Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Listopad 2004


Policejní stát a krevní skupiny

Benjamin Kuras

Sotva jsem vás upozornil na nebezpečí návratu k policejnímu státu, nezbývá mně než vás informovat, že v policejním státě už zas nenápadně žijete. Nevnímáte to ze dvou příčin: většina z vás zatím neprovádí nic, co by vašemu policejnímu státu stálo za to, aby na vás policejně reagoval. A tam, kde policejně reaguje, si vyloučí veřejnost, abyste to neviděli.

Mluvím o přerovském soudu s Hučínem, kde 6. října prokurátor a policie zahráli divadelní kousek, který takto recenzoval (opět zaplaťpánbůh potravu přijímající) kritik policejních umění John Bok: "Veřejnost shromážděná v budově soudu se chovala klidně a ukázněně. Posléze skandováním začala vyjadřovat svoje ústavou zaručené právo účastnit se tohoto soudního jednání. V tomto okamžiku přerušil předseda senátu jednání a vyzval policii, prostřednictvím justiční stráže, k vyklizení chodby před jednací síní. Krátce nato jsme byli svědky brutálního policejního zákroku, jaký jsme naposledy viděli v lednu 1989 na Václavském náměstí. Zákroku o to otřesnějšího, že směřoval především proti starým lidem, bývalým politickým vězňům z 50. let, kteří byli nejdříve surově od sebe odtrháváni, následně bezohledně smýkáni po zemi a schodech až před budovu soudu a někteří z nich byli vysvlečeni do spodního prádla. Několik osob bylo při této akci zraněno. Téměř 80letý dlouholetý politický vězeň pan František Cigánek, invalida pohybující se jen o berlích, v důsledku brutálního zákroku policie zkolaboval. Přivolaná záchranná služba jej odvezla do nemocnice na jednotku intenzivní péče, kde se ve vážném zdravotním stavu nachází dosud."

A já mám k českému státu tyto otázky: Budou stíháni a trestáni jednotliví policisté, kteří se dopustili při této akci trestných činů ublížení na těle? Bude stíhán a trestán jejich velitel, který je povolil, prokurátor, který je nařídil, právní činitelé, kteří protiústavně veřejnost z přelíčení vyloučili? Bude stíhán a trestán ombudsman, který už dávno měl přerovský soud donutit dodržovat ústavu? Budou stíháni příslušní ministři, že protiústavní jednání soudu a policie už dávno neznemožnili? Vystoupí z vlády ministři těch koaličních stran, jimž se policejní manýry tolerované touto vládou z duše protiví? Postaví se proti policejní represi hlavní opoziční strana, která si říká občanská a demokratická? Vynutí si demokratická opozice pád vlády, která policejní represi povoluje? Vynutí si nápravu občanský demokratický prezident, který soudce do funkcí jmenuje?

To všechno by se totiž okamžitě stalo ve státě, který si říká demokratický a právní. Jenže s českými politiky se to má takto: nedávno jsem jednomu z nich, osvědčenému intelektuálovi, bývalému disidentovi a předtím komunistovi případ Hučín přihodil do konverzace. "To není moje krevní skupina," odpověděl.

A patnáct let po pádu komunismu by si člověk mohl myslet, že přinejmenším čeští intelektuálové a disidenti si budou pamatovat, že policejní stát nastolujeme právě tím, že přestáváme hájit základní občanská práva těch jiných "krevních skupin".

(MFDNES)Zpátky