Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Duben 2005


Uprchlíci a strašlivé rychlovarné konvice

Milan Daniel

Správa uprchlických zařízení již několik měsíců systematicky odstraňuje z ubytoven žadatelů o azyl elektrické zásuvky. Oficiálním důvodem tohoto opatření jsou obavy o bezpečnost těchto lidí. "Množí se případy, kdy došlo k opaření dětí klientů horkou vodou kvůli nevhodně umístěné rychlovarné konvici," sdělila pražské Poradně pro uprchlíky na dotaz jejích pracovnic ředitelka správy Miluše Dohnalová. Nabízí se samozřejmě otázka, proč státní úřad nezajistí, aby ony konvice byly umístěny vhodně. A proč namísto toho odstraňuje z pokojů žadatelů o azyl, kteří zde tráví po často traumatizujících zážitcích spolu dětmi většinu svého času, zdroj elektrického proudu. Ten jim slouží i ke sledování televize, poslechu rádia či dobíjení mobilních telefonů.

Tady mít domov nebudete

Mezi řádky paní Dohnalové lze číst faktický důvod: nejsou jím ony strašlivě nebezpečné konvice, ale nutkavá potřeba sebrat nebožákům, kteří bez toho mají minimální šanci na to, že u nás azyl dostanou, i tu špetku iluze, že jejich dočasné útočiště může být alespoň azylu náznakem. Že je takové opatření nehumánní a ponižuje lidskou důstojnost, paní Dohnalové nevadí. Tady, vzkazuje chudákům v táborech, tady mít domov nikdy nebudete!

Drobný symbol civilizace, jakým jsou elektrické zásuvky, je tak v podání českého státu i drobným důkazem sprostoty a ignorance. Aktivistky lidskoprávních organizací požádaly v prosinci o možnost promluvit o věci s ministrem Bublanem. Subalterní úředník žádost zamítl s tím, že věc byla předána k vyřízení... Správě uprchlických zařízení. Její ředitelka má za to, že už k věci všechno řekla, takže nepokládala za potřebné ani odpovědět.

(Lidové noviny, www.lidovky.cz)Zpátky