Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Prosinec 2004


Jak jsme nesnášenliví vůči cizincům

* Za sousedy nechtějí cizince žijící v ČR 31 %

* Za sousedy nechtějí lidi jiné barvy pleti 24 %

* Cizinci by neměli vůbec mít možnost získat dlouhodobý pobyt v ČR 17 %

* Cizinci by měli mít možnost získat pobyt v ČR jen za učitých podmínek 73 %

* Cizince bychom v ČR neměli zaměstnávat 44 %

* Cizinci žijící u nás by se měli co nejvíce přizpůsobit našim zvyklostem 56 %

* Osobně zná nějaké cizince dlouhodobě žijící v ČR 28 %

Jak jsou obyvatelům Česka sympatické jiné národnosti

(od nejvíce k nejméně sympatickým)

1. Slováci

2. Francouzi

3. Švédové

4. Angličané

5. Poláci

6. Rakušané, Japonci, Řekové

7. Američané, Maďaři

8. Indové, Němci

9. Litevci, Izraelci, Číňané, Srbové, Rusové, Turci

10. Kurdové, Ukrajinci, Palestinci, Afghánci

11. Vietnamci

12. RomovéZpátky