Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Zaří 2004


Václav Babinský – špatný člověk ve špatné době

Zbyněk Petráček

Babinskej, známej lotr mexickej, zní ve starém popěvku. Je tomu prostě tak. Václav Babinský, nejznámější český loupežník, od jehož smrti uplyne v neděli 125 let, je spíše nostalgicky adorován než jednoznačně odsuzován. Jenže romantická legenda se nikdy neopírala o realitu. Ono také romantizující slovo loupežník zní mnohem lépe než skutečnosti odpovídající loupežný vrah.

Babinský se narodil 20. srpna 1796 v Litoměřicích. V 18 letech nastoupil na vojnu, ale poté, co simuloval šílenství, byl propuštěn a stal se tulákem zejména po severních Čechách. V roce 1830 dal dohromady bandu, která toho do 19. ledna 1832, kdy byl Babinský zatčen, stihla věru hodně. Z vazby však Babinský několikrát uprchl a teprve v roce 1839 byl definitivně zatčen a následujícího roku odsouzen na dvacet let vězení. Jeho bilance v rámci soudního procesu zněla stručně takto: čtyři vraždy, mnohé loupeže, falšování dokladů a násilí při zatýkání. Babinský seděl v Brně na Špilberku, kde byl hodnocen jako pokorný vězeň, který při sobě nosí růženec a každý den se modlí, a poté ve Valdicích.

Když byl po odpykání celého trestu propuštěn, ujaly se ho řádové sestry a poskytly mu ubytování a práci zahradníka v ženském klášteře milosrdných sester v Řepích u Prahy, jehož část sloužila jako ženská věznice. Koneckonců na tamním – již zrušeném – vězeňském hřbitově je také pochován.

Právě v té době vznikla jeho legenda. Po večerech jezdil do Prahy a v hospodách vyprávěl za úplatu historky z loupežnického života. Nemusel být ani zcela autentický, neboť za dvacet let za mřížemi jich vyslechl jistě požehnaně. Údajně si v hospodách stěžoval na to, jak špatná je doba: člověk aby se bál vyjít za tmy ven, aby ho někdo neokradl.

Zajímavé srovnání skýtá Babinského vrstevník Jan Jiří Grasel (1790–1818), jehož banda terorizovala jihozápadní Moravu. Grasel byl ve Vídni odsouzen za 205 zločinů – zejména loupeže a krádeže, ale též dvě vraždy – k trestu smrti oběšením. Babinský byl obžalován z dvanácti zločinů včetně čtyř vražd, na základě nedostatku důkazů byl v šesti případech zproštěn viny, ale Kriminální soud v Praze mu udělil pouze dvacet let těžkého žaláře. Legenda stále žije, leč držme se někdy i reality. Grasel byl popraven – v češtině zdomácnělo slovo grázl, ale z jeho jeskyně u Slavonic se kultovní místo nestalo. Babinský měl jen o fous více štěstí, ale svůj kult vytvořil. Pravdou nicméně zůstává, že to nebyli žádní Rumcajsové.

(Respekt)Zpátky