Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Prosinec 2004


Ptáci asi vidí magnetické pole Země

Martin Vejvoda

Vědci odhalili princip kompasu, podle kterého se tažní ptáci orientují při odletu do teplejších krajin. Ptáci při odletu do teplejších krajin zcela bezpečně určí kam zamířit. Kromě slunce a hvězd jim s orientací pomáhá vnitřní kompas, který souvisí s magnetismem Země. Dosud však nebylo jasné, na jakém základě tento ptačí navigátor funguje. Vědci se nyní tomuto principu dostali na stopu.

Mnoho druhů zvířat si hledá cestu domů pomocí zraku, sluchu nebo čichu. Jiní živočichové si zase pamatují detaily během pobytu mimo domov a pak se podle nich orientují. Ptáci ale hledají správný směr pravděpodobně úplně jinak. Řada stěhovavých opeřenců se dokáže vrátit do svého domova pozoruhodně přesně, musejí mít tedy mnohem vyspělejší způsob orientace než jenom podle zraku. Pokud je jasná obloha, mohou se řídit sluncem nebo hvězdami, nemohou ale pořád spoléhat na příznivé počasí.

Při podzimní cestě do teplých krajin a jarní pouti zpátky na sever využívají ptáci rovněž zemský magnetismus. Jakmile začne období migrace, mají takovou "chuť" odstartovat správným směrem, že se dokonce v klecích shromažďují na té straně, kam chtějí letět. Pokud vědci magnetické pole uměle změnili a kýžený jih přesunuli do jiného směru, než je ve skutečnosti, ptáci se rázem usadili v "nové" části klece.

Opeřence si takhle vyzkoušel již roku 1966 doktor Wolfgang Wiltschko z univerzity ve Frankfurtu nad Mohanem. Dokázal tak, že ptáci ke své orientaci opravdu používají magnetický "klíč". Dosud ale nebylo známo, jakým způsobem zemský magnetismus vnímají.

Dlouho přehlížená teorie

Vysvětlení nabízely dvě teorie. Podle jedné jsou základem ptačí orientace částečky nerostu zvaného magnetit, který se vytváří v jejich zobáčcích a funguje podobně jako střelka kompasu. Druhá hypotéza tvrdí, že ptačí oko je schopné vnímat magnetické pole Země.

Nové poznatky ukazují, že pravděpodobnější je druhá teorie. Tak to alespoň v časopisu Nature tvrdí šéf vědeckého týmu Thorsten Ritz z Kalifornské univerzity v Irvinu. Odborníci již z dřívějších výzkumů věděli, že magnetický kompas ptáků nějakým způsobem souvisí se světlem. "Fascinovala nás možnost, že by ptáci mohli magnetické siločáry Země vidět v podobě vzorů tvořených různými barvami nebo světlem rozdílné intenzity," uvedl spoluautor studie a profesor biologie John B. Phillips.

To by znamenalo, že magnetické pole Země "vidí" ptáci pomocí molekul v oční sítnici, které pohlcují světlo. Magnetické pole Země je přitom velmi slabé a možnost, že by je dokázal jakýkoli živý organismus vnímat, odborné kruhy dlouhou dobu přehlížely. Ale jak říká profesor Phillips, živočichové si vyvinuli speciální vizuální systémy: "Některá zvířata vidí ultrafialové nebo polarizované světlo."

Objev dalekosáhlého významu

Vědci sérií pokusů dokázali, že pravděpodobnější je teorie s fotoreceptory než hypotéza o kouscích magnetitu v zobáku. Na zahradě Zoologického institutu frankfurtské univerzity postavili dřevěné boudy a umístili do nich červenky obecné, které migrují v noci. Na opeřence pak působili uměle vytvořenými magnetickými poli o slabé intenzitě a rychlém kmitání. Mělo narušit stav energie molekul, jež pohlcují světlo a podílejí se tak na vnímání magnetického pole.

Vědci přitom nastavili kmitání v polích na tak vysokou rychlost, aby neovlivnili kousky magnetitu v ptačích zobácích, které, jak říká jedna z teorií, tvoří základ ptačího kompasu. Červenky se přesto chovaly dezorientovaně a nedokázaly určit, na jakou světovou stranu se v dřevěné boudě shromáždit. "To jsou první výsledky, které ukazují, že efekt magnetického pole na stavy energie molekuly je základem ptačího kompasu," říká profesor Phillips. Podle vědců to znamená, že je možné vyloučit magnetické materiály v zobáčcích ptáků. Magnetit tak neslouží pro orientaci, mohl by ale hrát roli v určování zeměpisné pozice.

Podle Thorstena Ritze sahá význam tohoto objevu za hranice jejich výzkumu: naznačuje totiž, že zvířata mohou vnímat působení mnohem slabšího magnetického pole, než si kdokoli myslel, a že tato schopnost dokonce významně jejich život.

(Lidové noviny, www.lidovky.cz)Zpátky