Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Duben 2005


Nejbližší příbuzný velryby? Prý hroch

Odborníci tvrdí, že kytovci a hroch měli společného předka. Na první pohled to opravdu nevypadá, že by velryba a robustní hroch měli něco společného. Snad jen to, že společně se slony tvoří skupinu nejmohutnějších savců na Zemi.

A přece: vědci ze Spojených států, Francie a Čadu jsou přesvědčeni, že tyto dva živočichy spojuje dávný společný předek. Údajně žil zhruba před 50 miliony let a vyznačoval se hlavně kladným vztahem k vodě. Z tvora se postupně vyvinuly dvě odlišné skupiny zvířat: jedna z nich, kytovci, pohrdla suchou zemí, časem pozbyla končetin a přestěhovala se do vody. Druhou větev tvořila zvířata podobná prasatům.Tito savci vyhynuli před 2,5 milionu let a zanechali po sobě jediného následovníka: hrocha.

Nad původem hrocha si zoologové lámali hlavu dlouhá staletí. Staří Řekové se domnívali, že hroch je spřízněný s koněm. Proto ho v jejich jazyce pojmenovali slovem, které se dá přeložit jako "říční kůň". Soudobí experti se podle CNN klonili spíše k tomu názoru, že blízkým příbuzným hrocha je prase. Usuzovali tak z faktu, že obě zvířata mají podobné zuby. Teorie, která spojovala hrocha s velrybou, se poprvé objevila už před necelými dvěma sty lety. Až nyní však spatřila světlo světa průkazná genetická studie, jež může tuto domněnku definitivně potvrdit.

Hroch se podobně jako krávy, prasata, ovce, antilopy, velbloudi či žirafy přiřazuje k sudokopytníkům. Skutečnost, že k této skupině zvířat by vlastně měla patřit i velryba, která rozhodně žádná kopyta nemá, může působit poněkud bizarně. Jean-Renaud Boisserie, jeden z autorů studie, v tom ale nevidí problém. "K roztřídění živočichů se v minulosti používala taková nepřesná kritéria jako tvar těla nebo dokonce zubů. Toto rozřazení nepovažuji za směrodatné," říká.

(tpa)

(Lidové noviny, www.lidovky.cz)Zpátky