Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Srpen 2004


Českým řidičům chystajícím se do západní Evropy

Věra Pokorny -Scheufler

Milí obyvatelé české kotliny,

pro ty z vás, kteří se chystají na dovolenou do zahraničí vlastním autem budou možná užitečné následující informace. Je to přehled toho, kolik stojí dopravní přestupky v různých evropských zemích a také upozornění , nač si máte dát pozor. Nespoléhejte na to, že vám stejně nikdo nerozumí a vice versa. Policie v západní Evropě má mnohdy prostředky, jak si pokutu vynutit. Vzpomínám si na klasický výrok jednoho českého dobráka : To jsem zvědavej, jak se se mnou ti voříšci domluvějí.”

Nizozemí

Nesprávné parkování 45 €, jízda na červenou 95 €, nedání přednosti v jízdě 95 €, ignorovaní zákazu předjíždění 95 €, telefonování za jízdy bez hands free 140 €, nezapnutý bezpečnostní pás (i u spolujezdců!) 45 €, jízda bez řidičského průkazu u sebe 30 €, překročení dovolené rychlosti v uzavřené osadě 70 €, s přívěsem 90 €, jízda o 40 km více než dovoleno mimo uzavřenou osadu 170 €, s přívěsem 280 €, více než 0,54 promile 220 €

Belgie (pozor, je dražší než Holandsko)

Chybné parkování 150 €, jízda na červenou, nedání přednosti v jízdě, nedovolené předjíždění 175 €, překážení ostatním účastníkům provozu 150 €.

Češi, pozor! Vaše oblíbená zábava, to jest předjíždění v zatáčce nebo před vrcholem kopce stojí 300 € nebo též ztrátu řidičského průkazu. Jet o 10 km rychleji, než je dovoleno v obytné čtvrti, u školy, nebo tam, kde je povolená rychlost jen 30 km stojí 175 €, o 20 – 40 km rychlejší jízda v uzavřené osadě 175 €. Jet rychleji o více než 40 km než je dovoleno mimo uzavřenou osadu stojí 300 € event. dočasnou ztrátu řidičského průkazu. Více než 0,5 promile za volantem stojí 137.50 €, při více než 0,8 promile hrozí soudní proces s možným zákazem řízení motorových vozidel. Pokutu můžete zaplatit na místě policistovi, bankovním převodem, či kreditní kartou. Jestliže jste zavinili dopravní nehodu, při které jsou nějací postižení, musíte obvykle zaplatit zálohu, mnohem vyšší, než je pokuta. Přijde-li případ před soud, je pokuta ještě vyšší.

Francie

Ve Francii jste povinni držet 50 m odstup od předchozího vozidla, jestliže je vaše auto těžší než 3500 kg, nebo s přívěsem delší než 7 m. V horách má doprava do kopce přednost před dopravou s kopce. Chybné parkování 10 €, jízda na červenou 100 €, nedání přednosti v jízdě od 100 € nahoru, nesprávné předjíždění, předjíždění na je-li to zakázáno od 100 € nahoru, telefonování za jízdy 40 €, jízda bez bezpečnostního pásu od 38 € nahoru, jízda bez rozsvícených světel v tunelu 35 €, jet 20 - 40 km rychleji než dovoleno v uzavřené osadě stojí 100 € a více, při překročení rychlosti mimo uzavřenou osadu lze dostat pokutu až do 1500 €. Alkohol: řídit s 0,5 až 0,8 promilemi stojí 135 – 750 €, s více než 0,8 promilemi od 4500 € nahoru, přistupuje k tomu i zákaz řízení motorových vozidel případně i vězení. Při menších přestupcích, pokud zaplatíte na místě dostanete 30%ní slevu. Těžší případy jdou před soud. U větších přestupků musíte zaplatit kauci, většinou 135 €. Jestliže nezaplatíte, může policie zabavit váš dopravní prostředek. Tip holandského autoklubu: Nehádejte se a nediskutujte s policií, i když jste toho jazykově schopni. Většinou dostanete vyšší pokutu.

Německo

Češi pozor! Váš zvyk dojíždět nádrž do sucha se v Německu na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla pokutuje. Zůstanete-li stát bez paliva, policie Vás odmění stáhnutím oběživa z vaší peněženky. Zůstanete-li na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla stát s poruchou, musíte zapnout varovné blikání a postavit výstražný trojúhelník alespoň 100m za auto. Jste povinni vozit s sebou lékárničku a výstražný trojúhelník.

Němci mají pevný sazebník pokut s vyjmenováním okolností, za kterých se pokuta za stejný přestupek zvyšuje. Chybné parkování stojí 10 – 35 €, jízda na červenou od 50 € nahoru, nedání přednosti v jízdě 25 – 50 €, předjíždění tam, kde se nesmí, 30 – 125 €, telefonování za jízdy 40 €, nezapnutý bezpečnostní pás dospělí 30 €, děti 40 €, jízda alespoň o 20 km rychleji než dovoleno v uzavřené osadě (30 €) a o 40 km rychleji mimo osadu (100 €) je spojena s jedno až tříměsíčním zákazem řízení motorového vozidla.

