Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Duben 2005


Bravo, byrokrati

Josef Greš

Euroskeptikové mají pravdu: existuje řada důvodů, proč nemít v lásce Evropskou unii. Je rozmazlená, sobecká, vykazuje tendenci zrazovat kvůli kšeftům svobodomyslné partnery po světě i amerického spojence za oceánem a podobně. To vše se ovšem mění lépe zevnitř než zvenčí – a navíc existují mnohé důvody, proč skeptikové pravdu vůbec nemají.

Jen namátkou: od našeho vstupu ještě neuplynul rok a Brusel už stihl dotlačit zdejší parlament k přijetí léta úspěšně odkládaného zákona o veřejných zakázkách a vládu přinutil alespoň zpomalit zběsilé tempo zadlužování. Do kategorie zpráv „není nad Evropu“ spadá i ta, již zdejší vláda obdržela minulý čtvrtek. Brusel ji upozornil, že množství kysličníku uhličitého, které zdejší podniky chtějí v příštích pěti letech vypustit do ovzduší, je vzhledem k závazku vůči Kjótskému protokolu neúnosně velké, a vyzvala proto Grossův tým, aby tuzemským průmyslníkům plán na 108 milionů tun emisí CO2 seškrtal o 14 procent.

Majitelé továren teď na oplátku hrozí, že pokud kabinet vyjde Evropské komisi vstříc – a moc jiných možností mu nezbývá – čeká Čechy ztráta konkurenceschopnosti a s ní chudoba. To je vážná námitka: jak totiž dokládají studie OECD, Světové banky i Ekonomického fóra, je Česko se svou schopností uspět v soutěži s ostatními opravdu na štíru a patří k nejhorším na kontinentě. Příčiny však zahraniční experti nevidí v tom, že by se zdejší průmyslníci museli potýkat s byrokratickými limity, nýbrž ve skutečnosti, že se administrativa příliš stará o skomírající zastaralou ekonomiku, místo aby investovala do vědy, výzkumu a vzdělání.

Je více než pravděpodobné, že život s „nikým nevolenými bruselskými byrokraty“ bude pro Čechy v lecčems obtížný. Praxe ale ukazuje, že bez nich by zdejší existence mohla být o dost obtížnější.

(Respekt, www.respekt.cz)Zpátky