Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Prosinec 2004


Evoluci lidstva pomohl výbuch supernovy, tvrdí němečtí vědci

Vědci z Německa spekulují o tom, že vývoji člověka napomohla exploze supernovy. Výbuch se údajně odehrál před třemi miliony let. Událost prý změnila podnebí na naší planetě právě ve chvíli, kdy první lidé začali opouštět koruny stromů a pokoušeli se chodit vzpřímeně. Domněnku, že Zemi zasáhla exploze supernovy, vědci vyvozují z vrstvy vzácného izotopu železa, kterou objevili američtí badatelé v hloubce 4800 metrů pod hladinou Tichého oceánu.

Izotop železa s atomovým číslem šedesát je na Zemi velice vzácný, a němečtí odborníci si proto myslí, že může pocházet jedině z výbuchu supernovy. Supernovy jsou hvězdy, které spalují vodík a mění ho v jaderné fúzi na stále těžší prvky až do vytvoření železa. To je konečným produktem jaderné fúze. Hvězda se poté zničí a energie, která při tom vznikne, vede k mohutné explozi, při níž supernova vyvrhne do kosmického prostoru většinu své hmoty a vyšle intenzivní kosmické záření.

Na základě nálezu vzácného izotopu železa dospěl Günther Korschinek a jeho kolegové z Technické univerzity v Mnichově k závěru, že na Zemi dopadaly nejen mikroskopické trosky supernovy, ale také záření. To působilo přinejmenším tři sta tisíc let a ohřálo zemský povrch natolik, že došlo k podnebním změnám. Tyto přeměny vedly k odlesnění Afriky, což pro předky moderního člověka znamenalo nutnost sestoupit z korun stromů do rodící se savany.

(čtk)

(Lidové noviny, www.lidovky.cz)Zpátky