Řízení motorového vozidla s 0,5 až 0,8 promilemi následuje pokuta od 100 € a zákaz řízení motorových vozidel na několik měsíců, s více než 0,8 promile je trestný čin (zákaz řízení na rok dva a pokuta ve výši jednoho až dvou měsíčních platů). Postihuje se, ale o stupeň mírněji i jízda na kole pod vlivem alkoholu: 0,8 až 1,1 promile minimálně 100 € a zákaz řízení motorových vozidel na několik měsíců, nad 1,1 promile je to trestný čin – dlouhý zákaz řízení, pokuta ve výši jednoho až dvou čistých měsíčním příjmů. Zákon vychází z toho, že jako majitelé řidičského oprávnění si musíte být vědomi, že i jízdou na kole nebo řízením spřežení pod vlivem alkoholu ohrožujete provoz na silnici. Není dobré rychle vyslovený zákaz řízení ignorovat – trvá-li zákaz řízení a posadíte-li se v Německu za volant jedná se o trestný čin (mimochodem vaše česká pojišťovna odmítne za vás uhradit eventuální škodu způsobenou eventuální nehodou). Pokuty do 35 € se platí na místě nebo během týdne. Zaplatíte-li pozdě, dostanete pokutu navíc. Od cizinců může policie požadovat zálohu ve výši očekávané pokuty plus obnos ve výši očekávaných výdajů s nehodou spojených.

Velká Británie

Pozor: v Anglii nesmíte na dálnici používat varovný trojúhelník. Maximální rychlost na dálnicích a na silnicích s oddělenými jízdními pruhy je 112 km/h (60 mil/h ), s přívěsem 96 km/h (60 mil/h ). Klopená světla musíte seřídit pro provoz vlevo (většinou stačí jejich vykrytí černou lepicí páskou).

Pokuty: chybné parkování 50 €, jízda na červenou 160 €, nedání přednosti v jízdě 225 €, předjíždění, není-li to dovoleno, 225 €, jízda bez zapnutého bezpečnostního pásu 90 €, nezaplacení mýtného v Londýně 120 €, být rychlejší o 20 km než dovoleno 160 €, při jízdě o 60 km/h více, než je povoleno, mohou být pokuty velmi vysoké, nejsou přesně stanoveny. Alkohol: jet s více než 0,8 promilemi stojí 720 € až 1800 € a zabavení řidičského průkazu na rok až tři. Všechny jmenované částky jsou průměrné, pokuty mohou být mnohem vyšší. Pokuty se neplatí policii, ale u soudu, převodem.

Švýcarsko

Pozor: maximální rychlost s přívěsem, těžším než 1000 kg je 60 km/h, na dálnici 80 km/h. Řidiči, kteří potřebují při řízení brýle, jsou povinni mít sebou brýle rezervní. Musíte-li na dálnici zastavit, protože vám došlo palivo, dostanete pokutu. Chybné parkování 25 - 70 €, event. trestní řízení, jízda na červenou 157 €, nedání přednosti v jízdě a přestoupení zákazu předjíždění se stíhá v trestním řízení, telefonování za jízdy 63 €, jízda bez zapnutého bezpečnostního pásu 40 €, v tunelu bez klopených světel 25 €, špatné nebo sjeté pneumatiky 65 €, jízda bez dálniční nálepky po dálnici 90 €, jet v uzavřené osadě o 15 km/h rychleji než dovoleno 100 € až 175 €, na silnici první třídy jet více než o 25 km/h rychleji stojí 164 €, být na dálnici o 25 km/h a více rychlejší se řeší v trestním řízení.

Alkohol: jedete-li s více než 0,8 promilemi, máte na krku trestní řízení a velmi vysokou pokutu (až 3000 €), jste-li zapleteni do nehody, dostanete pokutu už při 0,6 promile alkoholu. Policie od vás může vyžadovat zaplacení pokuty na místě.

Španělsko

Pozor: maximální rychlost s přívěsem mimo uzavřenou osadu je 70 km/ hod. Musíte mít s sebou dva bezpečnostní trojúhelníky (pro umístění za i před stojícím vozidlem), sadu rezervních žárovek a rezervní dioptrické brýle, pokud je k řízení potřebujete. Při zastavení v odstavném pruhu si musíte obléci světlo reflektující vestu. Před nepřehlednou zatáčkou je povinností zahoukat. Maximální limit pro alkohol platí i pro cyklisty.

