Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Duben 2005


Vzpomínka na Lenina

Vladimír Cícha

V novinách The Vancouver Sun ze dne 29. 12. 2004 se rozepisuje autor Robert Fife o pronikání čínské špionáže do kanadských technologických a vědeckých sektorů, vyžívající k tomu čínských studentů a hostujících vědců, kteří vrcholné technologie pro vojenské účely jednoduše ukradnou.

V článku se píše mimo jiné: „V roční zprávě pro parlament varuje Canadian Security Intelligence Service před cizí špionáží, jež se snaží získat výsledky kanadského vědeckého a technologického vývoje, informace o kritické ekonomické a informační infrastruktuře, vojenské a jiné tajné informace, což znamená značné ohrožení pro kanadskou národní bezpečnost... Kanada není jedinou zemí, která má vážné obavy z čínských špionážních operací. Ve Spojených státech využívá Čína dle FBI svých občanů, které vyšle do USA studovat pokročilé technologie, k infiltraci do amerických firem a tím k získání přístupu k senzitivním informacím. Vracejí se pak do Číny a zakládají své vlastní společnosti nebo přímo dodávají informace čínské armádě."

Text je samozřejmě mnohem delší a obsažnější, ale dalších citací není zapotřebí. Vzpomínám na „dobráka“, Vladimíra Iljiče, který si tak pochvaloval dodávky kvalitního kapitalistického provazu, na kterém hodlal kapitalistické dodavatele pověsit. Obávám se, že dnes dochází k čemusi obdobnému. Západní, demokratický svět se přímo předhání v úvěrech a investicích plynoucích do Číny, oslněn ekonomickým růstem této země v posledních letech, jako by zcela zapomněl, že země je stále komunistická a nedemokratická. Jen přijala kapitalistické principy hospodářství. Že jí nejde jen o stále rostoucí blahobyt svých početných obyvatel, dosti jasně napovídá text, z něhož jsem citoval. Podivný to vděk za pomoc, byť jistě poskytovanou s vědomím pozdějšího zisku z ní.

Existují názory, že tento rychlý čínský ekonomický růst je provázen nebezpečím krachu právě z oné překotnosti růstu. K tomu dojít nemusí, ale stojí za úvahu skutečnost, že jde stále o zemi nedemokratickou s 1,3 miliardami obyvatel. Regulace porodnosti na jedno dítě (druhé trpěno, při dalších následují sankce) vede k rostoucí početní nerovnováze mezi mladými muži a ženami, protože děvčátka jsou v Číně méně ceněna a rodiče učiní při této striktní regulaci vše, aby se narodil chlapec a nežádoucí plod ženského pohlaví byl potracen. To snadno může vést k frustraci mladých svobodných mužů, pro které se nedostává partnerek, a jejich vysoká hladina testosteronu může vyústit v bojovnost a násilí. V tomto případě je vybavení nejmodernějšími zbraněmi nebezpečím více než latentním.

Můžete namítnout, že v moderním světě není taková špionáž, jak o ní pojednává zmíněná zpráva CSIS, nic kromobyčejného. To je možná pravda. Mě však zneklidňuje ona naivita Západu živená snad touhou po návratu investic a zmíněný čínský zvláštní projev vděčnosti, projevující se zneužíváním studentů a vědců působících na Západě, vládami vítaných s otevřenou náručí, a jejich bídná činnost, jež může vyústit v situaci sotva záviděníhodnou a příjemnou.

Prostince řečeno, připomíná mi to vnoučka rozmazlovaného hodným dědečkem, kterého nakonec chlapeček vyrostlý v pořádného vnuka ...ehm ... zamorduje. Snad poněkud drastický příměr. Budoucnost, možná nedaleká, tuto hypotézu potvrdí a nebo popře (v to doufám).Zpátky