Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Zaří 2004


Senát navrhl Klausovi vyznamenat odbojovou skupinu bratří Mašínů

Senát dnes (22. července- 2004 - poznámka redakce CS-magazínu) navrhl prezidentu Václavu Klausovi, aby udělil státní vyznamenání medaili Za hrdinství šesti členům protikomunistické odbojové skupiny, kterou před 50 lety vedli bratři Ctirad a Josef Mašínové. Kromě této šestice ještě horní komora navrhla prezidentovi na vyznamenání dalších 26 lidí. Bude ale záležet výhradně na prezidentovi, zda všechny návrhy Senátu přijme za své, nebo se s nimi neztotožní a členy odbojové skupiny bratří Mašínů ani další kandidáty neocení. O výběru lidí, které vyznamená, totiž rozhoduje výhradně hlava státu.

Návrh senátora Martina Mejstříka zařadit Mašíny a jejich spolubojovníky mezi kandidáty na vyznamenání podpořilo 29 z 51 přítomných senátorů. Nutný byl souhlas nejméně 26 z nich. Proti Mašínům hlasovalo sedm senátorů. Pro Mašíny hlasovali hlavně zástupci ODS, Klubu otevřené demokracie a někteří lidovci a nezávislí. Podporu neměli zejména mezi senátory ČSSD a KSČM.

Kromě bratří Mašínových byli členy jejich odbojové skupiny ještě Milan Paumer, Václav Švéda, Zbyněk Janata a Ctibor Novák. Mašínové dosud žijí v USA, Paumer od roku 2001 v Česku, zbývající tři členové skupiny byli za komunistické éry popraveni. Jejich odbojová činnost nemá dodnes jednoznačný ohlas. Zatímco jedni je považují za hrdiny, druzí je obviňují z toho, že zavraždili nevinné lidi.

Tyto argumenty znovu zazněly i v dnešní senátní rozpravě, která trvala skoro celé odpoledne. Týkala se výhradně toho, zda má Senát skupinu navrhnout na vyznamenání. Žádný z ostatních 26 kandidátů na ocenění dnes takové spory nevzbudil. Medaile Za hrdinství, na niž senátoři skupinu bratří Mašínových navrhli, slouží jako ocenění zásluh v boji a za záchranu lidského života či značných materiálních hodnot.

Skupina Mašínů zabila před 50 lety při útěku na Západ šest lidí z ozbrojených složek státu. Někteří lidé jim ale dodnes vyčítají, že postřelili hasiče a zastřelili ozbrojeného muže, který převážel peníze, a chloroformem omámeného příslušníka tehdejší policie. Na tyto případy dnes upozornili komunističtí senátoři. Někteří přitom nepřímo srovnávali počínání skupiny s popravami cizinců v nynějším Iráku.

Člen skupiny Paumer při nedávném veřejném slyšení v Senátu uvedl, že zmíněný policista byl zabit kvůli hrozbě pozdější identifikace a následným represím. K zastřelení pokladníka řekl, že to byl člen Lidových milicí, "ozbrojené pěsti komunistické strany", a zahynul při šarvátce s Josefem Mašínem.

Právě oběti skupiny vedly dnes některé senátory k tomu, že i přes svoji úctu k protikomunistickému odboji vyznamenání Mašínů nepodpořili. Za Mašíny se naopak postavili někdejší disidenti a teď senátoři Jan Ruml a Daniel Kroupa a jeden z vůdců studentské sametové revoluce Martin Mejstřík. Ruml uvedl, že komunistický režim vedl nevyhlášenou válku proti občanům vlastní země a že Mašínové bojovali proti režimu, který porušoval zákony.

Mezi dalšími 26 senátními kandidáty na vyznamenání jsou většinou lidé, kteří bojovali proti nacismu a komunismu a které tyto režimy pronásledovaly. Senát navrhl ocenit i pedagogy, vědce, diplomaty a další lidi.

Nejvíce, 15 kandidátů, navrhl na medaili Za zásluhy, kterou se oceňují zásluhy o stát nebo obec. Mezi kandidáty jsou i známý astrofyzik a popularizátor vědy Jiří Grygar a významný předúnorový sociálnědemokratický politik Blažej Vilím.

Dalších 13 kandidátů navrhl Senát na medaili Za hrdinství. Kromě šesti členů skupiny bratří Mašínů je mezi nimi i kolektiv Malá pevnost Terezín. Byl to štáb mladých zdravotníků, který měl za války velkou zásluhu na tom, že v pevnosti rychle skončila šířící se epidemie skvrnitého tyfu.

Čtyři kandidáty navrhl Senát na Řád T. G. Masaryka, který slouží jako ocenění za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a humanity. Naopak na Řád Bílého lva horní komora nikoho nenavrhla. Tímto vyznamenáním jsou oceňovány vynikající zásluhy o Česko.

Své kandidáty na vyznamenání - celkem 26 lidí - vybrala už koncem června také Poslanecká sněmovna. Návrhy od obou komor a případně od vlády hlava státu může, ale nemusí akceptovat. Může naopak vybrat vlastní kandidáty, kteří se mezi poslaneckými, senátními a vládními nominacemi neobjeví. Dny, kdy prezident vyznamenání propůjčuje či uděluje, jsou 28. říjen a 1. leden.

(ČTK)Zpátky