Lehká provinění jako chybné parkování do 90 €, těžší, jako nedání přednosti v jízdě, porušení zákazu předjíždění, telefonování za jízdy, zastavení, či parkování na nebezpečných místech 90 € - 300 €, event. ztráta řidičského průkazu na tři měsíce. Příliš rychlá jízda je honorována od 100 € do 300 € (o 10 – 50 % rychleji než je povoleno). Alkohol: jízda s více než 0,5 promilemi stojí od 300 € do 600 €, event. dočasná ztráta řidičského průkazu.

Pokuty musíte platit na místě. Není možné platit kreditní kartou. Okamžité zaplacení může snížit výši pokuty o 30 %.

Rakousko

Auta s přívěsem těžším než 750kg musí držet 50 metrů odstup od předchozího vozidla. Je zakázáno předjídět v prostoru 80 m od železničního přejezdu. Musíte mít s sebou lékárničku. Pro jízdu na úzkých horských silničkách nejsou žádná dopravní pravidla, auto, které má možnost, musí couvat.

Chybné parkování od 15 €, jet na červenou od 70 €, nedání přednosti od 36 €, telefonování za jízdy od 35 €, jízda bez klopených světel při špatné viditelnosti 25 €, jízda bez dálniční nálepky stojí 210 €, plus povinné zakoupení viněty 120 €, jet o 20 km/km rychleji, než dovoleno, od 30 €, o 30 km/h rychleji 75 - 500 €, event. zákaz řízení motorových vozidel. Jízda pod vlivem alkoholu: od 0,5 promile pokuta 600 – 3500 €, event. zákaz řízení.

V Rakousku musíte zaplatit kauci rovnou policistovi, který vás pokutoval. Jestliže nezaplatíte kauci, může policie zabavit vaše auto.

Itálie

zná maximální a minimální pokuty. V tomto přehledu jsou minimální pokuty. Maximální pokuty jsou čtyřikrát vyšší.

Pozor: Na dálnici musíte jet s rozsvícenými světly. Auta s přívěsem mohou jezdit 70 km/h na obyčejné silnici a 80 km/h na dálnici. Chybné parkování 30 €, jet na červenou 70 €, nedání přednosti 70 €, přestupek zákazu předjíždění 70 €, telefonování za jízdy 25 €, jízda bez zapnutého pásu 30 €, bez světel na dálnici 32 €, jízda o 20 km/h rychleji než dovoleno 140 €, o 40 km/h rychleji 300 € a zákaz řízení auta od jednoho do šesti měsíců. Více než 0,8 promile 800 €, event. zákaz řízení na 15 až 90 dnů a vězení.

Cizinci musí minimální pokuty platit na místě. Dostanete kvitanci a tím je věc vyřízena. Nezaplatíte-li na místě, může policie požadovat kauci ve výši poloviny minimální pokuty. Nemůžete-li zaplatit tuto kauci, může policie zabavit vaše auto a zadržet váš řidičský průkaz. Holandský automobilový klub ANWB varuje: u italských soudů se řidičské průkazy pravidelně ztrácejí.

V českých webových stránkách se uvádí, že všude v cizině platí na kruhovém objezdu přednost v jízdě zprava, tak zvané pravidlo pravé ruky. Není to bohužel všude stejné. Například v Nizozemí a v Německu mají vždy přednost vozidla na kruhovém objezdu (vyznačeno dopravními značkami). V Itálii je to jednou tak, podruhé jinak. Dalším nebezpečím jsou místa sjíždění několika přivaděčů při vjezdu na dálnici nebo výjezdu. Velmi se vyplatí dávat pozor na značky Dej přednost v jízdě.

Italové mají ještě jednu zajímavou specialitu. Mimo dálnice neznají směrovky s vyznačením cíle pro pokračování rovně ve tvaru známém z jiných zemí. Mají směrovky s názvem cíle jejichž levý nebo pravý okraj je vytvarován do trojúhelníku (šipky). Odbočení doprava nečiní problémy, pro jízdu rovně nebo vlevo platí následující: směrovka se šipkou doleva umístěná před nebo bezprostředně za křižovatkou vpravo u silnice – jedete rovně; pokud je umístěna vlevo, odbočujete doleva.

Důležitá drobnost platící v Holandsku: řidič je povinen mít nejen zapnutý bezpečnostní pás sám, ale ručí i za to, že jej mají zapnutý všichni ostatní spolucestující a to i na zadních sedadlech. V Německu ručí řidič jen za to, že děti jsou připoutány v pro ně vhodných sedačkách (na předním sedadle smí cestovat dítě nad 15 let nebo měří-li alespoň 150 cm).

Nakonec tato perlička . V časopise Kampioen, který vydává nizozemský automobilový klub ANWB bylo následující vážné varování pro ty, kteří se chystají do Čech: “V České republice jsou všichni domácí řidiči účastníky jakési nepřetržitě probíhající rallye, při níž je jim, na rozdíl od cizinců, dovoleno ignorovat veškeré dopravní předpisy”. Krásná to vizitka České republiky.Zpátky