Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Duben 2005


Novela zákona o střetu zájmů aneb Podraz na voliče

Přemysl Sobotka

Již dva měsíce plní média vládní krize, která začala nejasným financováním bytu premiéra Grosse. Pokud by se to neodehrávalo v České republice a v roce 2005, ale někde v dávné minulosti, byla by to zajímavá fraška. Takhle je to slušná ostuda s mezinárodním dopadem. Mezitím byla schválena v Poslanecké sněmovně novela zákona o střetu zájmů. Zdánlivě šlo o maximální průhlednost a zveřejnění příjmů politiků, ale uvnitř bylo schováno kukaččí vejce, které se najednou vyklubalo 1. března 2005, kdy zákon vstoupil v platnost. A máme zde další problém. Oč menší zájem o něj média projevují, o to horší dopad má na činnost krajských a obecních zastupitelstev.

O co jde? Pikantní je, že problém tohoto zákona je dokonce ve dvou rovinách. Jednak v rovině procedurální - jde o otázku, jedná-li se o zákon, ke kterému je nutný souhlas obou komor vzhledem k tomu, že zasahuje do volebního zákona, jak logicky tvrdí Senát, či zda se jedná o běžný zákon, u kterého veto Senátu může sněmovna přehlasovat. A dále v rovině obsahové, kdy se kvůli tomuto zákonu začínají rozpadat zastupitelstva obcí.

O tom, že jeho platnost začíná naprosto nelogicky uprostřed volebního období zastupitelstev, nemá cenu ani hovořit. Stejně tak je jasné, že zde jde evidentně o diskriminaci ve volbách řádně a demokraticky zvolených občanů (ředitelé škol, nemocnic atp.), kteří vždy byli posilou zastupitelských sborů na všech úrovních.

Jak je vidno, zákon má tolik problémů právních, faktických i výkladových, že je odsouzen k jepičímu životu, a pokud by skončil okamžitě, bylo by to jen ku prospěchu věci, ale bohužel platí. Je také vidět, že byl šitý horkou jehlou s průhledným úmyslem vytlouci politický kapitál tím, že bude prezentován jako zásluha vládní garnitury v boji za čistotu zastupitelských orgánů a boj proti případné korupci. Zákon byl protlačen proti vůli, logickým i právním námitkám převážné většiny Senátu i prezidenta republiky.

Absurdní důsledky

Ve sněmovně bylo první hlasování v listopadu a zákon byl plně podpořen kluby ČSSD, KSČM, z větší části i klubem KDU-ČSL, z US-DEU byl pro Svatopluk Karásek. Při hlasování v Senátu zamítnutí této nesmyslnosti zcela jednoznačně podpořila kompletní ODS, osm senátorů z KDU-ČSL a 7 dalších senátorů.

Zákon byl tedy zamítnut silnou většinou 52 hlasů, čímž jeho cesta měla skončit. Přes spor o ústavní charakter putuje zákon ze sněmovny k prezidentovi. Ten se zákonem nesouhlasil a jeho pouť končí zase v Poslanecké sněmovně. Zde probíhá další schvalování, kdy je znovu schválen 112 hlasy ČSSD a KSČM za podpory 15 hlasů z KDU-ČSL a US-DEU. Tím vstupuje v platnost zákon pod názvem "střet zájmů" a místo toho, aby zamezil střetu zájmů, otřásá značnou většinou zastupitelských sborů obcí.

Vzhledem k tomu, že senátoři ODS za podpory KDU-ČSL a několika dalších senátorů podávají dvě ústavní stížnosti, považuji za nutné alespoň stručně objasnit základní problémy. První problém je procedurální, zda jde o volební zákon, kdy je zapotřebí souhlasné stanovisko obou komor. Tento problém občany až tak zajímat nebude, ale určitě by je měl zajímat problém druhý, obsahový, tj. věcná náplň tohoto zákona. Tu bude řešit druhá ústavní stížnost.

Zákon ponechal obrovský prostor k výkladovým problémům, znejistil všechny zastupitelské orgány, svým způsobem diskriminuje určité skupiny občanů a jeho přijetí uprostřed volebního období opravdu může vést až k paralyzování funkce některých zastupitelstev.

Sama podstata věci, kvůli které poslanci tento paskvil stvořili, totiž zcela ustupuje do pozadí a jeví se jako nepodstatná ve srovnání s hrůzami, které se začínají dít v zastupitelských sborech. Je naprosto evidentní, že předkladatelé tohoto zákona nemají ani nejmenší ponětí o samosprávě obcí a s tím, aby domýšleli důsledky, si vůbec nelámali hlavu. Skvělým příkladem absurdnosti je, že při důsledném výkladu lze dojít i k závěru, že funkce primátora, který je hlavou městské policie a jedná za ní, je neslučitelná s funkcí zastupitele.

A tak v pozadí vládní krize vzniká další krize. Tentokrát přímo zasahující zastupitelstva obcí a krajů. Podpis premiéra České republiky Grosse pod tento zákon s sebou nese plnou odpovědnost za jeho obsah.

(Lidové noviny, www.lidovky.cz)Zpátky