Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Zaří 2004


Právo na právo smeteno stylem padesátých let

Jan Šinágl

Kdo měl to štěstí a nestrávil ve dnech 27. - 28. 7. 2004 v budově OS Přerov svůj volný čas, neuvěří, že je něco takového ještě dnes možné. Pokusím se tuto absolutní urážku práva, spravedlnosti a všeho slušného alespoň naznačit. Slovy tento primitivismus a amorálnost nelze popsat - chybějí slova. Všichni přítomní přátelé a příznivci kpt. Vladimíra Hučína byli předvedenou ukázkou „nezávislosti“ české justice v zájmu mocných zděšeni. To, co předvedl tzv. nezávislý soudce Mgr. Michal Jelínek, za asistence Mgr. Miloslavy Ondryášové (stačila během přestávky navštívit kadeřnici, její četné zlaté doplňky o čemsi také vypovídaly), Mgr. Jaroslava Dvořáka (též skvělý výdobytek komunistického režimu – absolvent VÚML a předseda SČSP) a státní zástupkyně Mgr. Jany Staňkové bylo odpudivé i pro všechny.

Vykonstruované obvinění BIS o zneužití nemocenských dávek kpt. Vladimírem Hučínem a jeho lékařem MUDr. Chmelařem bylo směšné a prokazatelně chatrné. Uráželo i hlupáky! Skutečná ukázka bezbřehé arogance moci a vlivu BIS, chránící mocné, místo stát a jeho bezpečnost. Co udělá moc, ovládající policii, soudy a média, ohrožuje-li slušný člověk bezcharakterní lidi a zločince u ní zaměstnané? Samozřejmě učiní zločince ze slušných a příkladných občanů! Kriminálně se zneužívají peníze daňových poplatníků! Tři soudní jednání ve čtyřech dnech – a to nás čeká na podzim ještě odvolání – kdo by se zdravým rozumem připustil, že zde šlo jen o nemocenské dávky? Už samotná doba projednávání by měla být důvodem k osvobození!

Na jedné straně „zneužití“ nemocenské dávky ve výši 7 600 Kč lidmi, kteří to neměli vůbec zapotřebí a jejichž charakter to nepřipouští, na straně druhé statisícové náklady na soudní jednání, které nic neprokázalo, ani nemohlo! Jako „důkazy“ byly použity prokazatelně lživé výpovědi obou svědků, kteří ve vlastním zájmu nemohli říci pravdu, bez toho, aby nelhali. Měli ze zákona možnost odmítnout výpověď, neučinili tak přes upozornění soudem! Pankrácký lékař MUDr. Jurčo a účetní BIS Havelcová si jaksi nemohli vzpomenout, když měli, trapně se vymlouvali. Věděli velmi dobře, o čem je řeč.

Nejistota a výraz jejich obličejů po skončení výslechů byl vypovídající! Paní Havelcová byla velmi bledá a zdála se blízko zhroucení. V životě nezapomenu obraz, kdy MUDr. Chmelař měl možnost položit jí otázky – dlouhé vteřiny se jí díval nehnutě do obličeje. Byla to reakce na právě vyslovenou lež. “Soudce“ Jelínek opětovně vyzval MUDr. Chmelaře k položení otázky – nemohl jsem nevykřiknout: „MLUV!“ – a sálem opět znělo Jelínkovo poučování a kárání…

Vše vyvracející, po všech stránkách průkazná obhajoba JUDr. Milana Hulíka nebyla „soudcem“ Jelínkem vůbec brána v úvahu. Nepochybuji, rozsudek byl předen připraven a „soudcem-úředníkem“ poslušně vynesen – že by na něho čekalo povýšení, či cílové prémie? Bylo čteno, neprávem, obrovské množství údajů týkajících se už rehabilitovaných věcí, či s případem přímo nesouvisejících, způsobující jen chaos a nepřehlednost. I to mohlo být záměrem – získat čas, odložit rozhodnutí, unavit přítomnou veřejnost. Podařilo se – jednání bylo neplánovaně odloženo na druhý den – samozřejmě pro nedostatek času. Byl „soudcem“ Jelínkem zbytečně a trestuhodně promrhán – záměrně! A tím i čas a peníze přítomné veřejnosti.

