Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Duben 2005


Prezidentův vězeň

Marek Pokorný

Jeden z největších jihočeských dlužníků – věřitelé po něm vymáhají téměř čtvrt miliardy korun – se po bezmála třech letech vrací do vězení: v červnu 2002 jej z něj dostala prezidentská milost, minulou středu jej tam Krajský soud v Českých Budějovicích poslal znovu. Splácení dluhu ale stále uniká.

Kriminální příběh statkáře Jiřího Čermáka začal počátkem devadesátých let, kdy se stal ředitelem Státního fondu tržní regulace. V roce 1993 zakončil kariéru vysokého státního úředníka a odstěhoval se na svou usedlost do malé osady Jemčina u Třeboně a začal soukromě hospodařit. Přitom dokázal obratně využívat svých kontaktů z doby ředitelování. Stal se jedním ze státem nejprotežovanějších a nejlépe dotovaných zemědělců v zemi. Například od Pozemkového fondu si pronajal sila a haly bezmála po celých jižních Čechách a pro svého bývalého zaměstnavatele, tedy regulační fond, skladoval za velké peníze obilí, které stát odkoupil od zemědělců. Čermák dostával dotace třeba na odbahnění rybníků či zatravnění polí.

V roce 1996 ale Nejvyšší kontrolní úřad zjistil, že rybníky nevyčistil a místo trávy v klidu zasel obilí. Ve stejné době fond tržní regulace objevil, že mu zmizelo dvanáct tisíc tun obilí za celkem 40 milionů korun, které si u Čermáka uložil. Fond poslal o dva roky později soukromého zemědělce Čermáka do konkurzu, aby se domohl jeho dluhů, a vyšetřovatel jej obvinil kvůli zneužitým dotacím a ztracenému obilí z podvodu a zpronevěry. Proces se táhl několik let, až v roce 2001 přišel definitivní verdikt: pět a půl roku nepodmíněně, a v lednu 2002 putoval velkostatkář do vězení. V červnu téhož roku však přišlo překvapení: milost od tehdejšího prezidenta Václava Havla, odůvodněná především zdravotním stavem a tím, že škodu uhradil.

Milost ovšem přišla v době, kdy byl Čermák již dva roky stíhán za jiný trestný čin – poškozování věřitele: těsně před vyhlášením konkurzu převedl majetek, který měl sloužit k úhradě dluhů, na své blízké a spřátelené firmy a za to jej začala vyšetřovat v roce 2000 policie. Prezident neměl tedy ve zdůvodnění milosti pravdu, že škoda byla uhrazena. Pozemkový fond pouze prodal sedmdesátimilionovou pohledávku za Čermákem (ovšem pouze za čtvrtinu její hodnoty, a tedy s velkou ztrátou). „To jsme nevěděli, že nic nesplatil a že je znovu stíhán,“ krčila tehdy po předložení těchto faktů vedoucí odboru milostí Jana Chalupová.

Za machinace při převádění majetku na spřízněné firmy poslal soudce Jiří Trnka minulou středu Čermáka na osm a půl roku do vězení a připočetl mu i předchozí podvod a zpronevěru. Sedlák si odpyká pouze tři roky. „Musím od toho odečíst půl roku, které si odseděl, a prezidentem prominutý trest,“ říká Trnka. Spolu s Čermákem byl odsouzen k dvouletému vězení a půlmilionové pokutě také František Ševčík – jeden z těch, na které svůj majetek Čermák převáděl. Sám Čermák stále bydlí na zkrachovalé farmě na Jemčině, pořádá jezdecké závody a hony a jeho manželka tam provozuje penzion a restauraci. Přesto, že veškeré pozemky ještě před konkurzem prodal. Správce konkurzní podstaty Zdeněk Zajíček to komentuje: „Něco jsem již vysoudil zpět do konkurzní podstaty, o zbytek se soudím. Je evidentní, že to stále sám vlastní, jen to má papírově napsané na další osoby.“ Sám Čermák se odmítá bavit. „Ne, není tady,“ říká stroze do telefonu jeho manželka a zavěšuje telefon.

(Respekt, www.respekt.cz)Zpátky