Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Zaří 2004


Odbojová skupina bratří Mašínů – diagnóza stavu české společnosti 2004

Jan Šinágl

Osmdesát procent obyvatelstva ČR odsuzuje dnes činy skupiny bratří Mašínů, z počátku padesátých let! Jsou pro ně zločinci. Je pro ně nepředstavitelné, že by měli dostat za tuto odbojovou činnost vysoká státní vyznamenání!

Nedivím se jim. Nemohou vědět, chápat a vnímat. Tak dokonale se podařilo zločinnému, komunistickému systému vymýtit z myšlení a jednání lidí dobré mravy, vnímání hodnot jako vlastenectví, charakter, oddanost rodné zemi i za cenu života. Nevědí nic o vyšším mravním principu, jak by mohli, nepoznali ho – proto nemohou chápat, ale jen nespravedlivě odsuzovat nevinné.

Připomínám: 231 poprav politických vězňů, 190 zabitých při pokusu o přechod hranic, 250 000 politických vězňů, 2 000 000 osob, kterým bylo zabráněno ve studiu a profesní kariéře a další a další křivdy. Nejlepší charaktery a mozky národa byly cíleně likvidovány fyzicky, duševně, sociálně, společensky – vlády se ujala primitivnost a primitivní lůza se vším co k tomu patří. Po staletí se utvářející elita národa byla během pár let zlikvidovaná!

Každý kdo tento systém v mnohém horší než nacismus vědomě, či nevědomě, ze strachu, z plynoucích výhod a jistot podporoval – i ti co nedělali nic – nese svůj díl viny za to, co následovalo, a čehož následky pociťujeme a budeme pociťovat ještě velmi dlouho. Byla to jednostranná válka slušných, charakterních, vzdělaných a neozbrojených – proti bezcharakterní, všehoschopné a ozbrojené lůze vlastnící neomezenou moc, porušující právo, spravedlnost a nerespektující základní lidské hodnoty.

Následky likvidace elity národa a jeho duše zde jsou dodnes. Kolik je schopen, tak malý národ jakým je náš, snést nemravnosti a nespravedlnosti, než jej ohrozí rozpad a zánik? Komunisté se opět derou k moci a cpou se do nově budované Evropy. V televizi jsou každý den, kde v diskusích často šíří vyložené lži. Opět manipulují, převracejí fakta a hodnoty. Jejich vliv u policie, u soudů, ve státní správě a médiích neustále a cíleně roste. Bezcharakternost, neschopnost a amorálnost většiny osob na vysokých a odpovědných místech ve vedení země je hrozivá a alarmující.

Možná budoucí předseda vlády ČR Mgr. Stanislav Gross, se otevřeně nebrání spolupráci s komunisty - Bože ochraňuj tuto zemi - strany, jež je postavena mimo zákon a která se stále hlásí nestydatě ke své zločinecké minulosti. Za šíření komunistické ideologie stanoví trestní zákon 6 měsíců až 1 rok. Děsivá ukázka amorálnosti a nevyspělosti pana ministra vnitra, navíc „absolventa“ právnické fakulty UK v Praze!

Prezident ČR pan Václav Klaus nezůstává o nic pozadu. Jako bývalý představitel pravicové strany se nechá zvolit s pomocí komunistů a s úsměvem nechá pózovat syna zločince a předsedu KSČM Grebeníčka po své pravici na balkóně lánského zámku. Nově budovanou Evropu hodnotí a vidí jako kupec - jen peníze – marně od něho očekávají občané slova o výzvě, motivaci, co nabídneme Evropě, význam jejího duchovního a mravního rozměru pro naši komunisty zdeformovanou duši národa. Je hlavním symbolem reprezentující sebestřednou, egoistickou inteligenci, bez duchovního a mravního rozměru, nutného pro povznesení národa a jeho budoucnosti.

Politici zneužili mandát a rozhodují o vašich životech, místo aby vytvořili podmínky umožňující toto rozhodování svěřit vám! Tak se nechovají svobodní lidé a svobodní občané. Tak se mohou chovat jen „billboardové ovce“, čekající odevzdaně a frustrovaně na zasloužené následky „nicnekonání“. Kdo se takto chová, nezaslouží si svobodu a demokracii, či lépe ony hodnoty si nezaslouží vás. Musí se o ně neustále bojovat, bojem a utrpením poznávat jejich cenu, udržovat je – jinak se zákonitě rozplynou.