„Soudce“ Jelínek bral slovo obviněným, když hrozilo vyřčení pravdy, která by mohla ohrozit připravený rozsudek a pomáhal, jak mohl, svědkům i tím, že je „brzdil“, když hrozilo, že by mohli napomoci najít skutečnou pravdu a ohrozit tak vynesení připraveného rozsudku! Častých přestávek zjevně využíval na porady. Státní zástupkyně Mgr. Staňková přihlížela věci znuděně, nepřítomně, působila hloupě a naprosto bez zájmu. Nekladla otázky ani obviněným, ani svědkům. Oslovil jsem ji přímo na chodbě o přestávce: „Proč nehájíte a nebráníte pravdu“ – mlčela! Své navrhnutí a zdůvodnění trestu pouze četla, se sklopenou hlavou, pokroucená, jako by se styděla sama před sebou: 8 až 10 měsíců 1 až 2 roky podmínky pro kpt. Vladimíra Hučína a 20 000 Kč pokuty pro MUDr. Chmelaře – při nezaplacení 3 až 4 měsíce vězení. Jak nám najednou ty české soudy „fungují“, pane Grebeníčku, že?! Měla by spolu se „soudcem“ Jelínkem celý skandální proces zaplatit z vlastní kapsy! Oba vědomě mrhají penězi daňových poplatníků z jejichž peněz pobírají nehorázně – měřeno jejich „výkonem“ – vysoké platy. Způsobují škody v hodnotě statisíců – to mluvím jen o tomto případu!

Zaměstnanci BIS ignorovali platné vyhlášky a předpisy. Dopustili se nactiutrhání a poškodili občanskou pověst obžalovaných, před soudem nemluvili pravdu. Vynesené rozsudky jsou urážkou práva, spravedlnosti a všech slušných lidí ctících tyto hodnoty – kpt.Vladimír Hučín 6 měsíců s podmínečným odkladem na rok a MUDr. Chmelař 10 000 Kč pokuty – při nedobytnosti 1 měsíc vězení – zhola nic se jim nedokázalo co by opravňovalo tyto rozsudky! Byl to pouze přestupek a jako takový se měl projednávat!

Bouře nespokojenosti v soudním sále po vynesení rozsudku byla oprávněná. Byla to reakce zdravého rozumu, který se instinktivně bránil této bezbřehé nespravedlnosti urážející právo a jeho podstatu tou nejhrubší a nejprimitivnější formou – snad se styděla i sama soudní budova v Přerově a ta už něco zažila! Ozývaly se spontánní výkřiky: HANBA - NESTYDÍTE SE - TO NENÍ SOUD, ALE INKVIZICE – URÁŽÍTE PRÁVO A SPRAVEDLNOST – DOUFÁME, ŽE NEMÁTE DĚTI!

Odsouzení za „vylákání“ 7 600 Kč zavání politickou objednávkou. Zpronevěra prý jako hrom! Kolik lidí neoprávněně čerpá podporu v nezaměstnanosti a nemocenskou po celé roky, obrovské nedoplatky na zdravotním pojištění podniků a firem, které se jim odpouštějí. Odsuzujeme slušné lidi pro „zcizení“ 7 600 Kč, jako by byli vážným společenským nebezpečím. Kpt. Vladimír Hučín má být umlčen a „zadupán do země“. Jednou se dovíme jména všech odpovědných, kteří zneužívají právo, moc a mandát občanů ve svých úřadech - a možná už velmi brzy!

Spontánní, vysoce emocionální reakce přítomné veřejnosti byly naprosto oprávněné a omluvitelné. Vynesení rozsudku bylo obrovským překvapením a zapůsobilo na přítomné jako trauma. Nikdo neočekával takovéto primitivní znásilnění, zneužití a zneuctění práva. Přítomná veřejnost pouze svoji reakcí na rozsudek právo obhajovala – nemohla nereagovat, to prostě nešlo. Bylo by to popřením zdravého rozumu a jejího smyslu pro spravedlnost!

„Soudce“ Jelínek porušil soudcovskou přísahu, tak jako „MUDr.“ Jurčo lékařskou, jak to nazvat – nemám slov!

Tělesně postižená paní, důvěrnice obžalovaných, Zděnka Mašínová, sestra bratří Mašínů, nedávno navržených senátem PS PČR na udělení státního vyznamenání, byla vyvlečena ze sálu jako zločinec. Zrovna tak jako 75letá maminka kpt. Vladimíra Hučína, která se pokoušela marně vrátit do jednací síně a jako máma bránit svého syna. Musela být přivolána pohotovost, měli jsme obavy o její zdravotní stav. Naštěstí se uklidnila. Když přijela záchranka a ptala se po ohroženém, doporučili jsme jejímu týmu, ať se postará o „soudce“ Jelínka, který se zřejmě zbláznil, či je tomu už velmi blízko!

