Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Zaří 2004


Na okraj amerických prezidentských voleb

Karel. A. Pokorný

V některých českých časopisech se v poslední době objevují články o demokratickém kandidátovi na úřad presidenta USA J. F. Kerrym a spekuluje se o tom, že by to v případě jeho volebního vítězství byl vlastně první americký prezident českého původu, jehož kořeny jsou v České republice.

Jak to tedy s těmi kořeny vlastně bylo. Dědeček J. F. Kerryho se jmenoval Fritz Kohn a babička Josefina Löweová. Bydleli v německé enklávě v Horním Benešově (dříve Bennisch) ve Slezsku. Patřili k tamní židovské menšině. V prosinci 1901 požádal dědeček Fritz Kohn o změnu jména. Nadále se tedy jmenoval Friedrich Kerry, což je všechno možno nalézt v kupodivu zachované původní matrice. Kerryho dědeček byl jistě neobyčejně prozíravý muž, protože se už v roce 1902 odstěhoval ze Slezska do Vídně a o tři roky později se dokonce s celou rodinou přesunul až za oceán, do Ameriky, kde se stal úspěšným spolumajitelem malé továrny na boty.

Vnuk už na tom byl, vzhledem k úspěchu a píli předků, velmi dobře, studoval na universitě v Yale. Jeho otec byl dokonce v diplomatických službách a syn John s ním v dětství, jako třináctiletý chlapec, žil dva roky v Berlíně. Odtud prý jeho dokonalá němčina. Díky krátké prázdninové známosti s Janet, nevlastní sestrou Jaqueliny Kennedyové, se dostal do okolí prezidenta Kennedyho. Když měl studentík John Forbes Kerry při jízdě na jachtě dokonce příležitost si prezidentem pohovořit, začal se z obdivu k němu podepisovat JFK.

V české kotlině je jak víme obvyklý nekritický obdiv k bohatství, z Kerryho se snaží český tisk udělat vzhledem k jeho penězům dokonce aristokrata . Jde tu zřejmě o aristokracii finanční.

V prezidentské kampani se totiž mimo jiných obvyklých přehnaných superlativů hovoří také o tom, že se osudy obou mužů (Kennedyho a Kerryho) v lecčems shodují. Spojuje je aristokratický původ (sic!) velké bohatství a výjimečná manželka.

Druhá maželka Theresa, o pět let starší než manžel John F. Kerry, je od roku 1991 vdova a dědička kečupového krále Johna Heinze. Její momentální majetek se odhaduje na jednu miliardu dolarů. Tím se stal Kerry snad nejbohatším kandidátem, jaký se kdy ucházel o úřad prezidenta. Teoreticky. V praxi je totiž jejich majetek rozdělen předmanželskou smlouvou.

Když bude Kerry zvolen prezidentem, dočká se prý toho, že na trávou zarostlém místě, kde stával dům jeho předků, bude umístěna pamětní deska. Tak pravil sám starosta Horního Benešova. Ale americký president Kerry prý musí přijet na tu slávu osobně. Jen tak pro nic za nic nebudou do té hrbolaté loučky ve vsi zatloukat nějaký sloupek s cedulí. Jak už to v pohraničí bývá, byl totiž dům po odsunu Němců zcela zničen.

Je zajímavé představit si, jak by se všechno bylo vyvinulo, kdyby dědeček včas neodešel. Byl by se dožil obsazení Československa Němci a jako žid by byl zcela určitě poslán do koncentračního tábora, kde by pravděpodobně zahynul, stejně jako jeho dva sourozenci, z nichž jeden zemřel v Terezíně a druhý v Treblince. Ani pes by po něm v Čechách neštěknul, kořeny sem, kořeny tam.

Kdyby ale měl dědeček Kerry neobyčejné štěstí, mazzel, a z koncentráku se vrátil živý, pak by byl s celou prořídlou rodinou podle Benešových dekretů kamsi odsunut, stejně jako mnoho německy mluvících židů v té době. Možná, že by nepřežil tento odsun.

Zbyla by po něm a po všech jeho milých jenom ta zpustlá zahrada, který se nyní rozkládá na místě jejich bývalého domku.

Měl zkrátka velké štěstí ten německý Čech, Kohn – Kerry.Zpátky