Češi snesou opravdu hodně! K. H. Borovský: „Kdo snáší červená vejce? No přece Češi, ti snesou všechno.“ Také vás mrazí při čtení těchto řádků? Máme léto, ale vládne tuhá mravní zima, hrozí nám zamrznutí ze kterého se už nemusíme probudit!

Očekával bych, že nejvyšší představitelé státu a státních institucí projeví eminentní zájem tyto životně důležité mravní hodnoty společnosti připomínat a do společnosti je opět zavádět. Neděje se tak, naopak! Jsou naši volení zástupci tak jako většina národa postiženi dějinami, nebo mají obavy o své pozice a slabošsky přitakávají hlasu lidu? Mnozí zřejmě vědí, ale podléhají vlivu a výhodám prostředí, které ovlivňuje jejich chování a rozhodování.

Zúčastnil jsem se veřejného slyšení v Senátu PS PČR o udělení vyznamenání odbojové skupině bratří Mašínů. Slyšení inicioval senátor Martin Mejstřík. Mělo neskutečný duchovní a mravní rozměr. Vyznělo jednoznačně. Potlesk při představování paní Zdeny Mašínové byl nezapomenutelný. Vystoupili pouze dva oponenti senátor Rakušan a zpěvák Merta – i oni byli reprezentativní ukázkou zatížeností myšlení prostředím, ve kterém se pohybovali, vyrůstali a snad ještě jsou. Třetí oponent Mgr. Jiří Bednář, vedoucí odboru kriminality v Městském státním zastupitelství v Praze, autor odsuzujícího článku z MFDnes, se nedostavil, ačkoli údajně chtěl – jeho nadřízenými mu bylo vystoupení v Senátu zakázáno. Proč asi?

Účast senátorů a poslanců byla mizivá, vypovídající o ubohém stavu české politické scény. Pan Petr Pithart, předseda Senátu PS PČR, toto veřejné slyšení odsoudil pro jeho nedůstojný průběh, dle slov pana senátora Františka Mezihoráka, který se k této kritice připojil. Ani jeden z nich se veřejného slyšení nezúčastnil – jejich konstatování je absolutně nepravdivé, zavádějící a lživé. Existuje videozáznam dokumentaristy pana Martina Vadase z tohoto veřejného slyšení. Snad se na tento videozáznam podívají a veřejnosti se omluví za šíření nepravdivých informací. Velké iluze si nedělám.

Mimochodem pan senátor prof. PhDr. František Mezihorák, Csc. je i předsedou senátního výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Z titulu své funkce se měl veřejného slyšení zúčastnit – jako jediný z výboru byl proti jeho konání. Dle tvrzení pana Jaroslava Kojzara z Haló novin byl pan senátor členem KSČ, dnes u ČSSD – je historikem a v Senátu PS PČR nám tak hlídá lidská práva – jak je to možné!

Chtěl jsem se dozvědět více, ale jako jeden z mála senátorů nemá vlastní webové stránky, což mne u historika, který má ctít především fakta a pravdu, velmi udivuje. Jeho postoje a komentáře proto ani nepřekvapují. Zúčastnil jsem se jako zástupce veřejnosti. Mráz mi šel po zádech, když pan senátor Mezihorák mluvil a řídil schůzi – ocitnul jsem se opět v době před listopadem 1989. Proč pan senátor Mezihorák nezpracuje, jako historik má na to kvalifikaci, oficiální seznamy členů KSČ a LM?

Předseda Senátu PS PČR pan Petr Pithart má vlastní webové stránky: 1957 – 1962 studium práv na UK v Praze, 1962 – 1971 odborný asistent na právnické fakultě UK Praha, 1973 – 1977 podnikový právník u ČSAV, studoval i v Oxfordu, neuvádí kdy, jen, že se musel vrátit pro podezření z emigrace! To vše v dobách tuhého komunismu. Jeho tatínek byl právníkem – více se neuvádí – tuším, že pracoval v diplomacii! To vše v době tuhého komunismu. Komentář pana předsedy Pitharta: „Já prostě nejsem přesvědčen, že řidič sanitky, policajt, pokladník jsou představiteli tyranského režimu.“ Stačí vám to, občané!

