Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Zaří 2004


Zemřel básník Czesław Miłosz

V sobotu (14. srpna 2004 – pozn. red. CS-magazínu) se uzavřel osud jedné z nejvýznamnějších osobností evropské kultury 20. století Czeslawa Milosze. Ve své tvorbě evokoval nejzávažnější mravní dilemata doby, jeho poezie byla naplněna tragickým chápáním lidského údělu. Hledal jasné a pravdivé vyjádření základních myšlenek a historických zákonitostí. V roce 1980 za svou tvorbu obdržel Nobelovu cenu.

Narodil se 30. června 1911 v Sletejnie (Šetejny) v dnešní Litvě v rodině stavebního inženýra. Vzdělání získal ve Vilniusu, kde v letech 1929 až 1934 vystudoval práva na vilniuské univerzitě. V té době uveřejnil i své první básně v univerzitním časopisu Alma Mater Vilniensis; v roce 1931 byl spoluzakladatelem měsíčníku a literární skupiny Žagary.

Po ročním stipendijním pobytu v Paříži pracoval Czesław Miłosz v letech 1935 až 1939 v polském rozhlase (Vilnius a Varšava), v roce 1939 působil jako válečný zpravodaj v Rumunsku. Za války žil v okupované Varšavě, kde se účastnil hnutí odporu a své básně publikoval ilegálně. Po válce vstoupil do diplomatických služeb. Do roku 1949 byl kulturním radou polského velvyslanectví ve Washingtonu, v příštích dvou letech v Paříži.

V roce 1951 se odmítl vrátit do Polska a na dalších devět let zůstal ve Francii. Poté přesídlil do USA, kde od roku 1961 přednášel slovanské jazyky a literaturu na Kalifornské univerzitě v Berkeley. Do Polska se poprvé vrátil v roce 1981 v období prosazující se Solidarity.

Neobyčejně plodný básník, tvořící do posledních dnů, debutoval v roce 1933 sbírkou básní Poema o vychladlém čase. Následovaly sbírky s katastrofickými a moralizujícími rysy Tři zimy (1936) a Záchrana (1945). V 50. letech se Miłosz začal prosazovat jako esejista a autor nevšedních próz. V roce 1953 vydal román Dobytí moci a esej Zotročený duch, studii východoevropského totalitarismu.

Na dětství a Litvu vzpomínal v románu Údolí Issy (1954), názory na dějiny a literaturu zachytil v esejích Rodná Evropa (1959). V 70. až 90. letech potěšil další poezií (Neobsáhnutelná Země, Kroniky, Na břehu řeky).

Za sbírku básní a drobných próz Pejsek u cesty, která vyšla v roce 1998 (česky vydána 2000), získal prestižní polskou literární cenu Nike.

(čtk)

(Lidové noviny, www.lidovky.cz)Zpátky