Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Červenec 2004


Učitel opsal dílo mrtvého kolegy, na univerzitě zůstává

Ivan Motýl

Podvod, nebo neslušnost. Tak nějak by se dal nazvat případ učitele Slezské univerzity v Opavě Libora Pavery. Získal totiž titul docenta za práci, kterou celou opsal, navíc od vědce, který je již dávno mrtvý. Když Pavera zveřejnil svou práci o barokním kazateli Danielu Nitschovi, netrvalo dlouho a literární vědci přispěchali s důkazy, že autor opsal celé pasáže z archivního spisu kroměřížského kněze Františka Němce. A vůbec se nenamáhal uvést knězovo jméno v seznamu použité literatury.

"Tím, že zapřel hlavní pramen své práce, dopustil se činu, který odporuje vědecké etice. Podvod je o to smutnější, že skutečný autor je již více než půl století mrtev a nemůže se bránit," uvedl ve své vědecké recenzi o Paverově práci Miloš Sládek z Literárního archivu Památníku národního písemnictví v Praze. Podobný názor zastává na třicet nejlepších českých bohemistů, kteří vyzvali Paveru k vrácení titulu. Opavští studenti navíc upozorňují, že kdyby něco podobného udělali při psaní diplomové práce, byli by vyloučeni z univerzity.

Sám Pavera k celé záležitosti mlčí a v těchto dnech hodnotí na univerzitě studenty u zkoušek za letní semestr. "Nemám k tomu co říci, obraťte se na mého právního zástupce," prohlásil včera stroze. A jeho kolegové z univerzity? "Nemám oprávnění k tomu, abych panu Paverovi zakázal zkoušet studenty," řekl jeho přímý nadřízený, vedoucí Ústavu bohemistiky Slezské univerzity Jiří Urbanec.

Vedení univerzity podle svého mluvčího Ivana Augustina Paverův postup při psaní habilitační práce veřejně odsoudilo, ale celou věc chce dořešit až ve spolupráci s olomouckou Univerzitou Palackého. "Tam získal titul docenta, takže hlavní odpovědnost za dořešení kauzy leží na této instituci," říká Augustin. Vědecká rada Univerzity Palackého na sklonku dubna přiznala, že nejméně třicet procent Paverovy práce je plagiát. Po krátké tahanici mezi oběma univerzitami, kdo má případ dořešit, slíbila rektorka Univerzity Palackého Jana Mačáková, že kauza bude dořešena v Olomouci. "Problém znovu předložím vědecké radě," slíbila rektorka. Datum nejbližšího zasedání rady je stanoveno na 6. června.Zpátky