Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Prosinec 2004


Vědci vědí, jak vymýtit rakovinu

Metoda založená na zablokování činnosti genů způsobujících choroby, prý umožní léčit obezitu i AIDS. Nejvýznamnějším objevem medicíny za poslední desetiletí jsou pro odborníky závěry výzkumu německých a amerických vědců, kteří našli způsob, jak vyléčit závažné choroby, a to "vypnutím" genů, které jsou za ně odpovědné. Tento postup umožňuje tzv. interference ribonukleové kyseliny (RNA), proces, který v těle působí jako ochrana proti virům.

RNA v buňkách tvoří jednoduchý řetězec. Při výskytu dvojitého řetězce, který bývá virového původu, se spouští imunitní reakce, při níž se dvojitý řetězec štěpí. Odborníci se rozhodli využít tohoto jevu k umlčení genů. Došli k závěru, že pokud vytvoří řetězec RNA, který "zapadne" do jednoduchého řetězce nechtěného genu, spustí se obranný mechanismus a činnost genu tak bude zablokována. Odborníci označují novou metodu, kterou již tým amerických a německých vědců vyzkoušel na laboratorních myších, za nejdůležitější objev posledních desetiletí.

Interference RNA by se podle nich mohlo využívat k léčbě celé řady nemocí včetně AIDS, genetických poruch a některých typů rakoviny. Při jejím využití dojde k "vypnutí" genů způsobujících chorobu, další geny však zůstanou nepoškozeny. Odborníci pod vedením HansePetera Vornlochera při svém výzkumu vpravili do těla myší potřebnou RNA, která měla zapříčinit vypnutí genu zodpovědného za produkci apoliproteinu B - bílkoviny, jež se spolupodílí na utváření nebezpečné formy cholesterolu. Podařilo se jim gen zablokovat, a následně tak snížit hladinu cholesterolu v krvi o polovinu.

Zkoumání vedlejších účinků

"Myslím, že jsme již připraveni začít se zkoušením této metody u lidí," sdělil listu The Independent Vornlocher. "Nynější výzkum přináší naději, že budeme schopni vymýtit nemoci, na které běžná léčba nezabírá," uvedl Julian Downward z britského centra pro léčbu rakoviny. Odborníci však upozorňují na nutnost dalšího zkoumání. "Nyní je nutné se zaměřit na to, jak dlouho je gen při léčbě blokován a také na možné vedlejší účinky," řekl Andrew Hamilton z univerzity v Glasgow.

(klt)

(Lidové noviny, www.lidovky.cz)Zpátky