Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Prosinec 2004


Vladivoj Tomek – poslední politická poprava

Vladimír Bystrov

Ten den parlament schválil nový státní znak – český lev měl nad hlavou rudou pěticípou hvězdu a na hrudi zlatou vatru. A v pražské pankrácké věznici krátce před polednem komunistická justice vykonala poslední trest smrti za politickou činnost. Psal se 17. listopad 1960.

Když se komunisté zmocnili vlády, bylo Vladivoji Tomkovi patnáct. Žil v letenském činžáku v chudém bytě s matkou, vdovou po legionářském důstojníkovi. Chodil do skautu, stavěl si amatérské krystalky, každý večer poslouchal Hlas Ameriky a BBC. Se spolužáky z La Guardiova gymnázia na pražské Letné se v nedaleké Stromovce domluvili, že nechtějí jen přihlížet tomu, co se děje kolem. „Mezi svými spolužáky, kteří též neměli kladný poměr k našemu zřízení, byl vždy ,vzorem’ jak vystupovat proti socialistické společnosti,“ napsalo později ministerstvo spravedlnosti k jeho žádosti o milost. „Po únorových událostech v roce 1948 se s nimi dohodl na založení protistátní skupiny.“

Plánovali ničení komunistických sekretariátů, chtěli se zmocnit rozhlasu a vyvolat ozbrojené povstání, psali letáky, pokoušeli se vyrobit trhaviny. Vyzbrojeni porůznu sehnanými starými nefunkčními revolvery přepadli vojenskou hlídku a chtěli, aby jim vydala své samopaly. Vojáci, chlapci jen o pár měsíců starší, se začali bránit. Hlídka vystřílela 169 ran a jeden z vojáků za nikdy neobjasněných okolností zahynul.

Byli prozrazeni až v prosinci roku 1959, když jeden ze skupiny, nikoli spolužák a skaut, ale kýmsi přivedený náhodný známý, selhal a ze strachu vše oznámil. Neměli sice dost sil, aby uskutečnili své plány, ještě ani nestačili nic zničit, nic ještě nevyvolali, ničeho se nezmocnili. Přesto byli obviněni z velezrady a smrti nešťastného vojáka. Komunisty však zřejmě vyděsilo jejich vytrvalé odhodlání. V návrhu na uložení trestu smrti napsal náměstek ministra spravedlnosti Josef Litera: „Při páchání protistátní trestné činnosti projevil se obv. Tomek jako nepřítel pracujícího lidu, jehož ponechání v lidské společnosti by dále ohrožovalo lidovědemokratický řád.“ Rozsudek byl vynesen 16. července 1960. V říjnu prezident Antonín Novotný zamítl žádost o milost a předseda senátu Karel Lukavský záhy nařídil výkon trestu.

V době popravy bylo Vladivoji Tomkovi teprve sedmadvacet let. V rozhlase na stanici Praha vysílali právě zábavnou hudbu. O popravě nebyla vydána žádná zpráva pro noviny.

(Respekt, www.respekt.cz)Zpátky