Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Zaří 2004


Právník: Dekrety nezpochybňuji

Právník Jaroslav Čapek zastupuje šlechtice Františka Kinského, který se v Česku domáhá rozsáhlého majetku. Právníka řada lidí označuje za někoho, kdo hodlá pomoci sudetským Němcům zpět k majetku, který jim byl zabaven na základě dekretů Edvarda Beneše. "Já ale dekrety vůbec nezpochybňuji. Jen ukazuji, že některým českým Němcům byl majetek zabaven neprávem," říká Jaroslav Čapek.

* Hájíte nejen šlechtice Kinského, ale i další sudetské Němce. Proč?

Proč, to je přece pochopitelné. Ti lidé byli postiženi neprávem. V jejich případě se vůbec nevedl proces, jak bylo stanoveno zákonem. Oni neměli právo hájit se, že konfiskace je neoprávněná. Majetek byl zabavován i těm Němcům, kteří bojovali proti nacistům.

* Lidé, kteří žijí nyní v bývalých Sudetech, však takové případy vnímají jako ohrožení. U soudu ve Štrasburku je několik desítek takových žalob.

Případy, které zastupuji já, jsou jiné. Jak jsem řekl, v případě mých klientů konfiskace vůbec neproběhly nebo byly provedeny neoprávněně. A jestli se lidé bojí o domy, ve kterých žijí? Já už jsem to říkal dřív. Z osmdesáti procent se vůbec žalob bát nemusí. Jde o drobný majetek, který stát rozprodal už po válce a podle zákona je už takový majetek vydržený. To znamená, že nový vlastník se o získaný majetek staral a podle zákona by případnou žalobu soud rozhodl v jeho prospěch. Sporné je to pouze u velkých majetků, u kterých nebyla řádně provedena konfiskace či znárodnění. Mně jde pouze o dodržování vlastnického práva. Pokud ten původní majitel o něco přišel neprávem, tak mu to stále patří.

* Neznamená to však prolomení Benešových dekretů?

To je úplný nesmysl. Jestli to někdo říká, tak je to člověk, který tomu nerozumí. Já se naopak Benešových dekretů ve svých žalobách dovolávám. Na rozdíl od některých svých kolegů, kteří žádají, aby dekrety byly z našeho právního řádu odstraněny. Já pouze poukazuji, že v některých případech byly dekrety ignorovány.

(jav)

(MFDNES)



Zpátky