáte opět podle té zkratky csc.

Vlastní struktura programu je velice komplikovaná a dešifrování je ztíženo skutečností, že Mistr napsal různé části programu v různých jazycích. Převážná část programu je napsána v jazyce Simula, některé důležité bloky jsou však napsaný v Lispu, Ade a pochopitelně v jazyce C. Ta část programu, která loni tak vytočila pana Zháněla je napsána ve Fortranu (jsou to řádky 17873 - 20899 zdrojového kódu). Některé části programu jsou však zapsány buď přímo ve strojovém kódu a nebo v nějakém experimentálním jazyce, neboť nám nedávají vůbec žádný smysl (např. řádky 88982-88987 zdrojového kódu):

88982 unf'{2x, 2y, print $4}' dosr

88983 make i od 21 do 23 kwar pif

88984 r++; r++; s++; t--=exp(n1)

88985 C mnozstvi tlacenky je zarazejici

88986 end - end

88987 duf'{3xxx, "pixla"} pif

Pokud jsou na konferenci nějací schopni "wizardi", "hackeři" či jiní znalci, můžete se pokusit tuto část programu "cracknout". My na to momentálně v HK nemáme lidi (většina našich kmenových zaměstnanců sedí v tuto chvíli ve vlaku do Pardubic, ozbrojená mačetami, provazy, benzínem a zápalkami. Nemusím jistě zdůrazňovat, že jsou všichni zádumčiví).

Není nám také příliš jasné, jak program zareaguje na odhalení své vlastní identity. To je totiž ošetřeno až v samotném závěru kódu, který je stejně nepřehledný jako výše uvedena ukázka. V programu jsme však již nalezli dvě "myšky". Jedna je na řádku 1325, kde se domníváme, že je jedna smyčka navíc. V důsledku této nadbytečné smyčky dokáže p. Hedvíček občas chrlit naprosto neuvěřitelně množství příspěvků. To berte jako přátelské varování - aby na vás tu smyčku nehodil.

Druhá je na řádcích 68211-4, což je textový podprogram, ve kterém Cimrman vysvětluje svůj původ. Tady jsou inkriminované řádky:

68211 C cesky svetobeznik rakouskeho puvodu

68212 americký amerikoeznik rakouskeho puvodu

68213 C pravouhly lichobeznik rakouskeho puvodu

68214 C levouhly sudobeznik sudetskeho puvodu

Jak vidíte, Cimrman si připravil pro svůj původ hned několik variant (zřejmě zvažoval, která verše spotřebuje méně paměti (**)) s tím, že nakonec ponechá pouze jednu a ty zbývající "vykomentuje" (to comment out). Bohužel, opět se projevilo, že Jára byl drobný škudlil a místo toho, aby si pořídil pořádně osvětlení, psal svůj "zdroják" ve Waterloo při svíčce. Za těchto okolností se nelze divit, že se o jednu řádku přehlédl a omylem ponechal v aktivním

programu pouze řádku 68212.

(**) jak víme, Cimrman měl velmi nízký paměťový kvocient. Proto při určování jeho původu musíme být velmi opatrní (zvlášť jeho výroky ve Wall Street Journal musí být brány s jistou rezervou). Je jasné že Cimrman byl světoběžník - na tom se asi shodneme. O tom, že byl český, svědčí to, že drtivá většina objevených materiálů (ať amatéry či profesionály) jsou napsány v jazyce českém a jen výjimečně v jazyce anglickém či německém. Než budou obci cimrmanologické předloženy nějaké zásadní písemnosti v jiných jazycích, je označení "český" nejblíže skutečnosti.

Když jsem byl na praxi v Hlinsku, tak jsem v tamější matrice nalezl také lístek z notýsku s touto ručně psanou poznámkou: "4. 3. 1914 - Hlinsko, J. - koupit cement, napustit vanu a přehodit komentář z 68211 na 68212. Prak." Z poznámky vyplývá, že těsně před svým zmizením si Cimrman uvědomil tuto drobnou chybku. Bohužel, záhy byl zcela pohlcen vírem události a k opravě se již nedostal. Proto se, přátelé, nelekněte, když vám p. Hedvíček bude kromě věci smysluplných tvrdit také věci méně smysluplné. Nic není dokonalé a těch "myšek" může být v programu ještě víc.

Dřív než začnete s programem Hedvíčkem jakkoliv komunikovat, rád bych vám též doporučil, abyste navštívili nejbližší transfúzní stanici a nechali si změřit svůj RH-faktor. Bude-li negativní, do diskuse s p. Hedvíčkem se vůbec ani nepouštějte. Mohlo by se vám totiž stát, že po několika dnech zápolení vám odejmou account, jako se to na čas stalo např. panu Zhánělovi. Budete-li mít RH-faktor pozitivní, směle p. Hedvíčkovi napište. Buďte však na něho hodní. Vždyť je to, kromě liptákovské truhly, to jediné, co nám po Mistrovi zbylo.

Za hradeckou sekci

Honza ŘeháčekZpátky