Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Červenec 2004


Snad se mnou bude Tatíček spokojen

Vladimír Kučera

Čapek je dáván jako vzor všech ctností. I novinářských. V současné době, kdy se vášnivě diskutuje o přípustnosti vztahů žurnalistů s politiky a o psaní na politickou objednávku, působí obdiv k Čapkovi poněkud zpozdile. Neboť Karel Čapek byl nejen velmi silný podporovatel T. G. Masaryka a Hradu vůbec, ale fungoval dokonce jako přímý spolučinitel "hradní politiky". Mohli bychom říci, že byl jakýmsi zakladatelem českého novinářského PR (public relations).

Jeho články byly začasté s Hradem konzultovány, co vyzvěděl v přátelských debatách s politiky, hlásil Hradu, organizoval novinářské tlaky ve prospěch Hradu. Pokud kdy někdo z českých novinářů politiku pouze nepopisoval, ale aktivně do ní zasahoval, byl to právě Karel Čapek. Kdyby si psal deníček, mohli bychom číst asi toto:

Pondělí: Byl jsem na návštěvě u Masaryka. Říkal mi Panáčku! Jak milé. Třeba mě jednou osloví: Káčo, jak se podepisuji v důvěrných listech. To by bylo ještě hřejivější!!!

Úterý: Mluvil jsem s Antonínem Švehlou. Když jsem mu řekl, že dát národ dohromady znamená omezit stranictví, zuřil. Hned za tepla jsem to běžel vypovědět na Hrad. Masaryk se velmi smál. Nejvíc mé poznámce, že Švehla byl rudý jako pekáč od sekanice. My dva s Masarykem přece víme, že nejlepší a jediná možná strana by se jmenovala TGM. Předseda: Masaryk! Místopředseda: Masaryk! Členové: Masaryk a Čapek (zapisovatel). Asi by tam byl i ten protiva Beneš. Někdy se mi zdá, že ho má Tatíček stejně rád jako mě. Ale Karle, nesmíš přece žárlit!!!

Středa: Začal jsem organizovat skutečně nezávislé novináře k podpoře Masaryka. Společně ovládneme veřejné mínění. Doufám, že Tatíček bude spokojen.

Čtvrtek: Napsal jsem úvodník Lidových novin. TGM mi jej ráčil zásadně upravit. Hned to dostalo úplně jiný švih. Inu, Tatíček je mistr ve všem! Ten kdyby se pustil do výroby obuvi, zastíní Baťu! Musím mu připomenout, aby mi připravil pár dobrých otázek pro Hovory s TGM.

Pátek: Sešel jsem se s Milanem Hodžou. Prozradil mi, co mezi sebou pečou agrárníci. Musel jsem mu ale slíbit, že to zůstane tak říkajíc mezi čtyřma očima. Hned to všechno sdělím panu prezidentovi, tím slib neporuším, protože Masaryk je zřítelnicí oka mého. Navíc jsem povinován vše hlásit, Hrad přece nemůže být bez informací!

Sobota: Dneska jsem si udělal krásný den! Od rozbřesku do setmění jsem přemýšlel o Masarykovi a rozhodl jsem se, že napíši drama Otec. Bude působivější než Matka. V závěrečné scéně mi Masaryk podá pero a řekne: "Jdi, Karle!"

Neděle: TGM je chytřejší, ale i krásnější než Olga Scheinpflugová. Ba... až se to bojím napsat... on je dokonce chytřejší a krásnější než Dášeňka!

(MF DNES)Zpátky