Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Duben 2005


Bobřík vyčuranosti za měsíc březen 2005

Bohumil Doležal

Udílení Bobříků vyčuranosti KDU-ČSL a jejím střídajícím se předsedům je činnost nudná, vyčerpávající a příliš snadná. Tentokrát však podal jejich předseda výkon, který při nejlepší vůli nelze přehlédnout.

Na první pohled by se zdálo, že nynější vládní krize má v zásadě dvě řešení: buď vláda vydrží, nebo padne.

Předseda KDU-ČSL Miroslav Kalousek objevil a realizuje řešení třetí: vláda ani nevydrží, ani se nezhroutí, lépe řečeno zároveň vydrží a zhroutí se, či úplně nejpřesněji napůl se zhroutí a napůl vydrží, tj. setrvá příštích šestnáct měsíců v jakémsi zpomaleném permanentním pádu. Postup je jednoduchý jako Kolumbovo vejce a opírá se o dvě zásady:

Za prvé, lidovci se zavazují, že nevysloví nedůvěru vládě, v níž budou sedět její ministři,

A za druhé, lidovci sami z vlády neodejdou.

Z toho plyne, ač to nebylo řečeno: kdyby premiér Gross snad chtěl posílit pozici své vlády hlasováním o důvěře, s lidoveckými hlasy nemůže počítat; avšak běda, pokud by se snad rozhodl lidovce z vlády vypudit! Rázem se semknou s ODS a dají vládě nedůvěru. ČSSD pak nezbude, než se poděkovat nebo dohodnout s komunisty, budou-li komunisté ještě chtít (tj. neslíbí-li jim druhá strana víc, než co mohou sociální demokraté splnit).

Vláda tedy nedostane důvěru, ale ani nepadne. Její stabilita bude spočívat na zhruba stu pevných bodů, které představují zadnice lidoveckých potentátů, usazené na pozicích, na něž by jinak mohl přijít někdo daleko horší (tj. např. zadnice komunistické). Bude najednou zachráněn národ i stranické posty.

Každé zasedání vlády zahájí jeden z lidoveckých ministrů jakýmsi státoprávním ohražením, v němž označí premiéra za prašivého skunka a nesmlouvavě mu naznačí, kde jsou dveře. Premiér zdvořile poděkuje, jak je jeho zvykem, a přejde se k dennímu pořádku.

Pokud by ministerským předsedou byl někdo jiný než Stanislav Gross a měl snad dosud dojem, že nemá žádný důvod lidovce z vlády vyrazit, v tuto chvíli jich má asi třikrát víc, než třeba.

Česká politika je však soustavnou prezentací umění nemožného. A právě díky tomu máme příležitost udělit předsedovi KDU-ČSL Miroslavu Kalouskovi a jeho straně bobříka vyčuranosti za měsíc březen 2005. Ostatně jakéhopak bobříka, velebobra zvíci vzrostlého mamuta. Gratulace se rozumí samy sebou – jde svého druhu o rekord.

(www.bohumildolezal.cz)Zpátky