Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Listopad 2004


Diskuse o Novém Polygonu

Než se stačil redakci CS-magazínu někdo ohradit proti kritice Nového Polygonu, známí upozornili, že na webové stránce www.ceskamedia.cz v rubrice Glosy jsou dva zajímavé diskusní příspěvky. Zde jsou:

Individuum Jan Beneš a jeho cenzura

Lumír Mosler

Postřeh E. Mandlera týkající se nacionalismu samozvaného "šéfredaktora" Nového Polygonu Jana Beneše s posvěcením Pavla Primuse je zcela na místě (E. Mandler: Demokracie je diskuse, CS-magazín 10/2004 - pozn. red. CS-magazínu).

Nacionalistický, ba přímo šovinistický profil Polygonu, vykrystalizoval poté, kdy redakce byla ze Švýcarska přenesena do Obořiště a tzv. časopis emigrace se změnil v tribunu exemplářů podobných jistému Pavlu Macháčkovi, poválečnému bolševikovi, podplukovníkovi komunistické české armády, který po vítězném Únoru působil na úseku branné výchovy českých vysokoškoláků. Za zmínku snad stojí konstatování, že mezi Janem Beneše a Pavlem Macháčkem je kongeniální afinita zelených mozků, u jednoho ukojená uniformou s lampasy vrchovatě, u druhého skončila u cvičné zákopnické lopatky bez jediné frčky a krádeže vojenských podvlíkaček.

V pochopitelné touze grafomana po sebeprezentaci i po jistém finančním efektu, vzal Jan Beneš ohled na současné čtenářstvo, které umožní časopisu Nový Polygon přežít, což znamená orientaci na národofrontovní šovinismus zakotvený v Košickém programu, což vyvolává pochopitelně otázku, jakého ražení je vlastně ten antikomunismus Jan Beneše.

Tato otázka je závažná i proto, že Jan Beneš byl před nástupem na "vojnu" v roce 1955 dle sdělení archivu v Pardubicích spolupracovníkem StB (II. správa, spis skartován v roce 1980, vojenská rozvědka odmítá poskytnout o něm jakékoliv informace a sám Beneš přes veřejně proklamovaná velkohubá povolení, odmítá soukromě přístup ke svým materiálům), který povýšil svou figuru, která je velmi nízká, na měřítko všech morálních hodnot.

I krátkodobý čtenář tiskoviny Nový Polygon (i starého Polygonu) musí dříve nebo později dojít k závěru, že Jan Beneš nedovede psát o ničem jiném než o sobě a o své údajné mravní dokonalosti, což samo o sobě k prodejnosti časopisu nestačí. A tak i spolupráce s komunistickým čertem je najednou dobrá. Zřejmě jen smysl pro dobrý vkus zabránil E. Mandlerovi pozastavit nad Benešovou frází o otřelosti tématu u tohoto sebestředného individua, které se nezastaví před jakoukoliv účelovou lží.

J. Beneš např. tvrdil v době televizního pokusu o puč, že Hodač byl v KSČ, za což byl finančně odměněn opakovaným vysílám své ubohosti z roku 1968 o jednom cikánovi a hodném sedlákovi ztvárněného soudruhem Moučkou, jinak bratrem pověstného estebáka Moučky známého z teroristických procesů (oba byli komunisty ze Svitav).

Je dost lidí, kteří považují Jana Beneše za fekálii a nejsou to komunisté. Tito lidé se pozastavují nad tím, že Pavlovi Tigridovi stále vyčítal jeho nepotvrzené členství v předválečné KSČ, zatímco mu vůbec nevadí potvrzené členství v KSČ jeho patolízala Františka Zahrádky, jinak vedoucího pobočky KPV v Příbrami, jíž se nakonec v rozporu se stanovami stal i Jan Beneš.

Je škoda, že se k danému tématu už nevyjádří Felix Uhl, antikomunista, který byl zatčen StB už 23. února 1948 a na kterého Jan Beneš svými floskulemi: "tutti quanti" a "ad vocem", což má dosvědčit, že kdysi pokoušel i o právnickou kariéru, velmi neomaleně útočil. Co konečně můžeme očekávat od mravně pokleslé osoby, která nechala své děti tam, odkud pan Winnock posílal na vlastní riziko cizí děti pryč. Že ano...

***

Následující dopis Jana Beneše je sice zařazen na webové stránce www.ceskamedia.cz hned pod replikou pana Moslera, ale míjí se jak s článkem E. Mandlera, tak s diskusním příspěvkem pana Moslera. JAB v něm odmítá otisknout dr. Václavu Chyskému v Novém Polygonu jeho článek Traumata dějin českých zemí (článek je v CS-magazínu 10/2004 - pozn. red. CS-magazínu).