Josef Mašín: „Po 40 letech komunismu a ještě dneska panuje taková situace v Čechách, tak tomu se ani nedivím.“ „Pro nás byla tehdy válka. Komunisté vyhlásili válku většině národa a my jsme tuto výzvu přijali.“

Odbojová skupina bratří Mašínů neměla jinou volbu, svým postojem a činy byla hodna odkazu generála Josefa Mašína. Byla válka a v ní se rozlišuje jen na které straně jste. Pokud byli „zločinci“, tak se musíme ptát, kdo jsou ti, kteří v padesátých letech jménem komunismu vraždili, věznili a mučili nevinné, likvidovali sedláky, politiky, válečné letce, právníky, učitele, umělce, vědce sokoly, elitu národa! Ta nám dnes zoufale chybí. Mnozí z těchto zločinců ještě dnes žijí, doslova se vám vysmívají, mnozí jsou nositeli nejvyšších státních vyznamenání. Dnes tito kati pobírají z vašich daní vysoké penze! A to má být v pořádku?! Kam se poděl váš zdravý rozum, občané!

V likvidaci hodnot morálních i materiálních byli komunisté vždy dokonalí – a budou! Každý kdo jednou u komunistů byl, ukázal svůj charakter. Vy, co jste přesvědčeni o „zločinnosti“ bratří Mašínů a jejich skupiny, přečtěte si právě vyšlou knihu od Jana Nováka „ZATÍM DOBRÝ“. Další tituly: Ota Rambousek „JENOM NE STRACH“, Jan Němeček „MAŠÍNOVÉ“, Zdena Mašínová a Rudolf Martin „ČTYŘI ČESKÉ OSUDY“. Jest-li ani potom nesmeknete úctou před jejich činy, pak už vám není opravdu, ale opravdu pomoci.

Víte jak skončili Václav Švéda a Zbyněk Janata z této odbojové skupiny, chyceni na útěku v bývalé NDR? Byli popraveni na Pankráci nově zkonstruovaným popravčím zařízením – hlava jim byla utržena a ukroucena! Pro nespolehlivost mechanismu byli prvními a posledními popravenými tímto děsivým způsobem. Měla tato skupina skvělých, charakterních vlastenců jinou volbu? Mohli si koupit letenku, či jízdenku a odjet na Západ?

V roce 1968 byli komunisté údajně rozděleni na čtyři skupiny: (1) ti, kteří byli vyloučeni ze strany navždy, (2) ti, kteří byli prověřeni a zůstali, (3) ti, kteří byli vyloučeni a odešli s emigranty, aby nad nimi vykonávali dohled, (4) ti, kteří byli vyloučeni a stali se připravenou kádrovou rezervou pro pozdější změnu společenského systému. Podívejte se na dnešní politickou scénu a posuďte sami.

Budeme se ještě dlouho léčit z našich dějin – pokud nám to komunisté brzy opět nezakáží! Proto stále více slušných občanů podporuje kpt. Vladimíra Hučína v jeho osamoceném boji za nás za všechny.

Proboha, občané: ZVEDNĚTE KONEČNĚ SVÉ ZADKY A PŘIJEĎTE SE SAMI PODÍVAT NA TU SPOUŠŤ A HRŮZU ZA VAŠE PENÍZE! Další absurdní soud s kpt. Vladimírem Hučínem se koná v úterý, 27.července 2004 od 8.00 hod. v budově OS v Přerově - jinak vám budou brzy poroučet jiní a jinak. Nenechte už nadále rozhodovat jiné za vás, proti vašim zájmům, zájmům vašich rodin a budoucnosti vaší země!

Pomozte vrátit české společnosti smysl pro právo a spravedlnost, mravnost, naději pro výchovu a vzdělání dalších pokolení. S komunisty se toho rozhodně nedočkáte. Jestli vám to doposud nestačilo, není vám už pomoci. Náš stát je blízko hospodářskému a mravnímu kolapsu! Vládne diletantství, chaos a nezodpovědnost v nejvyšší míře i na nejvyšších místech, nejsme právním státem!

Přestaňte být otroky druhých a vlastní nebezpečné, ponižující a vás bezprostředně ohrožující pohodlnosti! POZVEDNĚTE HLAVY A HLAS - DOKUD JE ČAS!

"Lež vyslovená za jakýchkoli okolností, je skvrnou na štítu toho, kdo se jí dopustí. Jedině pravda člověka zušlechťuje a přibližuje k Bohu." Jan Antonín Baťa: SVĚT POROZUMÍ - Francisco Moacir Arcanjo. Marek Belza 2004/ISBN 80-903360-1-9. Doporučuji! Jan Šinágl



Zpátky