Ani v padesátých letech nenechal soudce vyvést důvěrníky ze soudní síně. Pro „soudce“ Jelínka to nebyl žádný problém a mimo výše uvedené důvěrnice kpt. Vladimíra Hučína, paní Zděnky Mašínové, museli jednací síň opustit i další dva důvěrníci – John Bok, předseda spolku Šalamoun a přerovská notářka Jitka Palacká. Soudce porušil zákon!

„Soudce“ Mgr. Michal Jelínek nemá mravní, morální, lidské a ani odborné předpoklady vykonávat tento úřad, pokud máme na mysli hledání pravdy, práva, spravedlnosti a ochranu těchto hodnot. Nezávidím novému ministrovi spravedlnosti jeho úděl, bude-li chtít tyto hodnoty podporovat a požadovat. Pokud mu to zákon a pravomoci umožní, měl by okamžitě tohoto pána na hodinu vyhodit - nic jiného si tento bezcharakterní lump nezaslouží. Jinak nám začnou vyrůstat brzy noví „urválkové“. Potom už to nemusí dlouho trvat a takovéto články už nebudou ani psány, ani uveřejňovány.

Občané, máte dle ústavy ČR - PRÁVO NA PRÁVO! Dle ústavy máte právo a především povinnost toto právo a demokratické hodnoty bránit, jsou-li ohroženy! V ČR nám tyto hodnoty ubývají každým dnem! Necháváte si je brát a mlčíte. Velké množství soudců zneužívá svého postavení. Právo a spravedlnost nectí a zneužívají je ke svému prospěchu, či v zájmu mocných a vlivných. Jsou především závislí na svém platu a postavení. Platí stále ono Havlíčkovo? „Nevíte, kdo snáší červená vejce? No přece Češi – ti snesou všechno!“ Jen abychom ten stále větší „náklad“ byli schopni ještě včas zvednout a odhodit do stoky! Chybí ze zákona účinná postižitelnost soudců a ze zákona trestní odpovědnost státních úředníků.

Vše co jsem zde napsal mohu doložit zvukovým záznamem. Všem případným zájemcům je kdykoli k dispozici. I ten nám „soudce“ Jelínek zakázal. Až po mém důrazném připomenutí o porušování zákona o soudech a soudcích nám nebránil v dalším pořizování zvukového záznamu.

Jako předsedovi petičního výboru na podporu veřejného soudu s kpt. Vladimírem Hučínem je mi i nadále velkou ctí - přes její alibistické odmítnutí petičním výborem PS PČR (poslanec JUDr. Křeček) – v podpoře kpt. Vladimíra Hučína pokračovat. Podpisy přibývají každým dnem. V nedávných dnech podepsal i předseda Senátu PS PČR Petr Pithart.

Stále více občanů ČR je zděšeno stavem justice, policie a státních orgánů. Nechce už nadále nečinně přihlížet ekonomické, morální a sociální devastaci národa a jeho budoucnosti. Žijeme ve stále větší nedemokracii, nesvobodě a bezpráví. Žijeme v BEZPRÁVNÍM státě! Příliš si začínáme zvykat na amorálnost, bereme ji jako běžný standard. Dlouholetá absence mravních norem a příkladů vede společnost do nevyhnutné katastrofy – neobjeví-li se co nejdříve impulsy k jejímu postupnému obnovování.

Nekloňte hlavy, nehrbte hřbety, přestaňte se bát! Tomu jsem se naučil životem ve svobodné společnosti a pochopil, jako vy by jste pochopili, kdyby jste směli poznat! Kdybych tak učinil, budu otrokem. Na to si života příliš cením a vážím! Pokud budu umlčen – lhostejno jak – věřím, že se najdou jiní! Pokud bude umlčen kpt. Vladimír Hučín, či odsouzen na mnoho let do vězení, je to konec nadějí na skutečnou svobodu a demokracii v České republice pro blízkou budoucnost. Raději doprovodím kpt. Vladimíra Hučína do vězení, než žít v takovéto pokrytecké a nesvobodné společnosti, pasivních, zlu se nebránících občanů!

S osudem kpt.Vladimíra Hučína je svázán osud práva a spravedlnosti v České republice!

Ještě máte svobodnou volbu a vůli, občané. Použijte jí, nebo se Vám bude líbit zůstat otroky mocných, bezcharakterních, využívajících a zneužívajících vaší, jimi vítané, chtěné a podporované pasivity?

„Kde nevládne spravedlnost – vládnou lupiči.“ (Svatý Augustin před ca 1500 lety)

P. S. Omlouvám se za nekultivovaný projev a výrazy. V tomto případě nemohu jinak.Zpátky