Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Listopad 2004


Karl Baedeker, průvodce pro střední vrstvy

Zbyněk Petráček

„Chcete-li poznat nějakou zemi, učiníte nejlépe, nahlédnete-li do svého bedekru. Nemáte-li tuto užitečnou knížku po ruce, najměte si osobního průvodce,“ napsal Jules Verne v roce 1896 na adresu Karla Baedekera, od jehož smrti uplyne 4. října již 145 let. Proslulý francouzský spisovatel věděl, o čem mluví. Dával-li do úst svých hrdinů tolik geografických a místopisných informací, musel je sám někde získávat. Ze značné části je čerpal právě v bedekrech. A bedekry plní tuto roli ještě sto let po Verneově smrti.

Málokterému podnikateli se podaří, aby byl jeho produkt tak nedílně spjat s jeho jménem, jako Karlu Baedekerovi. Narodil se 3. listopadu 1801 v německém Essenu v tradiční tiskařské rodině, v příznivé éře pro svůj budoucí byznys – v době, kdy cestování přestávalo být výsadou aristokracie a začínalo být záležitostí středních vrstev. Do anglického slovníku pronikl výraz turistika na přelomu 18. a 19. století a do německého v roce 1830. To už tři roky fungovalo v Koblenci Baedekerovo nakladatelství. V roce 1832 převzalo firmu Friedricha Röhlinga, která již vydala publikaci historika Kleina „Rýnské cesty od Mohuče až do Kolína, příručka pro cestující“. Byl to skvělý tah. Tehdy totiž jezdilo po Rýně turistickými loděmi 18 tisíc lidí ročně, ale již deset let poté to byl milion. Není divu, že v roce 1835 vyrukoval Baedeker s druhým, přepracovaným a rozšířeným vydáním „Rýnských cest“ – knihou považovanou za prvního skutečného bedekrovského průvodce. Pak už se s publikacemi roztrhl pytel.

Hned v počátcích Baedeker navázal spolupráci s londýnskou firmou Johna Murraye, jež v roce 1830 vydala první podobně zaměřený „Red Book“. Od Murraye Baedeker převzal grafickou úpravu průvodců, nicméně pověst si získal především usilovnou osobní aktivitou, ověřováním faktů a spoluprací s největšími autoritami v oblasti geografie a cestování. Jako světovou novinku a zároveň jakési logo své firmy zavedl hvězdičkovou klasifikaci hotelů či restaurací – metodu dnes známou už z kdejaké banální ankety.

Poslední publikací zakladatele firmy byl v roce 1855 svazek „Paříž a okolí“. O čtyři roky později Karl Baedeker zemřel v Koblenci, nicméně společnost dále vedli jeho potomci. To již byla synonymem pro cestovatelské průvodce všeho druhu. Těžko říci, zda si za svého života Baedeker někdy představil, že jím inspirovaný žánr bude ve 21. století živější než kdy dříve, že v myslích lidí převálcuje slovo bedekr osobnost samotného zakladatele firmy a že své vlastní jméno by našel na internetové adrese www.baedeker.com.

(Respekt)Zpátky