Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Prosinec 2004


Francouzský historik vydal biografii T. G. Masaryka

Dva roky po francouzském vydání vychází český překlad životopisu Tomáše G. Masaryka od Alaina Soubigou. Francouzský historik Alain Soubigou (*1965) představil ve středu (10. 11. 2004 - pozn. red. CS-magazínu) ve Francouzském institutu českou verzi své knihy Tomáš Garrigue Masaryk, kterou právě vydalo nakladatelství Paseka. Po dlouhé době jde o první seriózní a na pečlivém studiu archivních materiálů založenou biografii zakladatele československého státu. Při této příležitosti přednesl francouzský historik přednášku na téma Masaryk a Evropa, v níž se zabýval Masarykovým poměrem k nacionalismu.

Přestože většina západních slovníků charakterizuje Masaryka jako českého nacionalistu, podle Alaina Soubigou "nebyl nacionalistou, ale opravdovým Evropanem". Tuto tezi dokládal Soubigou především fakty z Masarykova života. Diskuse se dotkla také citlivého tématu Masarykova podílu na atentátu na Lenina v roce 1918. Ve své knize Soubigou přináší těžko zpochybnitelné doklady o tom, že Masaryk dal v březnu 1918 ruskému teroristovi Savinkovovi 200 tisíc rublů na odstranění vůdce bolševické revoluce. Atentát provedla nakonec 30. srpna 1918 Fanny Kaplanová: výstřely z browningu od Savinkova Lenina těžce zranila, sama byla následně odsouzena k smrti. Podle Soubigou je nutno celou akci posuzovat v kontextu doby. Brestlitevský mír podepsaný 3. března 1918 mezi Německem a bolševickou vládou znamenal, že německá vojska budou přesunuta na západní frontu a podstatně prodlouží válku. Masaryk tedy jednal jako prozíravý a rozhodný politik, který neváhal ve válečné době použít všechny prostředky, které měl k dispozici.

Včera (11. 11. 2004 - pozn. red. CS-magazínu) přednesl Soubigou v Masarykově ústavu přednášku na téma Co může přinést francouzský historik české masarykologii?, v níž dokazoval, že kulturní odstup od českého prostředí může být pro bádání o TGM přínosem.

(pez)

(Lidové noviny, www.lidovky.cz)Zpátky