Dtto

Polygon nikdy nebyl historickou revue a Váš příspěvek je zejména tak rozsáhlý, že by jeho uveřejnění přicházelo v úvahu pouze na pokračování, i kdyby tomu tak bylo. Jinak se musím ohradit proti výrazům o železné ruce censora Vašeho úvodního listu. Žádná redakce na světě nemá za povinnost tisknout cokoli - kohokoli napadne zaslat jí, že ? Jinak si Vás, pokud jste se odhodlal hodnotit moji integritu, dovoluji informovat, že v odsunu skončila má vlastní teta (hodně nespravedlivě, její československý manžel zahynul při útěku do zahraniční armády) v roce 1972 jsem na pozvání Inter Nation (a osobně pana Brandta) trávil v Němcích půl roku, účastnil se i setkání Landsmanschaftu /Landsmannschaftu - pozn. red. CS-magazínu/ (společně např. s Luďkem Pachmannem /Pachmanem - pozn. red. CS-magazínu/, příjemně tam poklábosil třeba s W. Becherem) a následně publikoval svá poznání o česko-německých vztazích v Amerických listech o cos dříve než Vámi zmiňovaný Danubius. Dokonce za to byl jistými osobami čs. exilu tenkrát „vyloučen z národa“. Potíž bude asi zejména v tom, že dotyčného Danubia, zajisté na rozdíl od Vás, pamatuji nikoli pod označením historik, ale jako lektora marxismu-leninismu. Dtto ve zcela jiné roli pamatuji též pana Mandlera.

V Německu žije většinou dokumentovaně už pár století (jeden z nich byl v Paulusově štábu u Stalingradu, další až do minulých voleb poslancem v Bundestagu a pak EU) i celkem devět členů mé rodiny. Budete možná překvapen, ale svůj názor na sudetoněmectví jsem (od roku 1972) korigoval hlavně pod jejich vlivem. Co vychcanost (viz slovník Václava Havla v úvodní deklaraci Charty 77) a snahu poškodit Německu těžko získávané dobré jméno a přivést zemi do dalšího maléru. Dubiosní akty, jako zákon hodnotící Dra Beneše co osobu, jež se zasloužila o stát, není projevem českého nacionalismu – jak usuzujete – ale pouhým projevem obrany proti nacionalismu sudetoněmeckému. Jinak je to vše také o tom (jak se dnes nesprávně česky říká), že poslední číslo Polygonu (starého) č. 1/ 2003 obsahovalo z 96 stran obsahu čtyři články pana Kryslíka (Krystlíka - pozn. red. CS-magazínu), dopis paní Mlynárikové, dopis pana Mezera (Melzera - pozn. red. CS-magazínu), plus články Emanuela Mandlera, a L. J. Berana, vše poskytující čtenáři hodně jednostrannou masáž o našich zločinech na nevinných českých Němcích. Což naprostá většina abonentů nepovažovala za cosi v souladu s tím, proč si časopis předplácí.

Se zdvořilým pozdravem

Jan Beneš.

***

Redakce CS-magazínu k výše uvedenému přípisu JABa:

Když „většina abonentů“, tak většina abonentů, což značí, že by redakci Nového Polygonu musela svým protestem zahrnout alespoň tisícovka předplatitelů. To není v praxi reálné, JAB si vymýšlí. První nepravda.

JAB také spoléhá, že se nikdo nebude obtěžovat a nevezme si ke kontrole jím citovaný Polygon 1/2003. Redakce CS-magazínu tak učinila. Čtyři inkriminované články Krystlíkovy nalezla, leč jen jeden se týkal zmanipulovaného výkladu československých dějin (druhé nepravdivé tvrzení), což je téma, které JABovi jako českému šovinistovi náramně vadí (další Krystlíkovy články v tomto čísle pojednávaly o profilu českého voliče, o smrtelných omylech Američanů v souvislosti s útokem 11. září 2001 a o Rusech). Dopis paní Mlynárikové v čísle není (třetí nepravda). JAB tak porušuje základní přikázání novináře - být, pokud možno, co nejpřesnější. Podruhé a potřetí v jednom dopise nepíše pravdu.

JABovi se nedaří (ani opakovaně) napsat správně jména a názvy, ani uvést do příčinné souvislosti skutečnost, že „byl o cos dříve než… Danubius jistými osobami čs. exilu tenkrát ,vyloučen z národa´“ a že „potíž bude asi zejména v tom, že dotyčného Danubia“ pamatuje „jako lektora marxismu-leninismu“. Tato implikace naprosto postrádá kauzální souvislost. Souvislost také nelze nalézt ve tvrzení JABa: „…by jeho uveřejnění přicházelo v úvahu pouze na pokračování, i kdyby tomu tak bylo.“

Úsudek o konzistentnosti osobnosti Jana Beneše si určitě každý vytvoří každý sám.

***

----- Original Message -----

From: TOMAS KRYSTLIK

To: JAB

Sent: Monday, October 04, 2004 10:14 PM

Subject: Pripis ve www.ceskamedia.cz

Vážený pane Beneši,

pociťujete-li potřebu se ohradit, jsou Vám stránky CS-magazínu vždy k dispozici. Demokracie je především diskuse.

S pozdravem

Tomáš Krystlík

***

----- Original Message -----

From: Jan Beneš

To: TOMAS KRYSTLIK

Sent: Tuesday, October 05, 2004 3:43 AM

Subject: Re: Pripis ve www.ceskamedia.cz

Milý pane Kryslíku (JAB stále nemůže některým lidem přijít na jméno - pozn. red. CS-magazínu), s nesmysly se nediskutuje a s lidmi integrity soudruha Mandlera, či Mlynárika, jimž se svými charakterovými vlastnostmi vzhledem k Vašim mailům příjemci přeposlanými přibližujete (zaslané články z CS-magazínu 10/2004, týkající se Nového Polygonu jeho redakci - pozn. red. CS-magazínu), už vůbec ne. JAB

***

Ehm… je-li demokracie především diskuse, a pan Beneš se jí vyhýbá (snad tuše, že v ní neobstál), pak z toho logicky vyplývá, že především není demokrat.Zpátky